OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Mодул Финансије, берзе и банкарство (2014)

 Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Монетарни систем ЕУ I ОЗ 8
2 Управљање ризицима финансијских институција I ОЗ 8
3 Компаративни порески системи I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
Предмет изборног блока 1      
Финансирање економског развоја I ИБ 8
Електронски системи плаћања I ИБ 8
Актуарске технике у осигурању I ИБ 8
Финансијски систем и економски раст I ИБ 8
Интерна контрола и ревизија I ИБ 8
Предмет изборног блока 2      
Организационо понашање II ИБ 8
Политика девизног курса и платни биланс II ИБ 8
Финансијски деривати II ИБ 8
Мерење перформанси и системи контроле II ИБ 8
Мастер рад 20
Укупно ЕСПБ 60

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo