fbpx

Модул Менаџмент (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20B202 Информациони системи 3 75 7
10. 20B203 Организација предузећа 3 75 7
11. 20B204 Управљачко рачуноводство 3 75 7
  20B260 Изборни предмет 1 3    
12.   Финансијска и актуарска математика 3 75 7
13.   Макроекономија 3 75 7
14.   Национална економија 3 75 7
15. 20B261 Семинарски рад 1 3 0 2
16. 20B214 Маркетинг 4 75 7
17. 20B213 Операциона истраживања 4 75 7
  20B262 Изборни предмет 2 4    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B263 Изборни предмет 3 4    
20.   Микроекономија 4 75 7
21.   Међународна економија 4 75 7
22.   Интегрисани информациони системи 4 75 7
23. 20B264 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
24. 20B306 Стратегијски менаџмент 5 75 7
25. 20B314 Управљање интеграционим процесима предузећа 5 75 7
26. 20B302 Менаџмент људским ресурсима 5 75 7
  20B360 Изборни предмет 4 5    
27.   Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
28.   Менаџмент у туризму и хотелијерству 5 75 7
29.   Финансијско извештавање 5 75 7
30.   Анализа и управљање ризицима 5 75 7
31. 20B361 Семинарски рад 1 5 0 2
32. 20B320 Управљање иновацијама 6 75 7
33. 20B321 Међународно пословање 6 75 7
34. 20B322 Тржишно комуницирање 6 75 7
  20B362 Изборни предмет 5 6    
35.   Наука о менаџменту 6 75 7
36.   Финансијска тржишта 6 75 7
37.   Базе података 6 75 7
38.   Енглески језик 2 6 75 7
39.   Немачки језик 2 6 75 7
40. 20B363 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
41. 20B408 Пословно одлучивање 7 75 7
42. 20B407 Предузетнички менаџмент 7 75 7
43. 20B405 Истраживање тржишта 7 75 7
  20B462 Изборни предмет 6 7    
44.   Међународни маркетинг 7 75 7
45.   Привредно право 7 75 7
46.   Електронско пословање 7 75 7
47.   Банкарство 7 75 7
48. 20B426 Управљање пословним перформансама 8 75 7
49. 20B421 Друштвена одговорност и пословна етика 8 90 7
  20B463 Изборни предмет 7 8    
50.   Директни маркетинг 8 75 7
51.   Менаџмент у трговини 8 75 7
52.   Пословне финансије 8 75 7
53.   Међународне финансије 8 75 7
54. 20B464 Стручна пракса 8 0 3
55. 20B454 Завршни рад - истраживања 8 60 4
56. 20B455 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага