fbpx

АРХИВА - Увид јавности у поступку избора сарадника

11.07.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, зa научну област Економске науке - ужа научна област Пословна економија

11.07.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

15.07.2022.

Приговор Марија Вељковић

09.08.2022.

Одговор на приговор

25.02.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, зa научну област Економске науке - ужа научна област Пословна економија

08.02.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Финансије и финансијске институције

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

25.01.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

02.12.2021.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа нaучна oблaст Примењено рачунарство

1.12.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Економске квантитативне методе и информатика

23.11.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр два сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа нaучна oблaст Примењено рачунарство

09.12.2019.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, Оливере Станчић, зa ужу нaучну oблaст Математика

20.11.2019.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр једног сарадника у звање сарадника у настави, Иване Недељковић, зa ужу нaучну oблaст Пословна информатика

20.11.2019.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два сарадника у звање сарадника у настави, зa ужу нaучну oблaст Примењено рачунарство

03.09.2019.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр једног сарадника у звање асистента, Александре Бошковић, зa ужу нaучну oблaст Пословна економија

10.07.2019.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр у сарадника у звање асистента, Ане Крстић, зa ужу нaучну oблaст Економске квантитативне методе - наставни предмет Операциона истраживања

13.07.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр (поновни избор) једног сарадника у звање асистента, Тијане Тубић, зa ужу нaучну oблaст Општа економија и привредни развој

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага