OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

АРХИВА - Конкурси за избор наставника

Избор у звање ванредни професор од 10.11.2021. до 25.11.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 06.10.2021. до 21.10.2021.

Научна област: Економске нуке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање редовни професор од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансијско моделирање.

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске нуке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање доцент од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

Избор у звање ванредни професор од 01.09.2021. до 16.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија.

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 06.10.2021. до 21.10.2021.

Научна област: Економске нуке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање редовни професор од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансијско моделирање.

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске нуке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање доцент од 08.09.2021. до 23.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

Избор у звање ванредни професор од 01.09.2021. до 16.09.2021.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија.

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 09.06.2021. до 24.06.2021.

Научна област: Економске нуке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање редовни професор од 02.06.2021. до 17.06.2021.

Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство, Ужа научна област: Примењено рачунарство.

 

Избор у звање доцента или ванредни професор од  17.03.2021. до  01.04.2021.

Научна област: Економске науке,  Ужа научна област: Економски квантитативне методе и информатика.

 

Избор у звање ванредни професор од  09.12.2020. до  24.12.2020.

Научна област: Економске науке,  Ужа научна област: Општа економија и привредни развој.

 

Избор у звање доцент од  09.09.2020. до  24.09.2020. 
Научна област: Економске науке,  Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

Избор у звање доцент од  09.09.2020. до  24.09.2020. 
Научна област: Математичке науке,  Ужа научна област: Примењена математика

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести