fbpx

Модул Туризам и хотелијерство (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Бр. час. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20B101 Основи економије 1 75 7
2. 20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
3. 20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
4. 20B104 Математика у економији 1 75 8
5. 20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20B102 Основи статистике 2 75 8
7. 20B107 Економика предузећа 2 75 7
8. 20B103 Социологија 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20B202 Информациони системи 3 75 7
10. 20B203 Организација предузећа 3 75 7
11. 20B201 Национална економија 3 75 7
  20B280 Изборни предмет 1 3    
12.   Финансијска и актуарска математика 3 75 7
13.   Економске доктрине 3 75 7
14.   Управљачко рачуноводство 3 75 7
15. 20B281 Семинарски рад 1 3 0 2
16. 20B210 Међународна економија 4 75 7
17. 20B214 Маркетинг 4 75 7
  20B282 Изборни предмет 2      
18.   Енглески језик 1 4 75 7
19.   Немачки језик 1 4 75 7
  20B283 Изборни предмет 3      
20.   Микроекономија 4 75 7
21.   Операциона истраживања 4 75 7
22. 20B284 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
23. 20B307 Менаџмент у туризму и хотелијерству 5 75 7
24. 20B303 Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
25. 20B302 Менаџмент људским ресурсима 5 75 7
  20B377 Изборни предмет 4 5    
26.   Осигурање 5 75 7
27.   Монетарне финансије 5 75 7
28.   Анализа података у економији и пословању 5 75 7
29.   Управљање интеграционим процесима предузећа 5 75 7
30. 20B378 Семинарски рад 1 5 0 2
31. 20B324 Економика туризма 6 75 7
32. 20B323 Понашање потрошача 6 75 7
  20B379 Изборни предмет 5      
33.   Енглески језик 2 6 75 7
34.   Немачки језик 2 6 75 7
  20B380 Изборни предмет 6      
35.   Тржишно комуницирање 6 75 7
36.   Привредни развој 6 75 7
37.   Управљање иновацијама 6 75 7
38. 20B381 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
39. 20B406 Међународни маркетинг 7 75 7
40. 20B405 Истраживање тржишта 7 75 7
41. 20B402 Привредно право 7 75 7
  20B486 Изборни предмет 7      
42.   Банкарство 7 75 7
43.   Електронско пословање 7 75 7
44.   Предузетнички менаџмент 7 75 7
45.   Пословно одлучивање 7 75 7
  20B487 Изборни предмет 8      
46.   Енглески језик 3 8 75 7
47.   Немачки језик 3 8 75 7
48. 20B424 Директни маркетинг 8 75 7
  20B488 Изборни предмет 8      
49.   Економија ресурса и животне средине 8 90 7
50.   Спољнотрговински менаџмент 8 90 7
51.   Друштвена одговорност и пословна етика 8 90 7
52. 20B489 Стручна пракса 8 0 3
53. 20B454 Завршни рад - истраживања 8 60 4
54. 20B455 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 4
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага