fbpx

Модул Рачуноводство и пословне финансије (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9 20B203 Организација предузећа 3 75 7
10. 20B204 Управљачко рачуноводство 3 75 7
11. 20B206 Финансијска и актуарска математика 3 75 7
  20B250 Изборни предмет 1 3    
12.   Национална економија 3 75 7
13.   Информациони системи 3 75 7
14.   Макроекономија 3 75 7
15. 20B253 Семинарски рад 1 3 0 2
16. 20B215 Рачуноводство трошкова 4 75 7
17. 20B210 Међународна економија 4 75 7
  20B251 Изборни предмет 2 4    
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B252 Изборни предмет 3 4    
20.   Микроекономија 4 75 7
21.   Базе података 4 75 7
22. 20B254 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
23. 20B402 Привредно право 5 75 7
24. 20B304 Финансијско извештавање 5 75 7
25. 20B313 Рачуноводствени информациони системи 5 75 7
  20B351 Изборни предмет 4 5    
26.   Монетарне финансије 5 75 7
27.   Осигурање 5 75 7
28.   Буџетско и пореско рачуноводство 5 75 7
29. 20B352 Семинарски рад 1 5 0 2
30. 20B328 Финансијска анализа и планирање 6 75 7
31. 20B317 Рачуноводство финансијских организација 6 75 7
32. 20B350 Финансијска тржишта 6 75 7
  20B353 Изборни предмет 5 6    
33.   Јавне финансије 6 75 7
34.   Системи управљања заштитом животне средине 6 75 7
35.   Енглески језик 2 6 75 7
36.   Немачки језик 2 6 75 7
37. 20B354 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
38. 20B401 Банкарство 7 75 7
39. 20B416 Специјални биланси 7 75 7
40. 20B312 Рачуноводство производних и трговинских предузећа 7 75 7
  20B450 Изборни предмет 6 7    
41.   Менаџмент људским ресурсима 7 75 7
42.   Анализа и управљање ризицима 7 75 7
43.   Електронско пословање 7 75 7
44. 20B422 Пословне финансије 8 75 7
45. 20B419 Ревизија финансијских извештаја 8 90 7
  20B451 Изборни предмет 7 8    
46.   Пензијско и здравствено осигурање 8 75 7
47.   Међународне финансије 8 75 7
48.   Блокчејн и напредни системи плаћања 8 75 7
49. 20B452 Стручна пракса 8 0 3
50. 20B454 Завршни рад - истраживања 8 60 4
51. 20B455 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага