fbpx

Модул Међународна економија и пословање (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20B205 Макроекономија 3 75 7
10. 20B201 Национална економија 3 75 7
11. 20B207 Економске доктрине 3 75 7
  20B265 Изборни предмет 1 3    
12.   Информациони системи 3 75 7
13.   Организација предузећа 3 75 7
14.   Управљачко рачуноводство 3 75 7
15. 20B266 Семинарски рад 1 3 0 2
16. 20B209 Микроекономија 4 75 7
17. 20B210 Међународна економија 4 75 7
  20B267 Изборни предмет 2 4    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B268 Изборни предмет 3 4    
20.   Маркетинг 4 75 7
21.   Операциона истраживања 4 75 7
22.   Интегрисани информациони системи 4 75 7
23. 20B269 Семинарски рад 2   0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
24. 20B310 Компаративни економски системи 5 75 7
25. 20B309 Макроекономска анализа 5 75 7
26. 20B301 Монетарне финансије 5 75 7
  20B364 Изборни предмет 4 5    
27.   Економија јавног сектора 5 75 7
28.   Берзанско пословање 5 75 7
29.   Економика индустрије 5 75 7
30. 20B365 Семинарски рад 1 5 0 2
31. 20B327 Основи међународне трговине 6 75 7
32. 20B321 Међународно пословање 6 75 7
  20B366 Изборни предмет 5 6    
33.   Енглески језик 2 6 75 7
34.   Немачки језик 2 6 75 7
  20B367 Изборни предмет 6 6    
35.   Финансијска тржишта 6 75 7
36.   Економика туризма 6 75 7
37.   Регионална економија 6 75 7
38.   Теорија и анализа економске политике 6 75 7
39. 20B368 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
40. 20B409 Економија ЕУ 7 75 7
41. 20B415 Економски односи Србије са иностранством 7 75 7
42. 20B406 Међународни маркетинг 7 75 7
  20B468 Изборни предмет 7      
43.   Међународно привредно право 7 75 7
44.   Електронско пословање 7 75 7
45. 20B423 Спољнотрговински менаџмент 8 90 7
46. 20B420 Међународне финансије 8 75 7
  20B469 Изборни предмет 8      
47.   Менаџмент у трговини 8 75 7
48.   Пословне финансије 8 75 7
49.   Економетрија 8 75 7
50.   Еколошка политика 8 75 7
51. 20B470 Стручна пракса 8 0 3
52. 20B454 Завршни рад - истраживања 8 60 4
53. 20B455 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага