Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

11.03.2020. гoд.

Александра Бошковић


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

14.05.2020. гoд.

Јована Филиповић

 

11.02.2020. гoд.

Јасмина Огњановић

Претрага