60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Mодул Вештачка интелигенција у пословању (2020)

Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
1 Примењена статистика 1 90 8
2 Алати и технике машинског учења 1 90 8
Изборни предмет 1      
Обрада великих количина података 1 90 8
Системи за подршку одлучивању 1 90 8
Изборни предмет 2      
Анализа финансијских ризика и портфолио структурама 1 90 8
Операциона истраживања 2 1 90 8
Управљање пројектима 1 90  8
5 Вештачка интелигенција 2 90
6 Стручна пракса 2 0 3
Мастер рад - истраживања 2 210 10
Мастер рад - израда и одбрана 2 0 7
 Укупно ЕСПБ   60

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести