OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Модул Економска политика и развој (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20B205 Макроекономија 3 75 7
10. 20B201 Национална економија 3 75 7
11. 20B207 Економске доктрине 3 75 7
  20B255 Изборни предмет 1 3    
12.   Информациони системи 3 75 7
13.   Организација предузећа 3 75 7
14.   Финансијска и актуарска математика 3 75 7
15. 20В256 Семинарски рад 1 3 0 2
16. 20B209 Микроекономија 4 75 7
17. 20B210 Међународна економија 4 75 7
  20B257 Изборни предмет 2 4    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B258 Изборни предмет 3 4    
20.   Маркетинг 4 75 7
21.   Операциона истраживања 4 75 7
22.   Базе података 4 75 7
23. 20В259 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
24. 20B309 Макроекономска анализа 5 75 7
25. 20B305 Економија јавног сектора 5 75 7
26. 20B301 Монетарне финансије 5 75 7
  20B355 Изборни предмет 4 5    
27.   Компаративни економски системи 5 75 7
28.   Економика енергетике 5 75 7
29. 20В356 Семиминмарски рад 1 5 0 2
30. 20В330 Теорија и анализа економске политике 6 75 7
31. 20В326 Привредни развој 6 75 7
  20B357 Изборни предмет 5 6    
32.   Енглески језик 2 6 75 7
33.   Немачки језик 2 6 75 7
  20B358 Изборнин предмет 6 6    
34.   Јавне финансије 6 75 7
35.   Економика туризма 6 75 7
36.   Регинална економија 6 75 7
37.   Основи међународне трговине 6 75 7
38. 20В359 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
39. 20В409 Економија ЕУ 7 75 7
40. 20В412 Економика пољопривреде 7 75 7
41. 20В410 Економика индустрије 7 75 7
  20B456 Изборни предмет 7 7    
42.   Банкарство 7 75 7
43.   Привредно право 7 75 7
44.   Економија рада 7 75 7
45. 20В427 Индустријска организација 8 75 7
46. 20В425 Економија ресурса и животне средине 8 90 7
  20B457 Изборни предмет 8 8    
47.   Систем националних рачуна 8 75 7
48.   Платни промет 8 75 7
49.   Економетрија 8 75 7
50.   Еколошка политика 8 75 7
51. 20В458 Стручна пракса 8 0 3
52. 20В454 Завршни рад – истраживања 8 60 4
53. 20В455 Завршни рад – израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести