fbpx

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Докторске дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

22.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Јелену Пековић

 

12.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Данијеле Нешић

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Драгана Ерића

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Весне Малићанин

 

05.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Бобана Трифуновића.


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

01.02.2024.

Ивана Недељковић - Извештај Комисије о докторској дисертацији

Ивана Недељковић - Докторска дисертација: Систем за управљање односима са купцима као технолошка подршка пословном одлучивању

Ивана Недељковић - CRM апликација (.zip 64MB)

Ивана Недељковић - Потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације

 

29.12.2023.

Докторска дисертација Шћепана Синановића

Извештај  о оцени и одбрани докторске дисертације

 

 

 

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага