OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Наставник

Др Ненад Стефановић
Редовни професор
Кабинет: E-115
Телефон: 303 548
Факс: 034/303-516
E-mail:
Moodle: E-learning профил
COBISS: Персонална библиографија
Консултације: .
Прeдмети:

Информационе технологије

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Информационе технологије

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Обрада великих количина података

Мастер академске, Пословна информатика

Информационо комуникационе технологије

Основне академске, Економија и пословно управљање

Информационо комуникационе технологије

Основне академске, Пословна информатика

Интелигентни информациони системи

Основне академске, Пословна информатика

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести