OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Mодул Општа економија (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Финансирање економског развоја I ОЗ 8
2 Контроверзе у макроекономији I ОЗ 8
3 Институционална економија I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Економска политика и одрживи развој I ИБ 8
Монетарни систем ЕУ I ИБ 8
Глобализација и транзиција I ИБ 8
Фнансијски систем и економски раст I ИБ 8
Туризам и агробизнис I ИБ 8
Предмет изборног блока 2      
Економија раста и развоја II ИБ 8
Макроекономија – европски оквир II ИБ 8
Међународна економска интеграција II ИБ 8
Индустријска организација II ИБ 8
 Мастер рад 20
 Укупно ЕСПБ 60

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo