60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Рачуноводство и пословне финансије (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Контролинг 1 90 8
2 Финансијско преструктурирање предузећа 1 90 8
3 Интерна контрола и ревизија 1 90 8
Изборни предмет 1      
Напредно финансијско извештавање 1 90 8
Компаративни порески системи 1 90 8
Стратегијско управљачко рачуноводство 1 90 8
Изборни предмет 2      
Финансирање пројеката у јавној управи 2 90 8
Форензичко рачуноводство и ревизија 2 90 8
Консолидовани биланси 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести