60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Маркетинг (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Маркетинг менаџмент 1 90 8
2 Интеркултурални маркетинг 1 90 8
3 Квантитативна анализа у маркетингу 1 90 8
Изборни предмет 1      
Корпоративно управљање 1 90 8
Пословна стратегија 1 90 8
Управљање пројектима 1 90 8
Електронска трговина 1 90 8
Међународно пословно уговарање 1 90 8
Изборни предмет 2      
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
Управљање каналима дистрибуције 2 90 8
Пословно преговарање 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести