Документација за упис у прву годину мастер академских студија 2018/2019.

Кандидати који су стекли право на упис подносе следећа документа:

 1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена –оригинал (на увид)
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал
 3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета
 4. Индекс-купује се у књижари Факултета
 5. Три фотографије формата 3,5х4,5
 6. Изјава о изборним предметима - преузима се на шалтеру Студентске службе
 7. Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 105.000 динара (самофинансирајући студенти)

Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 8 рата:

 1. прва рата у износу од 21 000 дин. уплаћује се приликом уписа
 2. друга рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.11.2018. г.
 3. трећа рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.12.2018. г.
 4. четврта рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.01.2019. г.    
 5. пета рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.02.2019. г.          
 6. шеста рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.03.2019. г.       
 7. седма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.04.2019. г.       
 8. осма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.05.2019. г.         

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе:

Жиро рачун факултета: 840-570666-83      

Студентска служба

Претрага