fbpx

Модул Пословна информатика (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Бр. час. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20.20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
2. 20.20B104 Математика у економији 1 75 8
3. 20.20B101 Основи економије 1 75 7
4. 20.20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
5. 20.20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20.20B199 Изборни предмет 1 2    
6a   Енглески језик 1 2 75 7
  Немачки језик 1 2 75 7
7. 20.20B102 Основи статистике 2 75 8
8. 20.20B107 Економика предузећа 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20.20B202 Информациони системи 3 75 7
10. 20.20B206 Финансијска и актуарска математика 3 75 7
11. 20.20B203 Организација предузећа 3 75 7
12. 20.20B399 Изборни предмет 2 3    
12а   Национална економија 3 75 7
12б   Управљачко рачуноводство 3 75 7
13. 20.20B390 Семинарски рад 1 3 0 2
14. 20.20B213 Операциона истраживања 4 75 7
15. 20.20B216 Интегрисани информациони системи 4 75 7
16. 20.20B496 Изборни предмет 3 4    
16а   Енглески језик 2 4 75 7
16б   Немачки језик 2 4 75 7
17. 20.20B495 Изборни предмет 4 4    
17а   Маркетинг 4 75 7
17б   Међународна економија 4 75 7
17в   Социологија 4 75 7
18. 20.20B490 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
19. 20.20B411 Анализа и управљање ризицима 5 75 7
20. 20.20B316 Анализа података у економији и пословању 5 75 7
21. 20.20B313 Рачуноводствени информациони системи 5 75 7
22. 20.20B599 Изборни предмет 5 5    
22а   Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
22б   Стратегијски менаџмент 5 75 7
22в   Управљање интеграционим процесима предузећа 5 75 7
23. 20.20B590 Семинарски рад 1 5 0 2
24. 20.20B208 Базе података 6 75 7
25. 20.20B320 Управљање иновацијама 6 75 7
26. 20.20B698 Моделирање пословних процеса 6 90 7
27. 20.20B699 Изборни предмет 6      
27а   Финансијска тржишта 6 75 7
27б   Понашање потрошача 6 75 7
27в   Пословне финансије 6 75 7
27г   Алати и технике у осигурању 6 90 7
27д   Тржишно комуницирање 6 75 7
27ђ   Основи програмирања 6 75 7
28. 20.20B690 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 615-630  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
29. 20.20B797 Дигитално предузетништво 7 75 7
30. 20.20B404 Електронско пословање 7 75 7
31. 20.20B302 Менаџмент људским ресурсима 7 75 7
32. 20.20B799 Изборни предмет 7 7    
32а   Пословно одлучивање 7 75 7
32б   Истраживање тржишта 7 75 7
33. 20.20B434 Блокчејн и напредни системи плаћања 8 75 7
34. 20.20B898 Интелигентни информациони системи 8 75 8
35. 20.20B899 Развој софтвера 8 90 8
36. 20.20B499 Стручна пракса 8 0 3
37а 20.20B497 Завршни рад - истраживања 8 75 3
37б 20.20B498 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 3
Укупно часова активне наставе 615  
Укупно ЕСПБ   60

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага