Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

27.03.2019. гoд.

Данијела Дуркалић

 

13.03.2019. гoд.

Владислава Стојић

 

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

03.06.2019.гoд.

Драган Стојковић

 

28.05.2019.гoд.

Милан Стаменковић

 

28.03.2019.гoд.

Стеван Луковић

 

28.03.2019.гoд.

Соња Милутиновић

 

07.03.2019.гoд.

Марина Јанковић

Претрага