Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

27.12.2018. гoд.

Јована Филиповић

 

27.12.2018. гoд.

Марија Живановић

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

27.12.2018.гoд.

Немања Карапавловић

Претрага