fbpx

Наставници А-Ш

Богићевић Др Јасмина Ванредни професор
Борисављевић Др Катарина Доцент
Бошковић Др Никола Ванредни професор
Бошковић Александра Асистент
Бугарчић Филип Истраживач-приправник
Васић Александра Истраживач-приправник
Веселиновић Др Петар Редовни професор
Вржина Стефан Истраживач-приправник
Грбић Др Милка Доцент
Демонстратор Демонстратор мастер менаџер
Деспотовић Др Данијела Редовни професор
Димитријевић Др Драгомир Ванредни професор
Димитријевић Милош Истраживач-приправник
Домановић Др Виолета Редовни професор
Дреновак Др Микица Ванредни професор
Дугалић Др Верољуб Редовни професор
Ђинђић Др Срђан Ванредни професор
Ђонић Андрија Сарадник у настави
Ђурић Др Злата Доцент
Ерић Нилсен (Nielsen) Др Јелена Ванредни професор
Златановић Др Дејана Ванредни професор
Ивановић Др Владан Ванредни професор
Јакшић Др Милена Редовни професор
Јанковић Др Ненад Ванредни професор
Јањић Др Весна Редовни професор
Јовановић Др Дејан Доцент
Јовановић Крањец Др Милена Доцент
Јовковић Др Биљана Ванредни професор
Калинић Др Зоран Ванредни професор
Карапавловић Др Немања Доцент
Кнежевић Др Мирјана Редовни професор
Костић Др Милан Ванредни професор
Коцић Др Милан Редовни професор
Крстић Ана Асистент
Лазаревић Јована Истраживач-приправник
Лековић Др Властимир Редовни професор у пензији
Лојаница Др Немања Доцент
Луковић Др Стеван Доцент
Луковић Маја наставник страног језика
Љубисављевић Др Снежана Редовни професор
Макојевић Др Никола Редовни професор
Максимовић Др Љиљана Редовни професор
Маринковић Др Вељко Редовни професор
Марјановић Др Гордана Редовни професор
Милановић Др Марина Доцент
Милинковић Марија наставник страног језика
Миловановић Др Гордана Ванредни професор
Мимовић Др Предраг Редовни професор
Мићић Др Владимир Ванредни професор
Михајловић Др Владимир Доцент
Недељковић Ивана Сарадник у настави
Николић Др Јелена Ванредни професор
Обрадовић Др Саша Редовни професор
Обрадовић Др Владимир Ванредни професор
Петровић Јован Сарадник у настави
Радосављевић Др Гордана Редовни професор
Ранковић Др Владимир Редовни професор
Рејман Петровић Др Драгана Доцент
Ристић Др Лела Редовни професор
Савићевић Марко Истраживач-приправник
Савовић Др Слађана Ванредни професор
Симић Маријана Истраживач-приправник
Славковић Др Марко Ванредни професор
Софронијевић Катарина Асистент
Стаменковић Др Милан Доцент
Станишић Др Ненад Редовни професор
Станчић Др Предраг Редовни професор у пензији
Станчић Др Оливера Асистент са докторатом
Станчић Др Владимир Доцент
Стојановић-Алексић Др Весна Редовни професор
Стојковић Др Драган Доцент
Тодоровић Др Мирјана Ванредни професор
Тодоровић Др Виолета Ванредни професор
Томић Др Ненад Доцент
Тубић Ћурчић Тијана Асистент
Филиповић Др Јована Асистент
Фуртула Др Срђан Редовни професор
Чупић Др Милан Ванредни професор
Шапић Др Срђан Редовни професор

Претрага