OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Катедре

Kатeдра за финансије, фин. институције и осигурање

- шеф катедре -

Др Виолета Тодоровић, редовни професор

Др Милена Јакшић Редовни професор
Др Срђан Фуртула Редовни професор
Др Виолета Тодоровић Редовни професор
Др Срђан Ђинђић Ванредни професор
Др Ненад Јанковић Ванредни професор
Др Владимир Станчић Ванредни професор
Др Ненад Томић Ванредни професор
Др Драган Стојковић Ванредни професор
Др Злата Ђурић Доцент
Др Стеван Луковић Доцент
Александра Васић Асистент

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести