Stipendije i Konkursi
Навигација
Пријава на сајт

Svečani prijem nove generacije studenata

Svečani prijem nove generacije studenata povodom početka nove školske 2014/15.  godine biće organizovan u ponedeljak 29.septembra u 11 časova u amfiteatru Fakulteta.

Nastava za prvu godinu studija počinje u utorak 30.septembra 2014. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Rukovodstvo fakulteta

Rokovi, dokumentacija za upis, visina školarine i dinamika uplata

Rokovi za podnošenje potrebne dokumentacije za upis, visina školarine i dinamika uplata za školsku 2014/2015. godinu dati su u pratećem dokumentu

 

Obaveštenje za studente upisane 2014/15 - Brucoše

Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana, na srpskom i engleskom jeziku, Sveska 2 Volumen 16 Godište 2014. naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 2 sadrži: Uvodnik, tri izvorna naučna i dva pregledna članka, prikaz knjige, dva gledišta i Zahvalnicu recenzentima rukopisa podnetih Uredništvu Časopisa u 2013. godini.

Kao potvrdu uređivačke politike Časopisa usmerenu na kontinuirano unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, ukazujemo na činjenicu da su u ovoj svesci Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovana tri naučna članka autora iz inostranstva.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 2, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

26. avgust 2014.

Obaveštenje

Zbog elementarnih nepogoda u Republici Srbiji, na zahtev Studentskog parlamenta Fakulteta, druga kolokvijalna nedelja se odlaže za sedam dana i biće održana u terminu od 31.05. do 08.06.2014. godine.

U dogovoru sa predmetnim nastavnicima studenti koji iz objektivnih razloga ne izađu na ispit u prvom terminu junskog ispitnog roka, mogu da odlože ispit za sedam dana  bez nadoknade.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Pomoć ugroženima od poplave

Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na vanrednoj sednici od 19.05.2014. godine, doneo je odluku da na ime pomoći ugroženima od poplave, uplati 1.000.000,00 dinara na račun Vlade Republike Srbije.

Humanitarna akcija


Predavanje ambasadora SAD Majkla Kirbija

U četvrtak, 15.05.2014. godine, predavanje na temu ekonomskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država će održati ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi. Predavanje će se održati u Svečanoj sali Fakulteta, sa početkom u 12,00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike, saradnike i sudente da prisustvuju predavanju.

RUKOVODSTVO FAKUTETA 

Osnovne funkcije NBS i mogućnost letnje prakse u NBS

U utorak, 13.05, sa početkom u 12:00, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, biće održano predavanje na temu "Osnovne funkcije NBS i mogućnost letnje prakse u NBS".

Predavanje će održati Ana Ivković, Sektror za finansijsku stabilnost Narodne banke Srbije.

Obaveštenje o terminu II kolokvijumske nedelje za studente koji putuju na apsolventsku ekskurziju

Na zahtev Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta, a uz saglasnost Rukovodstva fakulteta doneta je odluka da se druga kolokvijumska nedelja iz letnjeg semestra za studente četvrte godine Osnovnih akademskih studija koji putuju na Apsolventsku ekskurziju održi u terminu od 12. do 18. maja tekuće godine.

Studenti I, II i III godine, kao i studenti IV godine koji ne putuju na ekskurziju kolokvijume će polagati u terminu od 24.05. do 01.06.2014.godine.

NAPOMENA: Svi studenti koji putuju na Apsolventsku ekskurziju moraju se u toku naredne nedelje upisati na spisak putnika koji će biti u kancelariji Studentskog parlamenta E202/1.

Pretraživanje
Naučni časopis
CID

 

Naučne konferencije
ECDL centar
British Council
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
Generacija2013
POLA VEKA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU