OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Катедре

Катедра за информатику и квантитативне методе

- шеф катедре -

Др Предраг Мимовић, редовни професор

Др Предраг Мимовић Редовни професор
Др Владимир Ранковић Редовни професор
Др Зоран Калинић Редовни професор
Др Ненад Стефановић Редовни професор
Др Микица Дреновак Редовни професор
Др Драгана Рејман Петровић Ванредни професор
Др Марина Милановић Ванредни професор
Др Милан Стаменковић Доцент
Др Оливера Станчић Доцент
Ана Крстић Срејовић Асистент
Ивана Недељковић Асистент
Андрија Ђонић Асистент
Љиљана Матић Сарадник у настави

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести