60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Иновације и технолошко предузетништво (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Развој новог производа 1 90 8
2 Корпоративно предузетништво 1 90 8
3 Лидерство 1 90 8
Изборни предмет 1      
Зелено предузетништво и животна средина 1 90 8
Управљање пројектима 1 90 8
Квантитативна анализа у маркетингу 1 90 8
Електронска трговина 1 90 8
Интеркултурални маркетинг 1 90 8
Изборни предмет 2      
Пословно преговарање 2 90 8
Финансирање технолошких иновација 2 90 8
Глобалне стратегије раста 2 90 8
Екотуризам 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести