OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ202 Интегрисано управљање трошковима

Malinić D. Slobodan

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Da omogući studentima sticanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti integrisanog upravljanja troškovima.

Studenti će biti u mogućnosti da razumeju značaj informacione podrške upravljanju troškovima i koncipiranju strategije troškovnog liderstva, kroz upoznavanje sa klasičnim sistemima obračuna i upravljanja troškovima ali i savremenim konceptima, metodama i tehnikama obračuna troškova.

 • Menadžment savremenog preduzeća,
 • Upravljanje troškovima preduzeća – strategija troškovnog liderstva,
 • Informaciona podrška upravljanju troškovima,
 • Savremeni koncepti, metode i tehnike obračuna troškova,
 • Klasični sistemi obračuna i upravljanja troškovima,
 • Koncept upravljanja na bazi aktivnosti,
 • Koncept upravljanja na bazi ciljnih troškova,
 • Koncept upravljanja na bazi troškova životnog ciklusa,
 • Koncept upravljanja na bazi lanca vrednosti,
 • Koncept upravljanja na bazi kaizen troškova,
 • Integrisanost strategije troškovnog liderstva u strategiju konfrontacije
 1. Dr Slobodan Malinić, «Upravljačko računovodstvo i obračun troškova i učinaka», Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2006.
 2. Bloher, E., Chen, K., Lin, T., «Cost management: a strategic emphasis», Irwin McGraw Hill, Chicago, 2000.
 

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021