Навигација
Пријава на сајт

Čestitka

Srećne uskršnje i prvomajske praznike želi Vam rukovodstvo Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu!

UPUTSTVO ZA NAKNADNU PRIJAVU ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Studenti koji U APRILSKOM ISPITNOM ROKU žele da izvrše naknadnu prijavu ispita (do tri radna dana pre početka ispita) mogu prijaviti i polagati željene ispite, ali samo prema izmenjenoj proceduri prijavljivanja ispita, i to:

1. U roku predviđenom za naknadnu prijavu ispita studenti uplaćuju potreban iznos na žiro račun Fakulteta. Iznos se utvrđuje tako što se redovna cena ispita uvećava za 800 dinara.

2. Uplatnica se popunjava na taj način da se u rubliku "poziv na broj (odobrenje)" upisuje šifra: NPI - broj indeksa.

Na primer, student sa brojem indeksa 2010/666 upisaće šifru:
NPI - 2010-666

U polje: svrha uplate, student upisuje: Naknadna prijava ispita iz nastavnog predmeta .......

3. Nakon izvršene uplate tako popunjene i šifrirane uplatnice, ista se donosi u Studentsku službu kako bi student bio dodat na Ispitni zapisnik.

4. Uplatnice koje nisu šifrirane prema navedenom modelu ne mogu biti prihvaćene za naknadnu prijavu ispita.

 

Studentska služba

Obaveštenje o terminu II kolokvijumske nedelje za studente koji putuju na apsolventsku ekskurziju

Na zahtev Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta, a uz saglasnost Rukovodstva fakulteta doneta je odluka da se druga kolokvijumska nedelja iz letnjeg semestra za studente četvrte godine Osnovnih akademskih studija koji putuju na Apsolventsku ekskurziju održi u terminu od 12. do 18. maja tekuće godine.

Studenti I, II i III godine, kao i studenti IV godine koji ne putuju na ekskurziju kolokvijume će polagati u terminu od 24.05. do 01.06.2014.godine.

NAPOMENA: Svi studenti koji putuju na Apsolventsku ekskurziju moraju se u toku naredne nedelje upisati na spisak putnika koji će biti u kancelariji Studentskog parlamenta E202/1.

Profesor dr Jože Mencinger - predavanje na temu Tranzicija u Sloveniji - pouke za Srbiju

Poštovani,

studenti Ekonomskog fakulteta,

nastavnici i saradnici,

u sredu 9.04.2014.g., profesor dr Jože Mencinger, najpoznatiji ekonomista bivše SFRJ, održaće na srpskom jeziku predavanje na temu Tranzicija u Sloveniji - pouke za Srbiju, sa početkom u 10h u Amfiteatru prof. dr Ilija Rosić.

Obavezno dođite da čujete vrsnog ekonomistu svetskog glasa!

 

Rukovodstvo fakulteta,

Dekan prof.dr Ljiljana Maksimović

Obaveštenje za studente master i doktorskih studija

Poštovani studenti master i doktorskih studija,

pozivamo Vas da u okviru redovnih časova nastave iz predmeta Globalizacija i tranzicija, Ekonomija rasta i razvoja i Savremena makroekonomija, obavezno prisustvujete predavanjima viziting profesora Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu dr Jože Mencingera. Predavanja će se održati na srpskom jeziku u sledećim terminima:

sreda, 9. 04. 2014.g., Amfiteatar prof. dr Ilija Rosić, u 10h; tema je Tranzicija u Sloveniji- pouke za Srbiju,

četvrtak, 10.04.2014., sala za sednice, od 16h do 19h; tema je Ekonomija EU (prvi deo),

petak, 11.04.2014., sala za sednice, od 16h do 19h; tema je Ekonomija EU (drugi deo).

 

Rukovodstvo fakulteta,

Dekan prof.dr Ljiljana Maksimović

Blagovesti

07. aprila 2014. godine, na Blagovesti, Ekonomski fakultet u Kragujevcu obeležio je svoju krsnu slavu.

Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2014. godini

04. aprila 2014. godine održan je XIII naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2014. godini, koji je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije.

Izbori za studentski parlament

03. aprila 2014. godine, održani su izbori za Studetnski parlament. Biračko pravo imali su svi aktivni studenti Ekonomskog fakulteta.

 

Svečana promocija diplomiranih studenata

3. aprila 2014. godine, u 15:00, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu održana je Svečana promocija diplomiranih studenata i dodela diploma za studente koji su osnovne akademske studije upisali 2006. godine. Ovom prilikom diplome su dodeljene studentima koji su završili studijski program Ekonomija (moduli: Opšta ekonomija i Finansije, berze i bankarstvo).

Spisak studenata za promociju

Prijava ispita za aprilski rok

Počela je prijava ispita za studente osnovnih studija (akreditovana Bolonja) u aprilskom ispitnom roku. Prijava ispita će trajati do 8. aprila 2014.

Ispiti se prijavljuju isključivo elektronskim putem!
Pretraživanje
Naučni časopis
CID

 

Naučne konferencije

CENTAR

ECDL centar
British Council
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
Generacija2013
POLA VEKA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU