Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

23.07.2020. гoд.

Марко Савићевић

 

17.07.2020. гoд.

Маријана Симић


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

24.07.2020. гoд.

Владислава Стојић

 

17.07.2020. гoд.

Снежана Топаловић

 

14.05.2020. гoд.

Јована Филиповић

Претрага