60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Менаџмент у туризму (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Менаџмент туристичких дестинација 1 90 8
2 Менаџмент хотелских предузећа 1 90 8
3 Зелено предузетништво и животна средина 1 90 8
Изборни предмет 1      
Интеркултурални маркетинг 1 90 8
Квантитативна анализа у маркетингу 1 90 8
Маркетинг менаџмент 1 90 8
Туризам и агробизнис 1 90 8
Изборни предмет 2      
Екотуризам 2 90 8
Управљање каналима дистрибуције 2 90 8
Пословно преговарање 2 90 8
Мерење перформанси и системи контроле 2 90 8
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести