OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Mодул Eлeктрoнскo пoслoвaњe (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Електронска трговина I ОЗ 8
2 Менаџмент информациони системи I ОЗ 8
3 Електронски системи плаћања I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Управљање ризицима финансијских институција I ИБ 8
Квантитативна анализа у маркетингу I ИБ 8
 Предмет изборног блока 2      
Квантитативне методе и модели у економији II ИБ 8
Финансијски деривати II ИБ 8
Пословна интелигенција II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo