fbpx

Mодул Рачуноводство и пословне финансије (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Специјални биланси I ОЗ 8
2 Финансијско преструктурирање предузећа I ОЗ 8
3 Интерна контрола и ревизија I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Монетарни систем ЕУ I ИБ 8
Управљање ризицима финансијских институција I ИБ 8
Електронски системи плаћања I ИБ 8
 Предмет изборног блока 2      
Форензичко рачуноводство II ИБ 8
Консолидовани биланси II ИБ 8
Стратегијско управљачко рачуноводство II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага