fbpx

АРХИВА - Избор демонстратора

17.11.2020

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa ужу научну област Пословна економија

09.09.2020

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Општа економија и привредни развој

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Финансије и финансијске институције

04.09.2020

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Пословна економија

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Пословна економија

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Финансије и финансијске институције

05.09.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

30.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

30.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави (вежбе), зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Монетарне финансије

27.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Катедре за општу економију и привредни развој

27.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Међународне финансије

22.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Економске квантитативне методе - наставни предмети Основи статистике и Менаџмент квалитетом 

21.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр једног демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Јавне финансије 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага