OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Катедре

Катедра за општу економију и привредни развој

- шеф катедре -

Др Гордана Марјановић, редовни професор

Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Данијела Деспотовић Редовни професор
Др Ненад Станишић Редовни професор
Др Лела Ристић Редовни професор
Др Никола Макојевић Редовни професор
Др Владимир Мићић Редовни професор
Др Милан Костић Редовни професор
Др Владан Ивановић Редовни професор
Др Никола Бошковић Ванредни професор
Др Милка Грбић Ванредни професор
Др Владимир Михајловић Ванредни професор
Др Немања Лојаница Ванредни професор
Др Милена Јовановић Крањец Доцент
Др Тијана Тубић Ћурчић Доцент
Марија Милинковић наставник страног језика
Др Марко Савићевић Асистент са докторатом
Маја Луковић Наставник страних језика

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести