fbpx

ПМП204 Стратегијски менаџмент у туризму

Radosavljević Ž. Gordana

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Upoznavanje studenata sa novim trendovima u turizmu, promenama, novim tehnologijama,  globalizacijom i drugim važnim pitanjima koja utiču na složenost upravljanja preduzećem u turizmu. Upoznavanje studenata sa zadacima strategijskog upravljanja koji obuhvataju znatno šire područje od pronalaženja ili stvaranja novih tržišta, kao što su formulisanje strategijskih ciljeva, analizu turističke pozicije, izbor adekvatne strategije i td.

Razvoj znanja i veština iz poslovne ekonomije, posebno iz oblasti turizma i hotelijerstva i komplementarnih delatnosti. Osposobljavanje studenata za primenu modela, tehnika i alata u realnim situacijama koje nastaju na području strategijskog menadžmenta u turizmu. Razvoj multidisciplinarnih kompetencija vezanih za turistički razvoj.

 • Trendovi u turizmu
 • Menadžment marketinga u turizmu
 • Problemi ljudskih resursa u turizmu
 • Menadžment funkcije u turizmu
 • Strategijski menadžment kvaliteta
 • Strategijsko planiranje u turizmu
 • Modeli predviđanja tražnje u turizmu
 • Menadžment u međunarodnom turizmu
 1. Mountinho, L., Strategijski menadžment u turizmu, Masmedia, Zagreb, 2005.
 2. Beech, J., Chadwick, S., The Business of Tourism Management, Prentice Hall, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, grupne diskusije, case study, konsultacije

Usmeni ispit, Seminarski rad, Prezentacije studija slučajeva

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага