fbpx

Mодул Финансије, берзе и банкарство (2018)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ЕКОНОМИЈА, модул ФИНАНСИЈЕ, БЕРЗЕ И БАНКАРСТВО

  Ш Назив предмета С ЕСПБ

 

ПРВА ГОДИНА

1. БСИ101 Математика у економији I 8
2. БЕР101 Национална економија I 7
3. БЕР103 Страни језик 1 I 7
4. БСИ102 Основи статистике I 8
5. БЕР102 Основи економије II 7
6. БЕР104 Социологија II 7
7. БРФ101 Финансијско књиговодство II 8
8.   Изборни предмет 1 II 7
  С01СР1 Семинарски рад 1   1
Предмет изборог блока 1  
БМП101 Економика предузећа II 7
БМП102 Увод у менаџмент II 7
БСИ103 Информационе технологије II 7

 

ДРУГА ГОДИНА

9. БСИ204 Финансијска и актуарска математика III 7
10. БМП201 Организација предузећа III 8
11. БЕР202 Економске доктрине III 7
12.   Изборни предмет 1 III 7
13. БЕР204 Страни језик 2 IV 7
14. БЕР201 Микроекономија IV 7
15. БЕР203 Међународни економски односи IV 7
16.   Изборни предмет 2 IV 7
  С01СР2 Семинарски рад 2   1,5
  С01СР3 Семинарски рад 3   1,5
Предмет изборог блока 1  
12a БСИ201 Информациони системи III 7
12б БРФ201 Управљачко рачуноводство III 7
Предмет изборог блока 2  
16a БСИ202 Операциона истраживања IV 7
16б БМП202 Маркетинг IV 7

 

ТРЕЋА ГОДИНА

17. БФИ302 Монетарне финансије V 7
18. БФИ305 Основе берзанског пословања V 7
19. БРФ301 Финансијско извештавање V 7
20.   Изборни предмет 1 V 7
21. БФИ301 Јавне финансије VI 7
22. БФИ304 Финансијска тржишта VI 7
23. БФИ306 Осигурање VI 7
24   Изборни предмет 2 VI 7
  С01СР4 Семинарски рад 4   2
  С01СР5 Семинарски рад 5   2
Предмет изборног блока 1  
20а БМП305 Менаџмент људским ресурсима V 7
20б БМП302 Менаџмент и маркетинг услуга V 7
20в БРФ302 Рачуноводство финансијских организација V 7
20г БРФ403 Рачуноводствени ИС V 7
Предмет изборног блока 2  
24а БРФ303 Понашање потрошача VI 7
24б БРФ304 Финансијска анализа и планирање VI 7
24в БМП313 Међународно пословање VI 7

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

25. БФИ401 Банкарство VII 7
26. БМП402 Истраживање тржишта VII 7
27. БМП410 Привредно право VII 7
28.   Изборни предмет 1 VII 7
29. БФИ402 Међународне финансије VIII 7
30. БФИ403 Платни промет VIII 7
31. БРФ402 Пословне финансије VIII 7
32.   Изборни предмет 2 VIII 7
Предмет изборног блока 1.  
28а БСИ401 Електронско пословање VII 7
28б БРФ303 Ревизија финансијских извештаја VII 7
28в БМП405 Теорија одлучивања VII 7
28г БСИ402 Моделирање ризика VII 7
Предмет изборног блока 2.  
32а БРФ404 Буџетско и пореско рачуноводство VIII 7
32б БЕР403 Економика индустрије VIII 7
32в БМП411 Друштвена одговорност и пословна етика VIII 7
32г БФИ402 Теорија и анализа економске политике VIII 7
    Стручна пракса    
  БЕК401 Завршни рад   4
        240

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага