Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи

Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

27.12.2019. гoд.

Јасмина Димитријевић

 

27.12.2019. гoд.

Горан Павловић

 

20.9.2019. гoд.

Марија Радуловић

 

10.9.2019. гoд.

Ненад Михаиловић

 

9.7.2019. гoд.

Ана Спасојевић

 

 

Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

11.02.2020. гoд.

Јасмина Огњановић

 

21.10.2019. гoд.

Мирела Момчиловић

Претрага