OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Модул Маркетинг (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе

600

 
Укупно ЕСПБ  

60

ДРУГА ГОДИНА
9. 20В202 Информациони системи 3 75 7
10. 20В203 Организација предузећа 3 75 7
11. 20В205 Макроекономија 3 75 7
  20B270 Изборни предмет 1 3    
12.   Финансијска и актуарска математика 3 75 7
13.   Управљачко рачуноводство 3 75 7
14.   Национална економија 3 75 7
15. 20В271 Семимнарски рад 1 3 0 2
16. 20В213 Операциона истраживања 4 75 7
17. 20В214 Маркетинг 4 75 7
  20B272 Изборни предмет 2 3    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B273 Изборни предмет 3 4    
20.   Међународна економија 4 75 7
21.   Микроекономија 4 75 7
22.   Интегрисани информациони системи 4 75 7
23. 20В274 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе

600

 
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
25. 20В306 Стратегијски менаџмент 5 75 7
26. 20В303 Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
27. 20В307 Менаџмент у туризму и хотелијерству 5 75 7
  20B369 Изборни предмет 4 5    
28.   Менаџмент људским ресурсима 5 75 7
29.   Монетарне финансије 5 75 7
30.   Финансијско извештавање 5 75 7
31. 20В370 Семинарски рад 1 5 0 2
32. 20В321 Међународно пословање 6 75 7
33. 20В323 Понашање потрошача 6 75 7
34. 20В322 Тржишно комуницирање 6 75 7
  20B371 Изборни предмет 5 6    
35.   Финансијска тржишта 6 75 7
36.   Управљање иновацијама 6 75 7
37.   Базе података 6 75 7
38.   Енглески језик 2 6 75 7
39.   Немачки језик 2 6 75 7
40. 20В372 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ  

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА
42. 20В406 Међународни маркетинг 7 75 7
43. 20В405 Истраживање тржишта 7 75 7
44. 20В407 Предузетнички менаџмент 7 75 7
  20B474 Изборни предмет 6 7    
45.   Банкарство 7 75 7
46.   Пословно одлучивање 7 75 7
47.   Електронско пословање 7 75 7
48.   Привредно право 7 75 7
49. 20В430 Канали маркетинга 8 90 7
50. 20В424 Директни маркетинг 8 75 7
  20B475 Изборни предмет 7 8    
51.   Управљање пословним перформансама 8 75 0
52.   Међународне финансије 8 75 0
53.   Спољнотрговински менаџмент 8 90 0
54.   Пословне финансије 8 75 0
55.   Друштвена одговорност предузећа 8 90 0
56. 20В476 Стручна пракса 8 0 3
57. 20В454 Завршни рад – истраживања 8 60 4
58. 20В455 Завршни рад – израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе

600-615

 
Укупно ЕСПБ  

60

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести