fbpx

Mодул Ризик и осигурање (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Управљање ризицима финансијских институција 1 90 8
2 Актуарске технике у осигурању 1 90 8
3 Анализа финансијских ризика и портфолио структурама 1 90 8
Изборни предмет 1      
Компаративни порески системи 1 90 8
Монетарни систем Европске уније 1 90 8
Инвестициона анализа 1 90 8
Електронски системи плаћања 1 90 8
Политика девизног курса и платни биланс 1 90 8
Изборни предмет 2      
Форензичко рачуноводство и ревизија 2 90 8
Инвестициона активност финансијских институција 2 90 8
Пословно преговарање 2 90 8
Макроеконометрија 2 90 8
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага