fbpx

Документа потребна за упис основних академских студија

Документа потребна за упис основних академских студија:

− оригинална документа: диплома, 4 сведочанства и извод из матичне књиге рођених (са уписаним ЈМБГ), 
− индекс (попуњен штампаним словима ћириличног писма; може се купити у скриптарници Факултета), 
− три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм 
− два попуњена обрасца ШВ 20 (могу се купити у Скриптарници Факултета), 
− доказ о уплати школарине (или прве рате школарине) за самофинансирајуће студенте. 
 
Годишња школарина (у износу од 88.000 динара) за самофинансирајуће студенте може се уплатити једнократно или у више месечних рата (до 8 рата), с тим да прва рата (која се плаћа приликом уписа) износи мин. 30% школарине (26.400 динара).   

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага