fbpx

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Ана Спасојевић Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда др Милан Коцић 11.09.2019.
2. Стефан Здравковић Утицај избегавања неизвесности и потрошачког етноцентризма на прихватање страних брендова – медијаторски ефекат културалне интелигенције др Срђан Шапић 10.02.2021.
3. Александра Васић Теоријско-емпиријска анализа ризика у класичним и бихевиоралним финансијама др Милена Јакшић 10.03.2021.
4. Љубивоје Радоњић Однос иновација и економских перформанси: искуства региона у Европској унији др Владан Ивановић 14.07.2021.
5. Невена Веселиновић Утицај финансијског развоја на иновативност земаља др Данијела Деспотовић 14.07.2021.
6. Јелена Живковић Ефекти олигополизације одабраних сектора привреде Републике Србије на њихову конкурентност Др Милан Костић 04.02.2022.
7. Драгана Томашевић Активности директног маркетинга усмерене на привлачење и задржавање потрошача брендираних производа Др Милан Коцић 13.04.2022.
8. Марија Врањеш Мерење утицаја инфлуенсера на понашање потрошача у дигиталном окружењу Др Вељко Маринковић 13.04.2022.
9. Никола Василић Ефикасност националних иновационих система и економски раст у развијеним и земљама у развоју Др Петар Веселиновић 15.06.2022.
10. Стефан Сретеновић Дизајн окружења за ефикасну примену рада на даљину Др Марко Славковић 15.06.2022.
11. Весна Пашић Модалитети исплате акционара компанија у Југоисточној Европи Др Милан Чупић 14.09.2022.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага