60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Економска политика и развој (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Економска политика и одрживи развој 1 90 8
2 Теоријске контроверзе о економској политици 1 90 8
3 Институционална економија 1 90 8
Изборни предмет 1      
Међународна економска интеграција 1 90 8
Туризам и агробизнис 1 90 8
Глобализација и транзиција 1 90 8
Економија раста и развоја 1 90 8
Изборни предмет 2      
Финансијски систем и економски раст 2 90 8
Макроеконометрија 2 90 8
Финансирање економског развоја 2 90 8
Савремена тржишта 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести