OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Модул Пословна информатика (2020)

Р. бр. Шифра Назив Сем. Бр. час. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 20.20B106 Информационо комуникационе технологије 1 75 8
2. 20.20B104 Математика у економији 1 75 8
3. 20.20B101 Основи економије 1 75 7
4. 20.20B108 Увод у менаџмент 1 75 7
5. 20.20B105 Финансијско књиговодство 2 75 8
6. 20.20B199 Изборни предмет 1 2    
6a   Енглески језик 1 2 75 7
  Немачки језик 1 2 75 7
7. 20.20B102 Основи статистике 2 75 8
8. 20.20B107 Економика предузећа 2 75 7
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
9. 20.20B202 Информациони системи 3 75 7
10. 20.20B206 Финансијска и актуарска математика 3 75 7
11. 20.20B203 Организација предузећа 3 75 7
12. 20.20B399 Изборни предмет 2 3    
12а   Национална економија 3 75 7
12б   Управљачко рачуноводство 3 75 7
13. 20.20B390 Семинарски рад 1 3 0 2
14. 20.20B213 Операциона истраживања 4 75 7
15. 20.20B216 Интегрисани информациони системи 4 75 7
16. 20.20B496 Изборни предмет 3 4    
16а   Енглески језик 2 4 75 7
16б   Немачки језик 2 4 75 7
17. 20.20B495 Изборни предмет 4 4    
17а   Маркетинг 4 75 7
17б   Међународна економија 4 75 7
17в   Социологија 4 75 7
18. 20.20B490 Семинарски рад 2 4 0 2
Укупно часова активне наставе 600  
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
19. 20.20B411 Анализа и управљање ризицима 5 75 7
20. 20.20B316 Анализа података у економији и пословању 5 75 7
21. 20.20B313 Рачуноводствени информациони системи 5 75 7
22. 20.20B599 Изборни предмет 5 5    
22а   Менаџмент и маркетинг услуга 5 75 7
22б   Стратегијски менаџмент 5 75 7
22в   Управљање интеграционим процесима предузећа 5 75 7
23. 20.20B590 Семинарски рад 1 5 0 2
24. 20.20B208 Базе података 6 75 7
25. 20.20B320 Управљање иновацијама 6 75 7
26. 20.20B698 Моделирање пословних процеса 6 90 7
27. 20.20B699 Изборни предмет 6      
27а   Финансијска тржишта 6 75 7
27б   Понашање потрошача 6 75 7
27в   Пословне финансије 6 75 7
27г   Алати и технике у осигурању 6 90 7
27д   Тржишно комуницирање 6 75 7
27ђ   Основи програмирања 6 75 7
28. 20.20B690 Семинарски рад 2 6 0 2
Укупно часова активне наставе 615-630  
Укупно ЕСПБ   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
29. 20.20B797 Дигитално предузетништво 7 75 7
30. 20.20B404 Електронско пословање 7 75 7
31. 20.20B302 Менаџмент људским ресурсима 7 75 7
32. 20.20B799 Изборни предмет 7 7    
32а   Пословно одлучивање 7 75 7
32б   Истраживање тржишта 7 75 7
33. 20.20B434 Блокчејн и напредни системи плаћања 8 75 7
34. 20.20B898 Интелигентни информациони системи 8 75 8
35. 20.20B899 Развој софтвера 8 90 8
36. 20.20B499 Стручна пракса 8 0 3
37а 20.20B497 Завршни рад - истраживања 8 75 3
37б 20.20B498 Завршни рад - израда и одбрана 8 0 3
Укупно часова активне наставе 615  
Укупно ЕСПБ   60

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести