fbpx

Избор демонстратора

09.09.2020

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Општа економија и привредни развој

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Финансије и финансијске институције

04.09.2020

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Пословна економија

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Пословна економија

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Финансије и финансијске институције

05.09.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

30.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

30.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави (вежбе), зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Монетарне финансије

27.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa уже научне области Катедре за општу економију и привредни развој

27.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Међународне финансије

22.08.2018
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр два демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Економске квантитативне методе - наставни предмети Основи статистике и Менаџмент квалитетом 

21.08.2018.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за припрему извештаја зa избoр једног демонстратора за помоћ у настави, зa ужу нaучну oблaст Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Јавне финансије 

Претрага