Сoфтвeр зa кaлкулaциjу шкoлaринe приликoм oбнoвe - уписa

Упутствo зa кoришћeњe сoфтвeрa зa кaлкулaциjу шкoлaринe

Након отварања ОДГОВАРАЈУЋЕГ фајла за УПИС или ОБНОВУ ГОДИНЕ, БУЏЕТ или САМОФИНАНСИРАЊЕ, неопходно је прво дозволити употребу макроа (клик на дугме Options, па Enable this content).

Напомена: Постоје различити фајлови за упис III године студија у зависности од наставног плана (стари план из 2014. без ознаке и нови из 2018.).

 KalkulacijaSkolarine2018 1

KalkulacijaSkolarine2018 2 

Након тога одабрати жељени студијски програм (КОД ОБНОВЕ I ГОДИНЕ) или модул (КОД УПИСА/ОБНОВЕ II, III или IV ГОДИНЕ) у доњем делу листа (Sheet-a), а онда чекирати жељене предмете притиском на квадратић поред назива предмета водећи рачуна о томе да ли се изабрани предмет преноси или не из претходне школске године. Притиском на квадратић на врху поред текста ПРЕДМЕТ у оквиру одговарајуће године врши се истовремена селекција или деселекција свих предмета на тој години студија.

После сваког чекирања софтвер аутоматски израчунава укупан број ЕСПБ и укупну цену школарине, као и рате са припадајућим износима.

Постоје две вредности ЕСПБ. Нижа цена ЕСПБ важи у случају да је предмет који се преноси у наредну школску годину претходне школске године похађан, али није и положен.

 

Сaмoфинaнсирaњe:

I гoдина - OБНOВA - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

II гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

II гoдина - OБНOВA - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

III гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

III гoдина - (2018) УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

III гoдина - OБНOВA - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

IV гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

IV гoдина - OБНOВA - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

 

Буџeт:

II гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

III гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

III гoдина - (2018) УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

IV гoдина - УПИС - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

IV гoдина - ОБНОВА - Кaлкулaциja шкoлaринe (.xls)

Претрага