60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Ризик и осигурање (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Управљање ризицима финансијских институција 1 90 8
2 Актуарске технике у осигурању 1 90 8
3 Анализа финансијских ризика и портфолио структурама 1 90 8
Изборни предмет 1      
Компаративни порески системи 1 90 8
Монетарни систем Европске уније 1 90 8
Инвестициона анализа 1 90 8
Електронски системи плаћања 1 90 8
Политика девизног курса и платни биланс 1 90 8
Изборни предмет 2      
Форензичко рачуноводство и ревизија 2 90 8
Инвестициона активност финансијских институција 2 90 8
Пословно преговарање 2 90 8
Макроеконометрија 2 90 8
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести