fbpx

АРХИВА - Огласи за избор демонстратора

28.09.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Истраживање тржишта и Понашање потрошача, за шк. 2022/2023. годину.

 

25.08.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг, за шк. 2022/2023. годину.

 

22.08.2022.

Два сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент, Управљање иновацијама, Пословно одлучивање и Предузетнички менаџмент, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Управљање интеграционим процесима предузећа и Економика предузећа, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Управљачко рачуноводство и Рачуноводствени информациони системи, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Финансијско књиговодство и Буџетско и пореско рачуноводство, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на наставном предмету Основи економије, за шк. 2022/2023. годину.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Финансијска и актуарска математика, за шк. 2022/2023. годину.

 

31.01.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Међународне финансије, за шк. 2021/22. годину.

 

11.01.2022.

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставном предмету Финансијско књиговодство, за шк. 2021/22. годину.

 

 

 

 

09.02.2022

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије и финансијске институције - наставни предмет Међународне финансије

 

07.02.2022

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр сaрaдникa вaн рaднoг oднoсa (дeмoнстрaтoрa) за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - наставни

 

01.11.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на наставном предмету Микроекономија, за шк. 2021/22. годину.

 

25.10.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг, за шк. 2021/22. годину.

 

08.09.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Организација предузећа и Друштвена одговорност предузећа, за шк. 2021/22. годину.

 

07.09.2021

Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у трговини и Менаџмент у туризму и хотелијерству, за шк. 2021/22. годину.

 

27.08.2021

1. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика предузећа и Управљање интеграционим процесима предузећа, за шк. 2021/22. годину.

2. Три сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну областу Пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент, Пословно одлучивање, Предузетнички менаџмент и Управљање иновацијама, за шк. 2021/22. годину.

3. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Међународне финансије, за шк. 2021/22. годину.

4. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Монетарне финансије, за шк. 2021/22. годину.

 

29.10.2020
Оглас за избор једног демонстратора - Стратегијски менаџмент и Менаџмент људским ресурсима

 

26.10.2020. год.

Избор једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе) за ужу научну област Пословна економија, наставним предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг за шк. 2020/21. годину.

 

06.07.2020. год.

1. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе) за ужу научну област Општа економија и привредни развој, наставним предметима матичне Катедре, за шк. 2020/21. годину.

2. Два сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну областу Пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент, Предузетнички менаџмент, Управљање иновацијама и Пословно одлучивање, за шк. 2020/21. годину.

3. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у туризму и хотелијерству и Менаџмент у трговини, за шк. 2020/21. годину.

4. Једног  сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставном предмету Економика предузећа, за шк. 2020/21. годину.

5. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Монетарне финансије, за шк. 2020/21. годину.

6. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Међународне финансије, за шк. 2020/21. годину.

7. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Рачуноводствени информациони системи и Управљачко рачуноводство за шк. 2020/21. годину.

 

04.11.2019. год.
Оглас за избор демонстратора - Немачки језик у економији (.pdf)

 

23.10.2019. год.
Оглас за избор 6 демонстратора (.pdf)

 

28.06.2019. год.
Оглас за избор демонстратора (.pdf)

 

14.01.2019. год.
Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

 

03.12.2018.год
Оглас за избор 1 демонстратора - Финансије, финансијске институције и осигурање (.pdf)
Оглас за избор 1 демонстратора - Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (.pdf)

13.11.2018.год. - Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

08.10.2018.год. - Оглас за избор 4 демонстратора (.pdf)

02.07.2018.год - Оглас за избор 9 демостратора (.pdf)

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага