fbpx

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Александра Васић Теоријско-емпиријска анализа ризика у класичним и бихевиоралним финансијама др Милена Јакшић 10.03.2021.
2. Љубивоје Радоњић Однос иновација и економских перформанси: искуства региона у Европској унији др Владан Ивановић 14.07.2021.
3. Невена Веселиновић Утицај финансијског развоја на иновативност земаља др Данијела Деспотовић 14.07.2021.
4. Јелена Живковић Ефекти олигополизације одабраних сектора привреде Републике Србије на њихову конкурентност Др Милан Костић 04.02.2022.
5. Никола Василић Ефикасност националних иновационих система и економски раст у развијеним и земљама у развоју Др Петар Веселиновић 15.06.2022.
6. Весна Пашић Модалитети исплате акционара компанија у Југоисточној Европи Др Милан Чупић 14.09.2022.
7. Ана Тодоровић Спасенић Утицај организационог дизајна на перформансе предузећа наменске индустрије Др Јелена Ерић Нилсен 19.04.2023.
8. Ивана Недељковић Систем за управљање односима са купцима као технолошка подршка пословном одлучивању др Драгана Рејман Петровић 20.09.2023.
9. Марија Мирић Одрживо управљање људским ресурсима: стратегијски и оперативни аспект др Марко Славковић 20.09.2023.
10. Александра Радојевић Ефикасност интерног надзора банака и ревизорско извештавање др Биљана Јовковић 20.09.2023.
11. Ивана Марковић Утицај познатих личности на имиџ дестинације и понашање туриста у међународном окружењу др Гордана Радосављевић 20.09.2023.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага