fbpx

Модул Маркетинг (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе

600

 
Укупно ЕСПБ  

60

ДРУГА ГОДИНА
9. 20В202 Информациони системи 3 75 7
10. 20В203 Организација предузећа 3 75 7
11. 20В205 Макроекономија 3 75 7
  20B270 Изборни предмет 1 3    
12.   Финансијска и актуарска математика 3 75 7
13.   Управљачко рачуноводство 3 75 7
14.   Национална економија 3 75 7
15. 20В271 Семимнарски рад 1 3 0 2
16. 20В213 Операциона истраживања 4 75 7
17. 20В214 Маркетинг 4 75 7
  20B272 Изборни предмет 2 3    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B273 Изборни предмет 3 4    
20.   Међународна економија 4 75 7
21.   Микроекономија 4 75 7
22.   Интегрисани информациони системи 4 75 7
23. 20В274 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе

600

 
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
25. 20В306 Стратегијски менаџмент 5 75 7
26. 20В303 Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
27. 20В307 Менаџмент у туризму и хотелијерству 5 75 7
  20B369 Изборни предмет 4 5    
28.   Менаџмент људским ресурсима 5 75 7
29.   Монетарне финансије 5 75 7
30.   Финансијско извештавање 5 75 7
31. 20В370 Семинарски рад 1 5 0 2
32. 20В321 Међународно пословање 6 75 7
33. 20В323 Понашање потрошача 6 75 7
34. 20В322 Тржишно комуницирање 6 75 7
  20B371 Изборни предмет 5 6    
35.   Финансијска тржишта 6 75 7
36.   Управљање иновацијама 6 75 7
37.   Базе података 6 75 7
38.   Енглески језик 2 6 75 7
39.   Немачки језик 2 6 75 7
40. 20В372 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ  

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА
42. 20В406 Међународни маркетинг 7 75 7
43. 20В405 Истраживање тржишта 7 75 7
44. 20В407 Предузетнички менаџмент 7 75 7
  20B474 Изборни предмет 6 7    
45.   Банкарство 7 75 7
46.   Пословно одлучивање 7 75 7
47.   Електронско пословање 7 75 7
48.   Привредно право 7 75 7
49. 20В430 Канали маркетинга 8 90 7
50. 20В424 Директни маркетинг 8 75 7
  20B475 Изборни предмет 7 8    
51.   Управљање пословним перформансама 8 75 0
52.   Међународне финансије 8 75 0
53.   Спољнотрговински менаџмент 8 90 0
54.   Пословне финансије 8 75 0
55.   Друштвена одговорност и етика 8 90 0
56. 20В476 Стручна пракса 8 0 3
57. 20В454 Завршни рад – истраживања 8 60 4
58. 20В455 Завршни рад – израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе

600-615

 
Укупно ЕСПБ  

60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага