60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Међународна економија (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Макроекономија – европски оквир 1 90 8
2 Међународна економска интеграција 1 90 8
3 Глобализација и транзиција 1 90 8
Изборни предмет 1      
Монетарни систем Европске уније 1 90 8
Економија раста и развоја 1 90 8
Политика девизног курса и платни биланс 1 90 8
Међународно пословно уговарање 1 90 8
Изборни предмет 2      
Савремена тржишта 2 90 8
Политика запошњавања и тржишта рада 2 90 8
Економска неједнакост и социјална искљученост 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести