OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ102 Политика добити предузећа

Mikerević J. Dragan

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Računovodstvo i poslovne finansije, Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem

13

Da omogući studentima sticanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti politike dobiti i podele dobiti preduzeća.

Studenti će biti u mogućnosti da razumeju koncepte dobiti preduzeća, mesto, ulogu i sadržinu dobiti u funkciji poslovno-finansijskog odlučivanja, posebno ciljne dobiti korporativnog preduzeća, kao i politiku raspodele dobiti sa savremenim specifičnostima i izazovima.

 • Koncepti dobiti preduzeća;
 • Mesto, uloga i sadržina politike dobiti preduzeća;
 • Učenje o troškovima kapitala preduzeća kao podloge politike dobiti;
 • Politika ciljne dobiti preduzeća – formulisanje, problemi i implikacije;
 • Politika podele dobiti preduzeća – politika dividendi i politika rezervi;
 • Savremeni računovodstveni izazovi politike dobiti preduzeća;
 • Mesto dobiti u računovodstvenom informacionom sistemu – stanje i perspektive;
 • Računovodstvena opreznost kao izazov politike iskazivanja i podele dobiti u uslovima neizvesnosti;
 • Specifični računovodstveni izazovi u oblasti podele dobiti u uslovima inflacije.
 1. Dr Dejan Malinić, Politika dobiti korporativnog predzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
 2. Van Horne, J.C., Finansijsko upravljanje i politika (Finansijski menadžment), prevod, Mate, Zagreb, 1993.
 

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021