OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПФИ105 Анализа цена акција

Dugalić D. Veroljub

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Modul: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Upoznavanje studenata sa razvojem međunarodnih poslovnih finansija u savremenim uslovima, sa tokovima kapitala i vodećim MFO

Stečeno znanje iz ove oblasti omogućava studentima da razumeju suštinu i promene deviznih kurseva,organizaciju i rad MFO, nastanak i funkcionisanje EMU. Posebna pažnja se posvećuje međunarodnim tokovima kapitala, osiguranju izvoznih poslova i zajdničkim ulaganjima kapitala

 1. Funkcije beze
 2. Berzanski poslovi
 3. Berzanski posrednici
 4. HoV kao berzanski materijal
 5. Tehnička analiza akcija
 6. Fundamentalna analiza akcija
 7. Pokazatelji cena na tržištima akcija
 8. Nebankarske finansijske institucije
 9. Berze u praksi
 10. Beogradska berza
 1. Osnove berzansog poslovanja, V. Dugalić, M. Štimac, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
 2. The Stock Market, 6 th Edition, R. Teweles, E. Bradley, T. Teweles, John Wiley, New York, 2002.
 3. Technical Analysis, J. Murphy, Institut of Finance, New York, 2003.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

 1. Predavanja (teorijska saznanja, upotreba video prezentacija)
 2. Vežbe (iskustva iz prakse, praktični primeri)
 • Seminari                                       50
 • Usmeni ispit                                 50

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021