Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

28.09.2018. гoд.

Jaсминa Oгњaнoвић

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

19.07.2018.гoд.

Немања Лојаница

 

19.07.2018. гoд.

Стефан Алимпић

 

12.06.2018. гoд.

Ненад Томић

 

01.06.2018. гoд.

Кристина Будимчевић

Претрага