fbpx

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

30.12.2020. гoд.

Стефан Здравковић

 

17.11.2020. гoд.

Шабан Грачанин

 


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

23.11.2020. гoд.

Иван Костић

Претрага