Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

12.06.2018.гoд.

Ненад Томић

 

01.06.2018.гoд.

Кристина Будимчевић

 

24.04.2018.гoд.

Весна Миловановић

Претрага