OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ204 Стратегијско управљачко рачуноводство

Malinić D. Slobodan

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Razumevanje koncepata upraljanja preduzećem, performansi preduzeća i njihovog merenja prema tradicionalnom i savremenom pristupu u profitnim i neprofitnim organizacijama. 

Studendti će biti u mogućnosti da razumeju značaj upravljanja performansama preduzeća i da merenje performansi, tradicionalnim i savremenim metodama, predstavlja osnovu upravljanja. Studenti će biti osposobljeni da razvijaju i primenjuju nova znanja kroz istraživanja u oblasti  upravljanja performansama preduzeća.

Koncept strategija preduzeća, Računovodstvena informaciona podrška strategijama preduzeća, Ključne komponente uspeha preduzeća, Koncept stvaranja vrednosti, Upravljačko računovodstvo u funkciji informacione podrške menadžmentu, Strategijsko upravljačko računovodstvo u funkciji oblikovanja i realizacije strategije preduzeća, Strategijsko upravljačko računovodstvo u kreiranju konkurentske strategije, Strategijsko upravljačko računovodstvo u kreiranju korporativnih strategija, Organizaciono-metodološki aspekti funkcionisanja strategijskog upravljačkog računovodstva, Ocena i perspektive strategijskog upravljačkog računovodstva

1. Dr Vlade Milićević, «Strategijsko upravljačko računovodstvo», Ekonomski fakultet, Beograd, 2003

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021