OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПФИ104 Електронско банкарство

Vuksanović R. Emilija

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Modul: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Razumevanje novih principa i metoda bankarskog poslovanja koji nastaju kao rezultat međuzavisnosti između ekonomije i tehnologije .

Osposobljavanje studenata za upravljanje konkretnim poslovima u savremenim elektronskim bankama i u uslovima fincionisanja elektronskih finansijskih sistema.

 1. Koncept i razvoj elektronskog bankarstva
 2. Tehničko-tehnološka osnova
 3. Problemi sigurnosti i mere zaštite
 4. Elektonske mreže interbankarskih komunikacija i distribucioni sistemi
 5. Elektronsko poslovanje i bankarstvo
 6. Sistemi plaćanja u elektronskoj trgovini
 7. Elektronski finansijski sistem
 1. Emilija Vuksanović, Elektronski sistemi plaćanja, Kragujevac, 2009.
 2. Elena Beccalli, IT and European Bank Performance, Palgrave Macmillan 2007.
 3. Margaret Tan, e-payment: The Digital Exchange, Ridge Books, 2004.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Usmeni ispit + seminarski rad

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021