OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПСИ102 Квантитативне методе у економији и менаџменту

Lovrić M. Miodrag, Drenovak Ž. Miroslav

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Obavezni zajednički, I semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije

13

Usvajanje savremenih teorijsko-metodoloških koncepata i metoda i tehnika modeliranja koje se fokusiraju na optimizaciju rešenja realnih ekonomskih problema.

Od studenata se očekuje da usvojena teorijska znanja i savremene pristupe matematičkog modeliranja uspešno implementiraju na rešavanje kompleksnih ekonomskih problema uz primenu odgovarajućeg softvera

 1. Višekriterijumsko linearno programiranje,
 2. Celobrojno mešovito programiranje,
 3. Nelinearno programiranje (odabrani problemi iz kvadratnog i razlomljenog programiranja),
 4. Dinamičko programiranje (determinističko i probabilističko programiranje),
 5. Tehnička analiza,
 6. Simulacija;
 7. Algoritmi,
 8. Studije slučaja,
 9. Aplikativni softver
 1. F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations Research, McGraw Hill, 2005, eighth edition
 2. M. Ehrgott, Multicriteria Optimization, Springer 2000
 3. M. Vujošević, M. Stanojević, M. Mladenović, Metode optimizacije, DOPIS Beograd 1997
 4. J. J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, Prentice Hall, 1999
 5. S. Krčevinac, Operaciona istraživanja, FON, BEOGRAD, 2004
 6. M. Ž. Drenovak, M. M. Drenovak, Elementi kvantitativnih metoda, Komino trade, Kraljevo, 2007

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Usmeni ispit i seminarski rad

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021