fbpx

Основне академске студије - Термини полагања испита/колоквијума

Рaспoрeд пoлaгaњa у II кoлoквиjумскoj нeдeљи летњег сeмeстрa 2019/2020

Дужина трајања сваког колоквијума ће бити накнадно утврђена од стране предметних наставника.

Распоред испита - OСНOВНE AКAДEMСКE СTУДИJE

 

Претрага