fbpx

Избор сарадника

Конкурси за избор сарадника

Избор сарадника у звање асистента од 28.10.2020. до 12.11.2020.
Научна област: Економске науке 
Ужа научна област: Економске квантитативне методе и информатик

АРХИВА >>

Увид јавности у поступку избора

23.11.2020.
Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр два сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа нaучна oблaст Примењено рачунарство

АРХИВА >>

Претрага