fbpx

Модул Финансије, банкарство и осигурање (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ  

60

ДРУГА ГОДИНА
9. 20В206 Финансијска и актуарска математика 3 75 7
10. 20В203 Организација предузећа 3 75 7
11. 20В205 Макроекономија 3 75 7
  20B275 Изборни предмет 1 3    
12.   Информациони системи 3 75 7
13.   Управљачко рачуноводство 3 75 7
14.   Економске доктрине 3 75 7
15.   Национална економија 3 75 7
16. 20В276 Семинарски рад 1 3 0 2
17. 20В209 Микроекономија 4 75 7
18. 20В210 Међународна економија 4 75 7
  20B277 Изборни предмет 2 4    
19.   Енглески језик 1 4 75 7
20.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B278 Изборни предмет 3 4    
21.   Операциона истраживања 4 75 7
22.   Маркетинг 4 75 7
23.   Интегрисани информациони системи 4 75 7
24. 20В279 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ  

60

ТРЕЋА ГОДИНА
25. 20В301 Монетарне финансије 5 75 7
26. 20В308 Берзанско пословање 5 75 7
27. 20В311 Осигурање 5 75 7
  20B373 Изборни предмет 4 5    
28.   Рачуноводствени информациони системи 5 75 7
29.   Анализа података у економији и пословању 5 75 7
30.   Менаџмент људским расурсима 5 75 7
31.   Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
32. 20В374 Семинарски рад 1 5 0 2
33. 20В325 Јавне финансије 6 75 7
34. 20В350 Финансијска тржишта 6 75 7
35. 20В331 Пензијско и здравствено осигурање 6 75 7
  20B375 Изборни предмет 5 6    
36.   Рачуноводство финансијских организација 6 75 7
37.   Понашање потрошача 6 75 7
38.   Управљање иновацијама 6 75 7
39.   Енглески језик 2 6 75 7
40.   Немачки језик 2 6 75 7
41. 20В376 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
42. 20В401 Банкарство 7 75 7
43. 20В413 Платни промет 7 75 7
44. 20В304 Финансијско извештавање 7 75 7
  20B480 Изборни предмет 6 7    
45.   Електронско пословање 7 75 7
46.   Анализа и управљање ризицима 7 75 7
47.   Пословно одлучивање 7 75 7
48.   Истраживање тржишта 7 75 7
49.   Привредно право 7 75 7
50. 20В420 Међународне финансије 8 75 7
51. 20В418 Алати и технике у осигурању 8 90 7
  20B481 Изборни предмет 7 8    
52.   Пословне финансије 8 75 7
53.   Блокчејн и напредни системи плаћања 8 75 7
54.   Финансијска анализа и планирање 8 75 7
55.   Друштвена одговорност и пословна етика 8 90 7
56. 20В482 Стручна пракса 8 0 3
57. 20В454 Завршни рад – истраживања 8 60 4
58. 20В455 Завршни рад – израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600-615  
Укупно ЕСПБ  

60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага