fbpx

Списак одбрањених Мастер радова

Списак одбрањених Мастер радова по годинама:

Списак одбрањених Мастер радова у 2020.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

716. Ирена Лешњак Пословна стратегија др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Петар Веселиновић
Утицај људског капитала на конкурентност фирми и националне економије 09.06.2020. М 913 57
715. Ивана Ђорђевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Ненад Станишић
Утицај глобалних електронских тржница на развој електронске трговине у свету 04.06.2020. М 912 83
714. Никола Костић Електронска трговина др Зоран Калинић др Злата Ђурић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о употреби електронског осигурања у Републици Србији 04.06.2020. М 911 84.
713. Вук Петровић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Слађана савовић
др Марина Милановић
Утицај дигиталне трансформације на креирање радног окружења 11.03.2020. М 910 66.
712.   Марија Мирић Пословна стратегија др Марко Славковић др Јелена Николић
др Биљана Јовковић
Примена портфолио приступа у (ре)дефинисању стратегије стварања вредности 11.03.2020. М 909 101.
711. Ана Mарковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Мирјана Тодоровић  
Примена аналитичких техника у форезничким истрагама 09.03.2020. М 908 92.
710. Александар Ђуровић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић   др Виолета Тодоровић
др Биљана Јовковић
Инвестициона активност осигуравајућих компанија и пензијских фондова у земљама Западног Балкана 11.03.2020. М 907   118.
709. Симона Колџић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Данијела Деспотовић
др Ненад Јанковић
Улога Међународног монетарног фонда у решавању финансијске кризе у Републици Србији 10.03.2020. М 906 62.
708. Александра Липовић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Допринос страних директних инвестиција економском расту и конкурентност привреда Републике Србије и Норвешке 27.02.2020. М 905 73
707. Зорана Богићевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Виолета Тодоровић
Ставови потрошача о примени алтрнативних система плаћања у електронској трговини у Републици Србији 31.01.2020. М 904 135
706. Јелена Матић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић  
Улога криптовалута у савременом платном промету 02.03.2020. М 903 73
705. Невена Станојловић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Драгана Рејман Петровић
Развој модела компетенција запослених у дигиталној економији 14.01.2020.
М 902
65
704. Данијела Маринковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Законска регулатива и пракса форензичког рачуноводства у Републици Србији 09.01.2020.
М 901
123

Списак одбрањених Мастер радова у 2019.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

703. Филип Гвозденовић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Милан Костић
др Катарина Борисављевић
Ефекти транзиције и глобализације на сектор малопродаје у Републици Србији 18.12.2019. М 900 71
702. Радмила Љујић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Инспекцијски надзор јавне управе у Републици Србији 18.12.2019. М 899 62
701. Стеван Ракић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Утицај вишеканалне продаје на пословање производних предузећа 18.12.2019. М 898 61
700. Јелена Стојиловић  Електронска трговина  др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај дигиталних система препорука на одлуке потрошача у електронској трговини у Републици Србији 17.12.2019. М 897 102
699. Бранислав Стевановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Идентификација кључних покретача сатисфакције корисника мобилних система плаћања 17.12.2019. М 896 63
698. Исидора Петровић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Функционисање међубанкарских система плаћања 17.12.2019. М 895 70
697. Снежана Медаровић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о употреби платних картица као инструмента плаћања у електронској трговини 17.12.2019. М 894 103
696. Тијана Михајловић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Последице глобалне финансијске кризе на државе чланице Европске уније и Републику Србију 13.12.2019. М 893 97
695. Милица Миленковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Неиспуњеност фискалних критеријума конвергенције  као катализатор кризе у Еврозони 13.12.2019. М 892 90
694. Аница Јанићијевић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Валоризација руралног простора у туризму Војводине 13.12.2019. М 891 79
693. Даринка Крсмановић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тододровић
др Саша Обрадовић
Координација јединствене монетарне и хетерогених фискалних политика у Европској монетарној унији 13.12.2019. М 890 78
692. Стефан Ракоњац Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Туризам и пољопривреда у функцији одрживог развоја општине Аранђеловац 12.12.2019. М 889 109
691. Марија Нешковић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Биљана Јовковић
др Драгомир Димитријевић
Покриће билансног губитка 12.12.2019. М 888 62
690. Слађана Добросављевић Електронска трговина др Зоран Калинић  др Вељко Маринковић  
др Владимир Ранковић
Сатисфакција потрошача понудом производа и услуга у електронској трговини у Републици Србији 11.12.2019. М 887 114
689. Андријана Јовновић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић
др Милена Јовановић Крањец
Утицај процеса транзиције на кретање сиромаштва и социјалне искључености у Републици Србији 11.12.2019. М 886 73
688. Јована Милићевић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Слађана Савовић
Финансијски ефекти преузимања акција повезаних друштава 11.12.2019. М 885 69
687. Магдалена Минић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Милена Јакшић
Муниципалне обвезнице као извор финансирања локалне самоуправе 11.12.2019. М 884 69
686. Александар Јовановић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Мирјана Кнежевић
Ставови испитаника о аспектима сигурности у електронској трговини у Републици Србији 09.12.2019. М 883 99
685. Тијана Тошић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Одрживи развој руралног туризма у Златиборској области 06.12.2019. М 882 75
684. Марјана Врцаловић Тошковић Буџетирање и контрола др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Биљана Јовковић
Могућности имплементације kaizen пословне филозофије у јавним предузећима 03.12.2019. M 881 96
683. Невена Бањац Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Мирјана Тодоровић
др Дејан Јовановић
Оцена финансијског и приносног положаја група предузећа у Републици Србији 27.11.2019. M 880 64
682. Марија Дезелин Буџетирање и контрола др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Јасмина Богићевић
Импликације управне контроле на извршење буџета 27.11.2019. M 879 76
681. Ивана Гобељић Финансијско управљање у јавној управи др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Никола Макојевић
Порез на имовину као извор финансирања локалне самоуправе 19.11.2019. M 878 69
680. Данијела Марковић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Верица Бабић
Ефекти оцењивања рада јавних службеника на финансијске перформансе локалне самоуправе 19.11.2019. M 877 70
679. Валентина Милошевић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Милан Чупић
др Дејан Јовановић
Финансијски положај и рентабилност предузећа пре и након промене правне форме 19.11.2019. M 876 88
678. Данијела Вукосављевић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Јасмина Богићевић
Методе контролних институција Републике Србије у откривању превара 19.11.2019. M 875 103
677. Милена Раденковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Проблеми и изазови приступања Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији 18.11.2019. M 874 72
676. Ивана Станисављевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Стратегија динаризације у функцији решења проблема незваничне евроизације у Србији 18.11.2019. M 873 85
675. Загорка Петровић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула   др Петар Веселиновић
др Милан Костић
Утицај монетарне политике Европске централне банке на инфлацију и привредни раст у државама Европске уније 18.11.2019. M 872 73
674. Ерна Хаџалић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Марко Славковић
Улога и начин спровођења интерне ревизије у предузећима Републике Србије 18.11.2019. M 871 58
673. Невена Недовић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Никола Макојевић
Утицај процеса глобализације на економске миграције становништва 18.11.2019. M 870 92
672. Даница Стеванић     Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Срђан Шапић
Значај метода унапређења продаје за пробну куповину 16.11.2019. M 869 78
671.   Невена Шуковић   Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Концепт одрживог развоја у малопродаји 15.11.2019. M 868 81
670. Санела Нонић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Срђан Шапић
Креатори тржишта као модел електронске трговине у Републици Србији 14.11.2019. M 867 72
669. Венкица Ивошевић Финансијско извештавање јавне управе др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић
др Биљана Јовковић
Састављање и информативна вредност финансијских извештаја јединица локалне самоуправе 14.11.2019. M 866 61
668. Тамара Радуловић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић
др Драгомир Димитријевић
Финансијско извештавање о гудвилу у Републици Србији 14.11.2019. M 865 61
667. Вељко Вуковић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић
Имплементација интерне ревизије код директних корисника буџетских средстава 14.11.2019. M 864 72
696. Весна Милановић     Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Предраг Станчић
др Биљана Јовковић
Уговарање и спровођење поступака јавних набавки у Републици Србији 14.11.2019. M 863 92
695. Милош Ђорђевић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Марко Славковић
Анализа перципиране вредности у аутомобилској индустрији 14.11.2019. M 862 82
694. Марија Којић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Јелена Николић
Психографски профил корисника електонске трговине 14.11.2019. M 861 67
693. Јована Радивојевић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић
др Срђан Шапић
Стварање успешних брендова у функцији развоја дугорочних односа са потрошачима 14.11.2019. M 860 72
692. Милица Луковић   Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Данијела Деспотовић
Друштвено-економски значај и перспективе развоја агробизниса и туризма у Моравичкој области 14.11.2019. M 859  106
691. Маријана Ћосић Финансијско управљање у јавној управи др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Владимир Обрадовић
Финансирање локалних самоуправа у Републици Србији 13.11.2019. M 858 64
690. Данијел Радосављевић     Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Саша Обрадовић
Рурални туризам као фактор развоја сеоских подручја Републике Србије 13.11.2019. M 857 119
689. Тања Мајсторовић     Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Компаративна анализа произвођачке и трговинске марке 13.11.2019. M 856 64
688. Саша Љубенов Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић
др Милан Чупић
Рачуноводствени аспекти и финансијски ефекти издвајања дела предузећа 13.11.2019. M 855 73
687. Јасна Николов Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Владимир Ранковић
др Дејана Златановић
Утицај дигиталне трансформације на обуку и развој запослених 13.11.2019. M 854 72
686. Марија Величковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман- Петровић др Никола Бошковић
др Предраг Мимовић
Менаџмент информациони систем за подршку пословним процесима пројектовања и изградње хидроенергетских објеката 12.11.2019. M 853 86
685. Марко Лековић Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Виолета Домановић
др Владимир Обрадовић
Специфичности консолидовања финансијских извештаја корисника буџетских средстава: ниво локалне самоуправе 12.11.2019. M 852 98
684. Миланка Милановић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман-Петровић др Владимир Мићић
др Виолета Домановић
Развој прототипа менаџмент информационог система за подршку пословних процеса у грађевинарству 12.11.2019. M 851 107
683. Бојан Милошевић Рачуноводство јавне управе др Јасмина Богићевић др Драгомир Димитријевић
др Биљана Јовковић
Примена готовинске основе у рачуноводству јавне управе 12.11.2019. M 850 84
682. Марина Милосављевић   Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Кључни проблеми конкурентности привреде Републике Србије 12.11.2019. M 849 93
681. Милена Оташевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Валутни ризик и кредитна политика банака 08.11.2019. M 848 70
680. Тамара Јеремић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула   др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Европска монетарна унија- двадесет година касније 08.11.2019. M 847 109
679. Драгана Симеуновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Срђан Шапић
Утицај екстерних медија односа са јавношћу на побољшање имиџа предузећа 08.11.2019. M 846 70
678. Весна Сеизовић   Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Улога добровољних пензијских фондова на финансијском тржишту у Републици Србији 08.11.2019. M 845 86
677. Александра Јеврић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Дејан Јовановић
др Виолета Домановић
Могућности и ограничења анализе профитабилности купаца 08.11.2019. M 844 88
676. Маријана Милутиновић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Место и улога осигурања у савременим финансијским токовима 08.11.2019. M 843 134
675. Тања Спасић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Зоран Калинић
Убеђивачке могућности друштвених медија у поступку доношења одлуке о куповини 07.11.2019. M 842 68
674. Јасмина Петровић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Микица Дреновак
Функционисање инвестиционих фондова на тржиштима капитала у земљама у развоју 07.11.2019. M 841 102
673. Ивана Благојевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Микица Дреновак
Каматни ризик и инвестициона активност банака 07.11.2019. M 840 72
672. Јована Пауновић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Системски ризик и банкарске кризе 07.11.2019. M 839 86
671. Марија Лековић Буџетирање и контрола др Дејан Јовановић др Весна Јањић
др Биљана Јовковић
Скупштинска контрола и завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе 07.11.2019. M 838 89
670. Јована Симић Институционална економија др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Ненад Станишић
Владавина права и економска успешност- теоријско- емпиријска анализа 07.11.2019. M 837 97
669. Андреј Марјановић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Зоран Калинић
др Вељко Маринковић
Утицај манипулативних тактика у интернет маркетингу на понашање потрошача 07.11.2019. M 836 90
668. Марија Стефановић Организационо понашање др Весна Стојановић-Алексић др Јелена Ерић-Нилсен
др Марко Славковић
Специфичности лидерских стилова у породичном предузећу 07.11.2019. M 835 82
667. Бобан Белић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Управљање квалитетом производа у функцији креирања сатисфакције потрошача 07.11.2019. M 834 68
666. Александра Милошевић     Буџетирање и контрола др Весна Јањић др Дејан Јовановић
др Јасмина Богићевић
Буџетирање расхода у процесу израде буџета јединица локалних самоуправа 07.11.2019. M 833 104
665. Татјана Радомировић   Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Мирјана Кнежевић Улога Базелских стандарда у контроли кредитног ризика банака 06.11.2019. M 832 82
664. Грујић Катарина   Анализа јавних политика др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Никола Бошковић
Енергетска политика Републике Србије у контексту европских интеграција: стање и перспективе 06.11.2019. М 831 79
663. Мина Живадиновић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Примена концепта маркетинг односа у малопродаји 06.11.2019. M 830 88
662. Данијела Талијан Рачуноводство јавне управе др Јасмина Богићевић др Драгомир Димитријевић
др Весна Јањић
Специфичности утврђивања периодичности резултата ентитета јавног сектора у Републици Србији 06.11.2019. M 829 105
661. Александра Аксентијевић   Међународни менаџмент људских ресурса Др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Виолета Домановић
Идентификација контекста обуке запослених у дигитализацији пословања 22.10.2019.
М 828
73
660. Иван Милетић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милан Костић
др Виолета Тодоровић
Могућности инплементације аспеката независности Европске централне банке у Народној банци Србије 15.10.2019.
М 827
97
659. Александра Радосављевић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милан Костић
Стабилност цена и запосленост као конфликтни циљеви монетарне политике 15.10.2019.
М 826
89
658. Јелена Илинчић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Утицај референтне каматне стопе на ликвидност банкарског сектора 15.10.2019.
М 825
81
657. Биљана Томић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић
Развој дугорочних односа са клијентима у банкарству 14.10.2019.
М 824
65
656. Татјана Милојевић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Срђан Ђинђић
Електронски сервиси Пореске управе и њихова примена у јединицама локалне самоуправе 14.10.2019.
М 823
66
655. Владан Видић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Саша Обрадовић
Утицај Брегзита на економију Европске уније и Србије 14.10.2019.
М 822
75
654. Милош Ћирић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Мирјана Тодоровић
Финансијски ефекти употребе електронских сервиса Републичког завода у јединицама локалне самоуправе 14.10.2019.
М 821
76
653. Јелена Трифуновић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Мерење јачине утицаја пропагандних порука и интерперсоналне комуникације на понашање потрошача у процесу куповине 14.10.2019.
М 820
83
652.   Душица Ковачевић   Менаџмент информационих система др Драгана Рејман Петровић др Предраг Мимовић
др Леле Ристић
Менаџмент информациони систем у функцији унапређења процеса контроле квалитета пољопривредног земљишта 14.10.2019.
М 819
97
651. Марија Јанићијевић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Мирјана Кнежевић
Финансијски ефекти увођења електронских грађевинских дозвола на јединице локалних самоуправа 14.10.2019.
М 818
103
650. Милица Ђорђевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Саша Обрадовић
Критеријуми уласка Републике Србије у Европску монетарну унију 14.10.2019.
М 817
104
649. Јована Марковић   Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај демографских карактеристика потрошача на куповину разлличитих категорија домаћих и иностраних производа 14.10.2019.
М 816
71
648. Данијела Ивковић  Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Верица Бабић
др Јелена Николић
Оријентација запослених на целоживотно учење у ери дигитализације 11.10.2019.
М 815
81
647. Катарина Чуљковић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Дејан Јовановић
Ревизија сврсисходноси пословања ентитета jавног сектора у Републици Србији 11.10.2019.
М 814
68
646. Ана Луковић Томић   Интерни и екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Драгомир Димитријевић
Значај успостављања интерне контроле и ревизије у јединици локалне самоуправе 11.10.2019.
М 813
76
645. Драгица Петровић Финансирање пројеката у јавној управи др Слађана Савовић др Верица Бабић
др Владимир Станчић
Фактори успешне припреме имплементације пројеката у јединицама локалних самоуправа 11.10.2019.
М 812
78
644. Давор Огњановић   Менаџмент у јавном сектору др Верица Бабић др Дејана Златановић
др Јелена Николић
Подстицаји и ограничења иновативности у јавном сектору 11.10.2019.
М 811
71
643. Зоран Дунић   Буџетирања и контроле др Мирјана Тодоровић др Весна Јањић
др Предраг Станчић
Примена програмског буџетирања у процесу доношења буџета јединица локалне самоуправе 10.10.2019.
М 810
86+ прилози
642. Марица Бошковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Међузависност имиџа продавнице и лојалности потрошача 09.10.2019.
М 809
94
641. Ања Белошевић Макроекономија-европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Петар Веселиновић
(Не)запосленост као макроекономски феномен у Републици Србији 09.10.2019.
М 808
74
640. Мирјана Миличић   Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић Алексић
др Катарина Борисављевић
Испитивање ставова и преференција младих потрошача у малопродаји 08.10.2019.
М 807
79
639. Филип Стаменковић   Интеркултурални маркетинг др Срађан Шапић др Вељко Маринковић
др. Милан Коцић
Утицај мушких вредности на куповину брендираних производа: медијаторски ефекат културалне интелигенције 04.10.2019.
М 806
60  
638.   Тијана Живковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај знања страног језика на куповину страних производа 04.10.2019.
М 805
66
637. Анђа Колић   Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај Хофстедеових културалних димензија на усмену пропаганду 04.10.2019.
М 804
61
636. Марко Милашиновић Урављање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Владимир Обрадовић
др Јасмина Богићевић
Улога финансијског извештавања у оцени кредитне способности предузећа 03.10.2019.
М 803
111
635. Никола Симић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Виолета Тодоровић
Банкарске методе за откривање знакова упозорења за евентуалне преваре у финансијским извештајима компанија у  Републици Србији 30.09.2019.
М 802
97
634. Нина  Смиљковић   Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Слађана Савовић
Форензичка анализа финансијских извештаја циљних предузећа у поступку преузимања у Републици Србији 30.09.2019.
М 801
84
633. Невена Воштинић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Утицај монетарне политике Европске централне банке и Швајцарске националне банке на монетарну политику Народне банке Србије 12.09.2019.
М 800
75
632. Ана Цмиљановић   Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Инфраструктура као детерминанта конкурентности и привредног развоја Републике Србије 10.09.2019.
М 799
79
631. Милкица Петровић   Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Структурне промене индустрије Републике Србије у функцији повећања извоза 10.09.2019.
М 798
99
630. Ана Новаковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
Структурне промене и развојне перформансе привреде Србије после 2010. Године 09.09.2019.
М 797
65
629. Марија  Радојковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Владимир Ранковић
др Виолета Домановић
Менаџмент информациони системи за подршку пословним процесима у јавно-комуналним преузећима 09.09.2019.
М 796
102
628. Марија Вељковић   Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
Ефекти заједничке индустријске политике на економски развој Европске уније 09.09.2019.
М 795
130
627. Јелена Пауновић   Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Ненад Томић
Мобилни новчаници као облик плаћања у електронској трговини 05.09.2019.
М 794
100
626. Михаило Миленковић   Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Владимир Ранковић
Концепт функционисања криптовалута на примеру Bitcoin-a 05.09.2019.
М 793
94
625. Ана Јанковић   Квантитативне методе и модели у економији др Предраг Мимовић др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Евалуација перформанси финансијских институција применом вишекритеријумских модела 05.09.2019.
M 792
76
624. Марина Миленковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Срђан Фуртула
Управљање ризицима финансијских институција у функцији унапређења ефикасности финансијског система 04.09.2019.
M 791
108
623. Милена Јовић   Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Консолидовање финансијских извештаја међународних банака 03.09.2019.
M 790
107
622. Драгана Зорић   Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Виолета Домановић
Обрачун трошкова по активностима као алат стратегијског упраављачког рачуноводства 04.07.2019. M 787 77.
621. Тања Поповић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Обавезна резерва у функцији регулисања ликвидности Европске централне банке 10.07.2019. M 786 106.
620. Душан Стевић   Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић
др Милан Чупић
Симптоми кризе и мере санирања у предузећима Поморавског округа 10.07.2019. M 785 69.
619. Ђорђе Пајић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Инвестиције као фактор привредног развоја Републике Србије 09.07.2019. M 784 80.
618. Владимир Величковић    Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Светислав Миленковић
др Лела Ристић
Шумадија као конкурентска дестинација селективног туризма Србије 14.06.2019. M 783 101.
617. Зорица Поповић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић   др Зоран Калинић
др Срђан Шапић
Поређење јачине различитих елемената квалитета услуга на сатисфакцији клијената мобилних оператера 05.06.2019. M 782 62.
616. Александра Булатовић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Могућности одрживог развоја општине Аранђеловац 24.04.2019. M 781 72.
615. Милица Грашиловић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Милена Јакшић
Интербанкарски системи плаћања у Европској унији 23.04.2019. M 780 63.
614. Нина Бијеловић Међународна економска интеграција др Ненад Станишић   др Гордана Миловановић
др Ненад Јанковић
Утицај споразума о слободној трговини у Централној Европи на преусмеравање трговинских токова земаља Западног балкана 07.06.2019. M 779 82.
613. Александра Ђуровић Менаџмент хотелских предузећа др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Никола Бошковић
Категоризација смештајних капацитета као фактор развоја туристичке дестинације 19.03.2019.
M 778
85.
612. Адријана Јаковљевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Кредитне и депозитне олакшице као секундарни инструмент монетарног регулисања Европске централне банке 18.03.2019.
M 777
77.
611. Марија Вукајловић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Међузависност хуманог и одрживог развоја 07.03.2019.
M 776
79.
610. Ненад Пантовић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Управљање категоријом производа као елемент планирања асортимана 06.03.2019.
M 775
56.
609. Бојана Чочовић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Предраг Станчић
др Биљана Јовковић
Системи заштите од превара у процесу јавних набавки у Републици Србији 07.02.2019.
M 774
80.
608. Андријана Вукадиновић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић-Алексић
др Катарина Борисављевић
Управљање односима између субјеката у каналима маркетинга 10.01.2019.
M 773
73.
607. Небојша Трифуновић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Зоран Калинић
Утицај значаја образовања на перцепцију безбедности и поверења при коришћењу електронске трговине 09.01.2019.
M 772
69.
606. Филип Мирковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Зоран Калинић
Утицај образовања на перцепцију приватности и задовољства при коришћењу електронске трговине 09.01.2019.
M 771
62.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2018. 

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

605. Нађа Ђурић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Биљана Јовковић  
Рејтинг агенције на тржишту осигурања 29.12.2018. M 770 101.
604. Милица Којадиновић Глобализавија и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић
др Данијела Деспотовић
Економска политика у функцији интеграционих процеса Републике Србије 25.12.2018. M 769 94.
603. Дејан Попић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Петар Веселиновић
др Милена Јакшић
Анализа расположивих извора финансирања привредних активности у условима транзиције националне економије 24.12.2018. M 768 69.
602. Јелена Средојевић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Вељко Маринковић
Системи мобилних плаћања у Републици Србији 24.12.2018. M 767 69.
601. Маријана Мијаиловић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Милан Коцић
Американизација популарне културе 13.12.2018. M 766 63.
600. Ивана Милојковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Гордана Марјановић
Значај запослености за привредни развој општине Параћин 11.12.2018. M 765 78.
599. Маја Пантић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Мирјана Кнежевић
Реформе платног промета Републике Србије у циљу приближавања стандардима Европске уније 13.12.2018. M 764 69.
598. Владимир С. Јелесијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Мирјана Кнежевић
„Заштита права потрошача као фундаментални предуслов креирања лојалности потрошача“ 11.12.2018. M 763 96.
597. Марија Ракић Јевтић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић
др Петар Веселиновић
Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије 10.12.2018. M 762 70.
596. Јелена Оларевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Марко Славковић
др Петар Веселиновић
Хумани капитал као детерминанта привредног развоја Републике Србије 10.12.2018. M 761 70.
595. Александра Ненковић Институционална економија др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Ненад Станишић
Институције и економски успех: Карактеристике и специфичности друштвено-економског развоја Јапана 10.12.2018. M 760 113.
594. Катарина Јанковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Дигитални новчаници као алтернативни начин плаћања у електронској трговини 10.12.2018. M 759 94.
593. Милош Новаковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Никола Бошковић
Истраживање ставова потрошача о глобалним електронским платформама за резервације у туризму 10.12.2018. M 758 86.
592. Марко Николић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Станишић
Карактеристике процеса транзиције у глобалном економском окружењу 10.12.2018. M 757
591. Ивана Бараћ Глобализавија и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Никола Макојевић
Прекогранична сарадња у функцији економског развоја земаља Југоисточне Европе 03.12.2018. M 756 107.
590. Никола Лешњак Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Утицај трговинске марке на преференције потрошача 07.12.2018. M 755 61.
589. Милан Костић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Очување независности и објективности интерног ревизора 05.12.2018. M 754 68.
588. Марија Манојловић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Ненад Јанковић
Компаративна анализа Европске централне банке, Система федералних резерви и Народне банке Себије у имплементацији стратегије монетарне политике 13.12.2018. M 753 77.
587. Маријана Стевановић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Срђан Фуртула
др Ненад Станишић
Руковођено флуктуирајући девизни курс – Улога Народне банке Србије у постизању монетарне стабилности 11.12.2018. M 752 78.
586. Невена Станишић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Зоран Калинић
Примена софтверских алата у откривању и спречавању превара у компанијама у Републици Србији 11.12.2018. M 751 85.
585. Ана Пузовић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић-Алексић
др Предраг Мимовић
Употреба модела компетенција у процесима менаџмента људским ресурсима 22.11.2018. M 750 53.
584. Небојша Новаковић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Срђан Шапић
др Петар Веселиновић
Утицај фактора људских ресурса на прилив страних инвестиција у Републици Србији 22.11.2018. M 749 63.
583. Слађана Вучковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Ликвидност банкарског сектора Републике Србије и земаља у окружењу 20.11.2018. M 748 109.
582. Снежана Остојић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Управљање проблематичним кредитима у банкарском сектору Републике Србије 20.11.2018. M 747 82.
581. Анђелка Васиљковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Срђан Фуртула  
Поређење пензијских система развијених економија и економија у развоју 20.11.2018. M 746 101.
580. Сања Милосављевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Весна Стојановић-Алексић
др Јелена Николић  
Стил живота као фактор доношења одлука потрошача у процесу куповине 20.11.2018. M 745 83.
579. Мирјана Маџаревић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула  
Теоријско-методолошки приступиуправљању кредитним ризиком у банкарском сектору 19.11.2018. M 744 88.
578. Ивко Љушић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић
др Срђан Фуртула
Политика девизног курса као фактор уравнотежења платног биланса 19.11.2018. M 743 86.
577. Вања Ђоровић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Виолета Домановић
Мултидимензионални модел мерења перформанси банкарског сектора у Републици Србији 19.11.2018. M 742 76.
576. Виолета Вујовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић
др Срђан Фуртула
Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије у периоду од 2006. до 2016. године 19.11.2018. M 741 98.
575. Мина Павловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Фактори понашања потрошача при избору малопродајних формата 19.11.2018. M 740 73.
574. Милена Јевтић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Јасмина Богићевић
Анализа примене техника спречавања прања новца и корупције у Републици Србији 19.11.2018. M 739 73.
573. Анђелка Радивојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Евроизација и валутни одбор као потенцијални режим девизног курса НБС 19.11.2018. M 738 69.
572. Јована Симић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Драгомир Димитријевић
Анализа успешности имплементације дефинисаног система интерне контроле у набавном процесу предузећа 16.11.2018. M 737 71.
571. Ивана Симић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић
Структурална анализа и оцена успешности имплементације система интерне контроле у рачуноводственом обухвату сталне имовине предузећа 16.11.2018. M 736 73.
570. Тијана Кнежевић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Мушке вредности као предиктор избора пропагандних апела 13.11.2018. M 735 72.
569. Јована Вукосављевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Електронско управљање односима са купцима у малопродаји 13.11.2018. M 734 77.
568. Владимир Марић Електронска трговина др Зоран Калинић др Ненад Станишић
др Вељко Маринковић
Разлике у ставовима купаца о домаћој и прекограничној електронској трговини у Републици Србији 13.11.2018. M 733 96.
567. Јелена Маринковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Весна Стојановић-Алексић
Квалитет менаџмента као фактора профитабилности банака 08.11.2018. M 732 107.
566. Златана Рајовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Злата Ђурић
Управљање ризиком солвентности у финансијским институцијама 08.11.2018. M 731 109.
565. Ивана Ћировић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Биљана Јовковић
Контрола пословања банака и кредибилитет финансијских извештаја 08.11.2018. M 730 78.
564. Милан Костић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Љиљана Максимовић
др Катарина Борисављевић
Политика цена у трговинском пословању 08.11.2018. M 729 69.
563. Јелена Давиновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Срђан Шапић
Улога инструмената односа с јавношћу у креирању имиџа предузећа 08.11.2018. M 728 106.
562. Аница Цвијовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Доприноси страних директних инвестиција привредном развоју земаља Западног Балкана 08.11.2018. M 727 76.
561. Тамара Трипковић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Петар Веселиновић
Утицај технолошких промена на привредни развој Србије 08.11.2018. M 726 65.
560. Катарина Чабрић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Срђан Фуртула
др Ненад Станишић
Кретања на глобалном девизном тржишту као фактор промене девизног курса динара 08.11.2018. M 725 91.
559. Божидар Чакајац Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Утицај глобалне економске кризе на тржишта осигурања развијених и неразвијених земаља 07.11.2018. M 724 100.
558. Оливера Ђокић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Гордана Марјановић
Основни проблеми привредног развоја општине Параћин 01.11.2018. M 723 71.
557. Анђелка Милојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Еволуција улоге Европске централне банке након глобалне финансијске кризе 18.10.2018. M 722 103.
556. Марина Миладиновић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Утицај референтних каматних стопа на активне и пасивне каматне стопе у Европској монетарној унији и Републици Србији 18.10.2018. M 721 91.
555. Соња Mаринковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Ненад Јанковић
Алтернативни приступи управљању системским банкарским кризама 18.10.2018. M 720 112.
554. Анђелко Васовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Тржишни и оперативни ризици у савременом банкарском пословању 18.10.2018. M 719 101.
553. Јелена Чвркић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Утицај стања платног биланса Републике Србије на кретање курса динара 16.10.2018. M 718 124.
552. Катарина Цмиљановић Финансирање економског развоја др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић
др Виолета Домановић
Финансирање малих и средњих предузећа у Европској унији и Републици Србији 16.10.2018. M 717 86.
551. Јасмина Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Вељко Маринковић
Развој електронске трговине путем мобилних апликација у Републици Србији 15.10.2018. M 716 105.
550. Јелена Јовановић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Срђан Шапић
Степен евроизације у Републици Србији 15.10.2018. M 715 76.
549. Александра Васиљевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Ненад Јанковић
Модификоване операције на отвореном тржишту као одговор Европске централне банке на глобалну финансијску кризу 15.10.2018. M 714 131.
548. Ивана Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Криптовалуте као облик плаћања у електронској трговини 15.10.2018. M 713 115.
547. Невена Поскурица Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Јелена Николић
др Катарина Борисављевић
Разумевање мотива потрошача у савременим маркетинг истраживањима 12.10.2018. M 712 73.
546. Тамара Каравезић Електронска трговина др Зоран Калинић др Милан Коцић
др Владимир Ранковић
Утицај друштвених мрежа на развој електронске трговине 12.10.2018. M 711 81.
545. Невена Марковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај колективизма на доношење одлука о куповини 11.10.2018. M 710 83.
544. Мирјана Миленковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Тржишна активност и успешност пословања осигуравајућих компанија 11.10.2018. M 709 111.
543. Милош Михајловић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај образовања на куповину брендова 11.10.2018. M 708 70
542. Далиборка Драгањац Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Инвестициона активност депозитних и недепозитних финансијских институција 11.10.2018. M 707 108.
541. Милица Ђурашковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Осигурање и реосигурање у савременим условима пословања 11.10.2018. M 706 71.
540. Тања Љујић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Мирјана Кнежевић
др Катарина Борисављевић
Утицај друштвених мрежа на понашање потрошача у е-трговини 10.10.2018. M 705 59.
539. Горан Николић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о системима плаћања у електронској трговини Републике Србије 10.10.2018. M 704 111.
538. Душица Васовић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Мерење квалитета услуга електронског банкарства 10.10.2018. M 703 84.
537. Марија Милошевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Данијела Деспотовић
Раст домаће штедње у циљу одрживог раста привреде Републике Србије 09.10.2018. M 702 76.
536. Сандра Михајловић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Костић
др Мирјана Кнежевић
Утицај женских вредности на куповину брендираних производа 09.10.21018. M 701 66.
535. Милена Ристић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Мирјана Кнежевић
Утицај навика и обичаја на одлуке о куповини 09.10.2018. M 700 65.
534. Андријана Јеремић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Виолета Домановић
Интелектуални ресурси као фактор раста конкурентности и економског развоја Републике Србије 08.10.2018. M 699 72.
533. Јована Лукић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Активна индустријска политика као фактор привредног развоја 08.10.2018. M 698 99.
532. Маријана Жижовић Електронска трговина др Зоран Калинић др Срђан Шапић
др Владимир Ранковић
Утицај електронске трговине на пословање поштанских оператера у Републици Србији 08.10.2018. M 697 87.
531. Стeфан Здравковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај избегавања неизвесности на прихватање новог производа 04.10.2018. M 696 67.
530. Маријана Шеловић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Фондови и програми Европске уније и њихова примена у Републици Србији 03.10.2018. M 695 66.
529. Јована Шеловић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Специфичности проширења Европске уније и изазови земаља Западног  Балкана у процесу приступања 03.10.2018. M 694 65.
528. Марија Урошевић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Зора Арсовски
др Зоран Калинић
Менаџмент информациони системи у функцији интеграције пословних процеса у малим предузећима 28.09.2018. M 693 100.
527. Јелена Вукадиновић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Технике форезничког рачуноводства за откривање превара у финансијским извештајима компанија у Републици Србији 27.09.2018. M 692 86.
526. Нина Стојановић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Хиперинфлација и  програми стабилизације 26.09.2018. M 691 60.
525. Оливера Шћекић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Вељко Маринковић
Стратегијско управљачко рачуноводство и мерење профитабилности купаца 26.09.2018. M 690 88.
524. Ана Миљковић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Мирјана Тодоровић
др Драгомир Димитријевић
Рачуноводствени третман оснивања предузећа 27.09.2018. M 689 76.
523. Марија Пендић Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић др Весна Јањић
др Биљана Јовковић
Стање и перспективе стратегијског управљачког рачуноводства у Републици Србији 28.09.2018. M 688 102.
522. Милош Јевтић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Мирјана Тодоровић
Финансијски аспекти статусне промене спајања уз припајање 28.09.2018. M 687 81.
521. Ивана Максовић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић
др Јасмина Богићевић
Улога традиционалних мерила перформанси у процесу управљања ефикасношћу предузећа 05.07.2018. M 686 86.
520. Милица Јовановић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић  
Органска пољопривреда као фактор подршке развоју туризма Златиборске области 11.07.2018. M 685 88.
519. Радомир Лишанин Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић  
Рурални простор као фактор развоја селективног туризма у општини Ивањица 12.07.2018. M 684 84.
518. Марко Мијајиловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Управљање асортиманом у малопродаји прехрамбених производа 10.07.2018. M 683 79.
517. Николина Швабић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић   Квантитативно праћење и анализа финансијске стабилности осигуравача у Републици Србији 06.07.2018. M 682 92.
516. Ивана Станојевић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Методе откривања и спречавања превара у финансијским извештајима државних предузећа у Републици Србији 06.07.2018. M 681 91.
515. Александра Филиповић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Слађана Савовић  
Стратегијско управљачко рачуноводство у функцији анализe профитабилности производа 09.07.2018. M 680 95.
514. Ивана Јанковић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић
др Весна Јањић
Модели мерења рентабилности у савременим условима пословања 09.07.2018. M 679 88.
513. Александарa Живковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Весна Стојановић-Алексић  
Квалитет менаџмента као детерминанта успешности пословања финансијских институција 29.06.2018. M 678 136.
512. Јелена Вермезовић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић  
Политика интерне контроле у функцији унапређенја финансијског извештавања предузећа 01.06.2018. M 677 81.
511. Маријана Жерађанин Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић-Алексић др Катарина Борисављевић Планирање канала маркетинга у модној индустрији 09.05.2018. M 676 79.
510. Милица Кезовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Мирјана Кнежевић
Реформа регулативе банкарског сектора у савременим условима 17.05.2018. M 675 99.
509. Дејан Лазаревић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Петар Веселиновић
Достигнути ниво и перспективе развоја Златиборског округа 15.03.2018. M 674 105.
508. Галина Кнежевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Светислав Миленковић
Индустријализација као покретач економског развоја земаља у развоју 13.03.2018. M 673 77.
507. Катарина Луковић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић  
Унапређење конкурентности привреде Републике Србије 08.03.2018.M 672 83.
506. Милош Петровић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Слађана Савовић  
Значај остваривања циљева интерне контроле у производним предузећима Републике Србије 26.02.2018. М 671 75.
505. Александра Симић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Зора Арсовски
др Зоран Калинић
Менаџмент информациони системи за подршку интеграцији пословних процеса набавке 14.02.2018. М 670 115.
504. Војислав Алексић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић  
Ефикасност имплементације компоненти интерне контроле у предузећима у Републици Србији 19.01.2018. М 669 69.
503. Милош Илић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Владан Ивановић
Утицај независности Европске централне банке на функционисање Европске монетарне уније 09.01.2018. М 668 111.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2017.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

502. Ненад Матовић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић
Одрживи рурални развој у функцији подршке унапређењу туризма Републике Србије 18.12.2017. М 667 74.
501. Ненад Тешић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Упоредна анализа изложености финансијским и нефинансијским ризицима осигуравача 18.12.2017. М 666 127.
500. Златица Обрадовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Традиционални и савремени приступи управљању ризицима у осигурању 18.12.2017. М 665 88.
499. Маја Окиљевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Милан Костић
Компаративна анализа процеса приватизације у земљама Западног Балкана 16.12.2017. М 664 89.
498. Александра Јовановић Мерење перформанси и системи контроле др Слађана Савовић др Верица Бабић
др Виолета Домановић
Ефекти процеса преузимања предузећа на интерне стејкхолдере 15.01.2018. М 663 90.
497. Јелена Туцаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић
др Зоран Калинић
Реализација ПР кампање путем интернета 14.12.2017. М 662 77.
496. Александра Радојковић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Верица Бабић
др Виолета Тодоровић
Интерни механизми корпоративног управљања у банкарском сектору Републике Србије 13.12.2017. М 661 83.
495. Никола Димитријевић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Процес управљања ризицима осигуравајућих компанија 13.12.2017. М 660 96.
494. Катарина Павловић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Анализа знакова упозорења на могућност постојања преваре у пословању трговинских и услужних предузећа из Републике Србије 12.12.2017. М 659 82.
493. Марина Петровић Електронско пословање др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Владимир Ранковић Испитивање ставова корисника о примени мобилне трговине у Републици Србији 11.12.2017. М 658 81.
492. Марко Пешовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Милан Костић
Ефекти процеса приватизације на платни биланс Републике Србије 11.12.2017. М 657 87.
491. Никола Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Примена мобилних система плаћања у електронској трговини 11.12.2017. М 656 85.
490. Душица Теофиловић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Мирјана Кнежевић
Образовање као фактор развоја привреде Србије 08.12.2017. М 655 70.
489. Јелена Вулићевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Изазови структурних промена у привреди Републике Србије 08.12.2017. М 654 105.
488. Сања Тодоровић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Дејана Златановић
Улога односа са јавношћу у побољшању ефекта излагања на сајмовима 07.12.2017. М 653 85.
487. Братислав Селаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Виолета Домановић
Решавање приговора потрошача у функцији креирања лојалности 07.12.2017. М 652 60.

486.

Душан Ђорђевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Милан Костић

Утицај политике цена на ставове потрошача о бренду

07.12.2017.

М 651

70.

485.

Бобана Папић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Биљана Јовковић

Сектор осигурања и светска финансијска криза

22.11.2017.

М 650

98.

484.

Маријана Матијевић

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Утицај испуњености критеријума конвергенције на макроекономске параметре Републике Србије

22.11.2017.

М 649

86.

483.

Биљана Јаковљевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Банкарска унија у Европи у функцији имплементације јединствене монетарне политике

20.11.2017.

М 648

87.

482.

Владана Аћимовић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Обавезна резерва као секундарни инструмент монетарног регулисања Европске централне банке

20.11.2017.

М 647

109.

481.

Невена Живановић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Весна Стојановић-Алексић

Утицај модела организовања Европске централне банке на организовање Народне банке Србије

20.11.2017.

М 646

89.

480.

Божана Куртић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Јасмина Богићевић

Контрола пословања осигуравајућих компанија

20.11.2017.

М 645

111.

479.

Предраг Синђелић

Електронски системи плаћања

др Виолета Тодоровић

др Зоран Калинић

др Милена Јакшић

Утицај дистрибутивних система електронског банкарства на савремено пословање банака

17.11.2017.

М 644

84.

478.

Марија Здравковић

Електронски системи плаћања

др Виолета Тодоровић

др Зоран Калинић

др Владимир Ранковић

Информатизација пословања и имплементација софтверских решења у банкарском сектору

17.11.2017.

М 643

67.

477.

Александра Смиљковић

Електронски системи плаћања

др Виолета Тодоровић

др Зоран Калинић

др Милена Јакшић

Употреба електронских система плаћања у Републици Србији

17.11.2017.

М 642

73.

476.

Маја Мраковић

Електронски системи плаћања

др Виолета Тодоровић

др Зоран Калинић

др Милена Јакшић

Утицај система за аутоматско трговање на стабилност финансијског тржишта

17.11.2017.

М 641

72.

475.

Милена Миленковић

Интерна ревизија и контрола

др Биљана Јовковић

др Снежана Љубисављевић

др Мирјана Тодоровић

Улога надзорне функције контролинга у спровођењу мера интерне контроле у предузећима

16.11.2017.

М 640

64.

474.

Милица Обрадовић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Услови приступања држава Европској монетарној унији

16.11.2017.

М 639

104.

473.

Милан Павловић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Ефекти незваничне евроизације на привреду Србије

16.11.2017.

М 638

120.

472.

Драган Ђелић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Станишић

др Ненад Јанковић

Алтернативни режими девизног курса у Републици Србији

16.11.2017.

М 637

136.

471.

Бојана Савић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Катарина Борисављевић

Управљање жалбама као фактор унапређења односа са потрошачима

15.11.2017.

М 636

72.

470.

Александра Брајковић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Зоран Калинић

др Катарина Борисављевић

Компаративна анализа ризика у традиционалној и елекстронској трговини

14.11.2017.

М 635

77.

469.

Слађана Кочовић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај мушких/женских вредности као димензије културе на значај имиџа бренда

14.11.2017.

М 634

74.

468.

Милица Стојиљковић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај референтних група на доношење одлукa о куповини

14.11.2017.

М 633

67.

467.

Бојана Пејковић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Зоран Калинић

Утицај образовања на ниво коришћења електронске трговине

14.11.2017.

М 632

75.

466.

Петар Здравковић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

др Владимир Обрадовић

Оцена ефекта финансијског преструктурирања субјеката приватизације у Републици Србији

14.11.2017.

М 631

74.

465.

Јелена Гавриловић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Милан Чупић

др Предраг Станчић

др Мирјана Тодоровић

Финансијска оцена алтернатива за превазилажење финансијских тешкоћа предузећа

14.11.2017.

М 630

68.

464.

Ивана Стајић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

др Милан Коцић

Утицај националне димензије бренда на одлуке о куповини

13.11.2017.

М 629

106.

463.

Невена Пантелић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

др Милан Коцић

Утицај вредности и ставова потрошача на прихватање пропагандне поруке

13.11.2017.

М 628

71.

462.

Сунчица Мисаковић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Марко Славковић

Утицај колективизма на прихватање новог производа

13.11.2017.

М 627

82.

461.

Бојана Вујашевић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Владимир Мићић

др Лела Ристић

Могућности и ограничења извоза српске индустрије

11.11.2017.

М 626

81.

460.

Марија Сретеновић

Форезничко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Мирјана Тодоровић

Екстерна контрола као средство откривања и спречавања превара у пословању предузећа у Републици Србији

10.11.2017.

М 625

77.

459.

Јелена Ђурковић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Виолета Домановић

Унапређење маркетинг перформанси у малим и средњим трговинским предузећима

10.11.2017.

М 624

71.

458.

Селена Јањић

Форезничко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Владимир Обрадовић

Примена аналитичких метода форезничког рачуноводства у откривању превара у предузећима у Републици Србији

10.11.2017.

М 623

82.

457.

Срђан Љујић

Стратегијско управљачко рачуноводство

др Весна Јањић

др Мирјана Тодоровић

др Виолета Домановић

Мерење профитабилности пословних сегмената у функцији обликовања конкурентских стратегија

10.11.2017.

М 622

105.

456.

Јасмина Конџуловић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

Значај активности унапређења продаје у креирању конкурентске предности трговинских предузећа

10.11.2017.

М 621

62.

455.

Викторија Јекић

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Петар Веселиновић

др Лела Ристић

Утицај европских интеграција на макроекономске параметре српске привреде

09.11.2017.

М 620

86.

454.

Драгана Томић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Јасмина Богићевић

Значај државне ревизорске институције у откривању и спречавању превара у Републици Србији

09.11.2017.

М 619

83.

453.

Ана Караулић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

др Катарина Борисављевић

Анализа искуства купаца у функцији креирања програма лојалности у трговини

09.11.2017.

М 618

80.

452.

Катарина Алексић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Алтернативни приступи управљања оперативним ризиком у банкарском сектору

08.11.2017.

М 617

98.

451.

Марија Симић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

Значај медија директног маркетинга за изградњу и проширење базе лојалних потрошача

08.11.2017.

М 616

66.

450.

Ненад Попић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Владимир Ранковић

Утицај традиционалних инструмената директног маркетинга на куповно понашање потрошача

08.11.2017.

М 615

77.

449.

Марко Симић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Виолета Домановић

Мерење перформанси банкарског сектора Републике Србије применом camels модела

08.11.2017.

М 614

75.

448.

Стефан Вржина

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

др Биљана Јовковић

Трансакције преузимања акција на тржишту капитала у Србији

08.11.2017.

М 613

81.

447.

Андријана Милојевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

др Катарина Борисављевић

Утицај усмене комуникације на избор марке производа

08.11.2017.

М 612

75.

446.

Мирјана Илић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Вељко Маринковић

др Весна Стојановић-Алексић

Идентификација утицаја задовољства запослених на процес интраорганизационог дељења знања

29.09.2017.

М 611

85.

445.

Маријана Николић

Контроверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Ненад Станишић

др Властимир Лековић

Теоријске контроверзе о економским кризама

14.11.2017.

M 610

95.

444.

Кристина Јевтовић

Организационо понашање

др Весна Стојановић - Алексић

др Дејана Златановић

др Марко Славковић

Организационо дизајнирање и организациона култура

13.11.2017.

М 609

102.

443.

Александра Вучић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Профитабилност банкарског сектора Републике Србије у условима глобалне финансијске кризе

12.10.2017.

М 608

66.

442.

Марија Милојевић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Улога и значај капитала у очувању стабилности банкарског сектора

12.10.2017.

М 607

83.

441.

Ивана Шапоњић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Примена иновација у трговини

13.10.2017.

М 606

78.

440.

Нина Нововић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Гордана Радосављевић

др Ненад Станишић

Мерење задовољства студената квалитетом услуга високообразовних институција

13.10.2017.

М 605

91.

439.

Драгутин Mареновић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

Анализа перципиране вредности у ресторатерству

13.10.2017.

М 604

90.

438.

Тања Пантић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милан Костић

др Владан Ивановић

Избор примарног циља монетарне политике у функцији привредног раста

16.10.2017.

М 603

78.

437.

Бојана Видановић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Милан Костић

Утицај увођења евра на стабилност цена у Србији

16.10.2017.

М 602

77.

436.

Милена Тансаковић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Зоран Калинић

др Виолета Тодоровић

Коришћење друштвених мрежа у интерорганизационом и интраорганизационом дељењу знања

16.10.2017.

М 601

106.

435.

Милица Глигоријевић

Стратегијско управљачко рачуноводство

др Мирјана Тодоровић

др Весна Јањић

др Милан Чупић

Стратегијско управљачко рачуноводство у функцији управљања конкурентношћу предузећа

17.10.2017.

М 600

83.

434.

Наталија Милошевић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Осигуравајуће компаније као институционални инвеститорИ на финансијским тржиштима

19.10.2017.

М 599

94.

433.

Јелена Живковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Хармонизација инструмената монетарне политике Народне банке Србије са инструментима монетарне политике Европске централне банке

19.10.2017.

М 598

115.

432.

Марија Мајсторовић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Креирање новчане масе у Европској монетарној унији

19.10.2017.

М 597

89.

431.

Марија Радовановић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Упоредна анализа регионалних тржишта осигурања

19.10.2017.

М 596

141.

430.

Марина Николић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Верица Бабић

др Јелена Николић

Идентификација утицаја унутрашње мотивације запослених на интраорганизационо дељење знања

05.10.2017.

М 595

77.

429.

Јелена Ристановић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

др Виолета Домановић

Куповне навике и преференције деце потрошача

06.10.2017.

М 594

75.

428.

Наташа Живадиновић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

др Марко Славковић

Прилагођавање бренда специфичним потребама различитих сегмената потрошача

06.10.2017.

М 593

74.

427.

Јасмина Трифуновић

Мерење перформанси система контроле

др Виолета Домановић

др Марко Славковић

др Вељко Маринковић

Механизми мотивације запослених у функцији унапређења продуктивности

06.10.2017.

М 592

94.

426.

Марија Јевремовић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Виолета Домановић

др Зоран Калинић

Улога електронских медија у поступку креирања и јачања имиџа бренда у аутомобилској индустрији

09.10.2017.

М 591

71.

425.

Марина Богдановић

Финансирање економског развоја

др Никола Макојевић

др Милена Јакшић

др Петар Веселиновић

Анализа crowdfunding–а као новог извора финансирања

10.10.2017.

М 590

112.

424.

Виолета Ђорђевић

Глобалозација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Доходовна неједнакост у савременој светској привреди

10.10.2017.

М 589

68.

423.

Стефан Симовић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

Прилагођавање профила продавца специфичностима фаза процеса одлучивања потрошача о куповини

10.10.2017.

М 588

63.

422.

Ивана Петровић

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Срђан Фуртула

др Лела Ристић

Монетарна политика, инфлација и привредни раст у земљама Европске уније

11.10.2017.

М 587

78.

421.

Софија Ракић

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Лела Ристић

др Никола Бошковић

Политика руралног развоја Србије и Европске уније

11.10.2017.

М 586

79.

420.

Александра Пештерац

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Јасмина Богићевић

Кредитна способност предузећа у функцији минимизирања кредитног ризика банака

12.10.2017.

М 585

96.

419.

Христина Лукић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Осигурање депозита и стабилност банкарског система

12.10.2017.

М 584

82.

418.

Маријана Симић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Верица Бабић

др Јелена Николић

Утицај људског капитала на пословне перформансе предузетничког подухвата

05.10.2017.

М 583

108.

417.

Филип Бугарчић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Микица Дреновак

Управљање инвестиционим портфолиом

29.09.2017.

М 582

107.

416.

Маријана Павловић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Ненад Јанковић

Утицај процеса приватизације на услове конкуренције у привреди Републике Србије

29.09.2017.

М 581

72.

415.

Филип Драшковић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Управљање финансијским ризицима у банкарском сектору Републике Србије

27.09.2017.

М 580

81.

414.

Дејан Николић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Девизни систем Србије и улога Народне банке Србије на девизном тржишту

19.09.2017.

М 579

126.

413.

Ивана Ђорђевић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Гордана Миловановић

Допринос страних директних инвестиција извозу транзиционих земаља

19.09.2017.

М 578

74.

412.

Магдалена Здравковић

Финансирање економског развоја

др Никола Макојевић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Анализа банкарског сектора као извора финансирања привредног раста и развоја у условима транзиције

18.09.2017.

М 577

89.

411.

Стефан Настић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Драгомир Димитријевић

др Владимир Ранковић

Интернет продаја и њен утицај на финансијски резултат предузећа

18.09.2017.

М 576

95.

410.

Марко Бешевић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Милан Коцић

др Владимир Ранковић

Утицај дигиталног оглашавања на посећеност специјализованих информативних портала

15.09.2017.

М 575

71.

409.

Ана Ковачевић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Испитивање ставова потрошача о примени друштвених мрежа у електронској трговини у Републици Србији

15.09.2017.

М 574

83.

408.

Јелена Томић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај етноцентризма на лојалност потрошача при куповини различитих категорија производа

11.09.2017.

М 573

80.

407.

Јелена Недовић

Консолидовани биланси

др Јасмина Богићевић

др Драган Стојановић

др Милан Чупић

Трансакциона и транслациона изложеност девизном ризику мултинационалног предузећа

06.09.2017.

М 572

69.

406.

Милош Маринковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Утицај независности Европске централне банке на спровођење јединствене монетарне политике

12.07.2017.

М 571

115.

405.

Милица Петковић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Срђан Фуртула

Оптимизација инвестиционог портфолија осигуравајућих компанија у Републици Србији

12.07.2017.

М 570

82.

404.

Јована Пауновић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Срђан Фуртула

Управљање адекватношћу капитала финансијских посредника

12.07.2017.

М 569

91.

403.

Стефана Максимовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Никола Макојевић

Финансијски лизинг: управљање ризицима и финансирање економског раста

10.07.2017.

М 568

95.

402.

Светлана Вујновић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

др Никола Макојевић

Импликације украинске кризе за привреде европских земаља

10.07.2017.

М 567

62.

401.

Ивана Гмитровић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Милан Чупић

Допринос интерне ревизије савременом пословном одлучивању предузећа у аутомобилској индустрији

10.07.2017.

М 566

77.

400.

Дијана Радевић

Форезничко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Јасмина Богићевић

Контрола као инструмент заштите квалитета финансијског извештавања у Републици Србији

07.07.2017.

М 565

89.

399.

Марија Јанковић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Владимир Ранковић

др Зоран Калинић

Менаџмент информационих система за подршку процесима набавке и производње

05.07.2017.

М 564

114.

398.

Милош Јовановић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Јасмина Богићевић

др Милан Чупић

Анализа финансијског положаја и рентабилности новооснованих предузећа

12.06.2017.

М 563

73.

397.

Марица Марић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Лела Ристић

др Гордана Радосављевић

Гравитациона зона Смедеревског Подунавља као потенцијална туристичка дестинација Србије

08.06.2017.

М 562

80.

396.

Mарина Шулеић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Предраг Станчић

др Биљана Јовковић

Инвентарисање у стечајном поступку

16.06.2017.

М 561

77.

395.

Неда Милетић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

Процена вредности предузећа у процесу фузије

16.06.2017.

М 560

66.

394.

Бојана Декић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Милена Јакшић

др Јасмина Богићевић

Управљање перформансама предузећана бази cash flow концепта

13.06.2017.

М 559

122.

393.

Милица Стевановић

Консолидовани биланси

др Јасмина Богићевић

др Весна Јањић

др Владимир Обрадовић

Прерачунавање финансијских извештаја страних филијала у функцији консолидовања

12.06.2017.

М 558

79.

392.

Зорана Kаљевић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Никола Бошковић

Баријере уласка иностраних компанија на тржиште Републике Србије

12.06.2017.

М 557

72.

391.

Маја Танић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Лела Ристић

Правци развоја привреде Србије у будућем периоду

02.06.2017.

М 556

64.

390.

Исидора Вујичић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Анализа спољнотрговинске размене Србије и Црне Горе

15.05.2017.

М 555

86.

389.

Јелена Стајић

Мерење перформанси и системи контроле

др Слађана Савовић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Ефекти домаћих и међународних аквизиција на перформансе предузећа

15.05.2017.

М 554

95.

388.

Драгана Гајић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

др Снежана Љубисављевић

др Драгомир Димитријевић

Анализа извештаја о интерној контроли и ревизији у функцији унапређења интерног извештавања у предузећима

15.05.2017.

М 548

69.

387.

Ивана Вељковић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Ненад Јанковић

Тржиште дувана Србије у условима процеса глобализације светске економије

12.05.2017.

М 553

75.

386.

Мирјана Драгашевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Милена Јакшић

др Мирјана Тодоровић

Тржишна мерила перформанси у функцији реализације циља стварања вредности за акционаре

12.05.2017.

М 552

88.

385.

Ивана Алексић

Институционална економија

др Властимир Лековић

др Петар Веселиновић

др Милена Јакшић

Институционални аспекти привредног амбијента у Републици Србији

11.05.2017.

М 551

109.

384.

Милена Илић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Лела Ристић

др Никола Бошковић

Управљање руралним развојем у туристичким дестинацијама Поморавске области

10.05.2017.

М 550

98.

383.

Сузана Петровић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Импликације стратегије монетарне политике Европске централне банке на стратегије монетарне политике Народне банке Србије

08.05.2017.

М 549

86.

382.

Милутин Ракоњац

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Мирјана Тодоровић

Могућности унапређења организације интерне ревизије у функцији повећања њене ефикасности

03.05.2017.

М 547

66.

381.

Јелена Милановић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Утицај приступања Србије Европској унији на кретање девизног курса динара

13.04.2017.

М 546

91.

380.

Слађана Пивић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Савремени формати малопродаје и сатисфакција потрошача

05.04.2017.

М 545

76.

379.

Невена Јелић

Организационо понашање

др Јелена Ерић Нилсен

др Весна Стојановић Алексић

др Марко Славковић

Утицај стреса на радном месту на мотивацију запослених

22.03.2017.

М 544

87.

378.

Сања Јоцић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Утицај глобализације на дистрибуцију дохотка и међународне трговинске токове

22.03.2017.

М 543

108.

377.

Наташа Николић

Глобални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај земље порекла производа на имиџ бренда

15.03.2017.

М 542

64.

376.

Ана Веселиновић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Петар Веселиновић

Могућности развоја селективног туризма у долини Западне Мораве

10.03.2017.

М 541

106.

375.

Александра Јевтић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

др Верица Бабић

Значај корпоративног управљања за унапређење финансијских перформанси

22.02.2017.

М 540

90.

374.

Дарко Стевић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Љиљана Максимовић

др Милан Костић

Улога трговинске политике у креирању структуре тржишта и канала маркетинга

14.02.2017.

М 539

81.

373.

Владимир Јењић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Владимир Мићић

др Милан Костић

Испитивање ставова грађана о перспективама развоја привреде Републике Србије

14.02.2017.

М 538

78.

372.

Милијана Јањић

Финансирање економског развоја

др Никола Макојевић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Неразвијеност система финансирања као ограничавајући фактор привредног раста и развоја у транзиторним привредама

14.02.2017.

М 537

117.

371.

Јелена Костић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Ненад Јанковић

Улога домаћег и страног капитала у развоју привреде Србије – стање и перспективе

24.01.2017.

М 536

73.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2016.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

370.

Стефан Симић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Виолета Тодоровић

др Владимир Ранковић

Системи плаћања у електронској трговини у Србији

23.12.2016.

М 535

104.

369.

Невена Бошковић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Јасмина Богићевић

др Весна Јањић

Могућности примене форензичког рачуноводства у Републици Србији

20.12.2016.

М 534

67.

368.

Драган Минић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Виолета Тодоровић

Изазови и перспективе приступања Србије Европској унији и Европској монетарној унији

15.12.2016.

М 533

165.

367.

Милена Тошић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Владимир Мићић

др Ненад Станишић

Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја Србије

15.12.2016.

М 532

87.

366.

Ана Белоица

Финансирање економског развоја

др Никола Макојевић

др Светислав Миленковић

др Мирослав Ђорђевић

Развој нових финансијских инструмената као предуслов развоја обновљивих извора енергије

14.12.2016.

М 531

91.

365.

Ана Росић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Злата Ђурић

Улога животног осигурања у развоју финансијског тржишта

14.12.2016.

М 530

115.

364.

Маја Марјановић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Инструменти спољнотрговинске политике и њихов фискални значај

14.12.2016.

М 529

81.

363.

Марија Николић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Ефекат земље порекла производа на ставове и намере потрошача

13.12.2016.

М 528

98.

362.

Маријана Спасојевић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Ризик солвентности и капитал банака

12.12.2016.

М 527

75.

361.

Јована Живковић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирјана Кнежевић

др Никола Макојевић

Пословно окружење у функцији привредног развоја земаља Југоисточне Европе

12.12.2016.

М 526

123.

360.

Ивана Добријевић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Јасмина Богићевић

др Биљана Јовковић

Домет и значај екстерне ревизије у заштити квалитета финансијског извештавања

12.12.2016.

М 525

78.

359.

Александар Недељковић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Мирјана Тодоровић

др Владимир Обрадовић

Знакови упозорења на могућност постојања превара у пословању привредних друштава из Републике Србије

09.12.2016.

М 524

71.

358.

Марија Аничић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Тодоровић

др Јасмина Богићевић

Систем мјера перформанси предузећа у савременим условима пословања

08.12.2016.

М 523

92.

357.

Ивана Марковић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Јасмина Богићевић

др Весна Јањић

Одговорност професионалних и државних институција за откривање и спречавање превара у пословања предузећа у Републици Србији

08.12.2016.

М 522

76.

356.

Слободан Миленковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Ненад Јанковић

Компаративна анализа операција на отвореном тржишту Народне банке Србије и Европске централне банке

05.12.2016.

М 521

74.

355.

Урош Јанићијевић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Милена Јакшић

др Милан Чупић

Девизни курс и управљање девизним ризиком

14.12.2016.

М 520

70.

354.

Невена Милановић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Лела Ристић

Гравитациона зона Златибора као препознатљива туристичка дестинација

09.12.2016.

М 519

121.

353.

Милена Милићевић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

Утицај бренда послодавца мултинационалних компанија у Србији на регрутовање запослених

06.12.2016.

М 517

85.

352.

Катарина Ристић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Померање тежишта економске и регионалне моћи у глобалној економији

23.11.2016.

М 516

119.

351.

Невена Веселиновић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Управљање оперативним ризиком у банкарском сектору и сектору осигурања

18.11.2016.

М 515

93.

350.

Невена Цонић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Јасмина Богићевић

др Милан Чупић

Државна ревизија као средство заштите квалитета финансијског извештавања

18.11.2016.

М 514

65.

349.

Јелена Кашерић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Девизно тржиште и политика девизног курса у Србији после 2000. године

18.11.2016.

М 513

90.

348.

Ивана Ракић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Перспективе међународног монетарног система: улога долара, евра и јуана

18.11.2016.

М 512

114.

347.

Ана Поповић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

Улога и значај иностраног капитала за економски развој земаља у транзицији

18.11.2016.

М 511

89.

346.

Душан Јовановић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Милан Костић

Узроци и димензије глобализације светске привреде

17.11.2016.

М 510

85.

345.

Слободан Даничић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Гордана Марјановић

Карактеристике тржишта рада у општини Крљево и политика запошљавања

16.11.2016.

М 509

60.

344.

Бојана Спакић

Туризам и агробизнис

др Лела Ристић

др Светислав Миленковић

др Владимир Мићић

Интеракције између агробизниса и туризма на подручју Шумадијске области

16.11.2016.

М 508

111.

343.

Немања Лазовић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Весна Стојановић Алексић

Избор канала дистрибуције у аутомобилској индустрији

16.11.2016.

М 507

77.

342.

Бојана Тадић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Љиљана Максимовић

Трговинска марка и конкутентност трговинских предузећа

16.11.2016.

М 506

66.

341.

Милан Вукићевић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Мирјана Тодоовић

Делокруг рада и одговорности унутрашње контроле и ревизије у предузећима

15.11.2016.

М 505

84.

340.

Нена Милетић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Биљана Јовковић

др Милан Чупић

Анализа ликвидности у функцији испитивања потребе санирања предузећа

15.11.2016.

М 504

94.

339.

Ивана Иричанин

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Петар Веселиновић

др Срђан Фуртула

Ефекти европске интеграције на инфлацију и привредни развој Републике Србије

15.11.2016.

М 503

82.

338.

Катарина Јагличић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Никола Макојевић

Утицај земаља БРИКС-а на глобалну економију

15.11.2016.

М 502

87.

337.

Милица Јанићијевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Никола Макојевић

Компаративна анализа глобалних економских криза

15.11.2016.

М 501

87.

336.

Дарко Антић

Корпоративно управљање

др Јелена Николић

др Верица Бабић

др Јелена Ерић Нилсен

Структура власништва као детерминанта склоности запослених ка предузетничком понашању

15.11.2016.

М 500

115.

335.

Дијана Антић

Корпоративно управљање

др Јелена Николић

др Верица Бабић

др Слађана Савовић

Ефекти процеса преузимања као механизма корпоративног управљања

15.11.2016.

М 499

108.

334.

Александра Миловановић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Владан Ивановић

Утицај транснационалних корпорација (ТНК) на тржишну структуру гране – пример тржишта шећера Србије

14.11.2016.

М 498

99.

333.

Јована Николић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Владимир Ранковић

др Зоран Калинић

Менаџмент информациони системи за подршку процесима продаје

14.11.2016.

М 497

108.

332.

Горан Павловић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Верица Бабић

др Вељко Маринковић

Утицај бренда послодавца на унутрашњу мотивацију запослених у Србији

14.11.2016.

М 496

82.

331.

Нина Милојевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Срђан Фуртула

Анализа лојалности клијената банака

14.11.2016.

М 495

84.

330.

Јована Јовановић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Марко Славковић

Поступак и критеријуми сегментације потрошача

14.11.2016.

М 494

70.

329.

Милица Ђиновић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Зоран Калинић

Анализа квалитета услуга на  тржишту мобилне телефоније

14.11.2016.

М 493

71.

328.

Александра Марковић

Међународно пословање предузећа

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Управљање стратегијским алијансама у функцији увећања ресурса партнера

10.11.2016.

М 492

81.

327.

Јелена Марковић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

Анализа стила живота потрошача

10.11.2016.

М 491

72.

326.

Сања Гавриловић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Јасмина Богићевић

Управљање ризицима портфолија хартија од вредности применом савремене портфолио теорије

09.11.2016.

М 490

84.

325.

Александра Мијаиловић

Консолидовани биланси

др Јасмина Богићевић

др Драган Стојановић

др Виолета Домановић

Анализа консолидованог годишњег обрачуна у функцији оцене перформанси концерна

09.11.2016.

М 489

69.

324.

Младен Чукић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Мирјана Кнежевић

др Срђан Шапић

Пословни интереси у моделу франшизинга

08.11.2016.

М 488

73.

323.

Ива Пилиповић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Компаративна анализа сектора осигурања и реосигурања

08.11.2016.

М 487

104.

322.

Никола Видојевић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Виолета Домановић

Мерење перформанси депозитних финансијских институција

08.11.2016.

М 486

77

321.

Катарина Ракоњац

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

др Владимир Обрадовић

Мере реструктурирања у поступку стечаја према унапред припремљеном плану реорганизације

08.11.2016.

М 485

69.

320.

Милена Димитријевић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Милан Чупић

др Слађана Савовић

Методе спровођења и финансијски ефекти откупа акција

08.11.2016.

М 484

100.

319.

Николина Михајловић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Љиљана Максимовић

Изазови ублажавања економских неједнакости у функцији привредног развоја Републике Србије

08.11.2016.

М 483

89.

318.

Снежана Вујовић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Весна Јањић

др Мирјана Тодоровић

Знакови упозорења на могуће преваре у финансијским извештајима компанија у Републици Србији и другим земљама

08.11.2016.

М 482

66.

317.

Ивана Андрић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Милан Костић

Значај цене као инструмента маркетинг микса у поступку тржишног позиционирања трговинских предузећа

07.11.2016.

М 481

63.

316.

Слађана Лазовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Биљана Јовковић

Управљање финансијским перформансама осигуравајућих друштава у Републици Србији

07.11.2016.

М 480

100.

315.

Стефан Игњатовић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Ерић Нилсен

др Виолета Домановић

Утицај националне културе на стилове лидерства менаџера у Србији

07.11.2016.

М 479

85.

314.

Драгана Ђурић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Јасмина Богићевић

Анализа бонитета дужника у функцији процене кредитног ризика

07.11.2016.

М 478

81.

313.

Јован Гаровић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Весна Стојановић Алексић

Друштвено одговорно пословање малопродаваца у каналима маркетинга

07.11.2016.

М 477

66.

312.

Наташа Радуловић

Управљање перформансама предузећа

др Виолета Домановић

др Слађана Савовић

др Јелена Ерић Нилсен

Контрола пословних перформанси као инструмент у формулисању и имплементацији стратегије

07.11.2016.

М 476

112.

311.

Милица Марковић

Туризам и агробизнис

др Лела Ристић

др Светислав Миленковић

др Мирјана Кнежевић

Управљање развојем органске пољопривреде у Србији

07.11.2016.

М 475

89.

310.

Катарина Гостиљац

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Јасмина Богићевић

др Биљана Јовковић

Анализа постојања „црвених заставица“ у финансијским извештајима компанија из Републике Србије

07.11.2016.

М 474

70.

309.

Ивана Павковић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Јасмина Богићевић

Улога и значај интерне ревизије у откривању и спречавању превара у компанијама у Републици Србији

07.11.2016.

М 473

92.

308.

Светозар Љубисављевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Значај активности брендирања за тржишно позиционирање услужних предузећа

04.11.2016.

М 472

101.

307.

Наталија Алексић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Виолета Домановић

Значај продајних демонстрација у поступку превазилажења недоумица купца

04.11.2016.

М 471

74.

306.

Милица Милошевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Компаративна анализа примене мера монетарне политике Европске централне банке и Народне банке Србије

04.11.2016.

М 470

105.

305.

Милица Каменчић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Анализа процеса контроле за откривање превара у финансијским извештајима у банкарском сектору Србије

04.11.2016.

М 469

100.

304.

Ивана Маринковић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Лела Ристић

Шумадија као перспективна туристичка дестинација Србије

04.11.2016.

М 468

80.

303.

Кристина Павловић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Уптављање капиталом у банкарском сектору Републике Србије

04.11.2016.

М 467

95.

302.

Аница Шљивовац

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Управљање ризиком ликвидности у банкама

04.11.2016.

М 466

91.

301.

Марко Ђукић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Весна Јањић

Глобална финансијска криза и перформансе банкарског сектора Републике Србије

03.11.2016.

М 465

92.

300.

Александра Нешовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Злата Ђурић

Адекватност капитала у банкарском сектору и сектору осигурања

03.11.2016.

М 464

106.

299.

Милена Несторовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Мирјана Кнежевић

Регулаторни оквир за управљање ризицима у банкарском сектору осигурања

03.11.2016.

М 463

82.

298.

Никола Васић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Импликације страних директних инвестиција на перформансе земље домаћина

28.10.2016.

М 462

89.

297.

Биљана Радуновић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

Прилагођавање пропагандног апела циљној јавности као предуслов повећања убеђивачке моћи пропагандне поруке

06.11.2016.

М 461

98.

296.

Јована Милошевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

Поређење јачине утицаја позитивне и негативне усмене комуникације на доношење одлука потрошача

25.10.2016.

М 460

81.

295.

Невена Јелић

Глобални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Формулисање стратегија конкурентске предности на глобалном тржишту

25.10.2016.

М 459

75.

294.

Катарина Ковачевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Марко Славковић

Мерење сатисфакције корисника услуга здравствених установа

22.10.2016.

М 458

68.

293.

Јована Савић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај имиџа земље порекла преко квалитета, дизајна и атрактивности производа на лојалност потрошача

22.10.2016.

М 457

67.

292.

Ивана Старчевић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Маскимовић

др Зоран Калинић

Глобализација и услови конкуренције на тржишту мобилне телефоније Србије

14.10.2016.

М 456

80.

291.

Александра Петровић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Домановић

др Драгомир Димитријевић

Компаративна анализа савремених модела управљања перформансама предузећа

13.10.2016.

М 455

77.

290.

Александра Лазовић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Утицај монетарне политике Европске централне банке на редефинисање монетарне политике Народне банке Србије

12.10.2016.

М 454

105.

289.

Ивана Тодоровић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Срђан Фуртула

Квантитативно праћење финансијског положаја осигуравача у функцији заштите од ризика

12.10.2016.

М 453

101.

288.

Азра Кријешторац

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Драган Стојановић

др Виолета Домановић

Хибридни модел за мерење перформанси предузећа у савременим условима

12.10.2016.

М 452

80.

287.

Марија Милошевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Степен испуњености мастрихтских критеријума у Републици Србији

11.10.2016.

М 451

94.

286.

Марија Терзић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Интегрисани приступ управљању ризицима кроз саосигурање, реосигурање и тржиште капитала

11.10.2016.

М 450

100.

285.

Милија Даниловић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Весна Јањић

Методе откривања и спречавања превара у финансијским извештајима компанија у Републици Србији

11.10.2016.

М 449

91.

284.

Миљана Матовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Весна Јањић

Финансијске перформансе банака и осигуравајућих друштава

11.10.2016.

М 448

101.

283.

Александра Веизовић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Биљана Јовковић

Управљање ризицима и контрола пословања осигуравајућих компанија

11.10.2016.

М 447

84.

282.

Марко Стевановић

Форензичко рачуноводство

др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Мирјана Тодоровић

Могућности и ограничења екстерне ревизије у процесу откривања и спречавања превара у пословању предузећа

10.10.2016.

М 446

70 стр.

281.

Татјана Станковић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

др Љиљана Маскимовић

Међународни хотелски ланци као фактор конкурентности туристичких дестинација

10.10.2016.

М 445

88.

280.

Дејан Милојевић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Мирослав Ђорђевић

др Гордана Радосављевић

Пештерска висораван као туристичка дестинација Србије

07.10.2016.

М 444

104.

279.

Владимир Меховић

Туризам и агробизнис

др Лела Ристић

др Светислав Миленковић

др Саша Обрадовић

Интегрални развој агробизниса и туризма у Европској унији и Србији

07.10.2016.

М 443

95.

278.

Љубивоје Радоњић

Институционална економија

др Властимир Лековић

др Владимир Мићић

др Владан Ивановић

Еволуција политичких институција као фактор економског раста и развоја: пример транзиционих земаља

06.10.2016.

М 442

115.

277.

Ана Алексић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

Убеђивачке могућности личне продаје у процесу изградње партнерства са купцима

06.10.2016.

М 441

78.

276.

Јелена Вићентић

Консолидовани биланси

др Драган Стојановић

др Јасмина Богићевић

др Весна Јањић

Финансијско извештавање на нивоу концерна

06.10.2016.

М 440

83.

275.

Ивана Милосављевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Мирјана Кнежевић

др Вељко Маринковић

Правни и етички стандарди оглашавања у функцији креирања уверљиве пропагандне поруке

06.10.2016.

М 439

117.

274.

Ивана Петровић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милан Костић

Утицај независности Европске централне банке на остваривање стабилности цена као примарног циља монетарне политике

05.10.2016.

М 438

88.

273.

Ивана Миловановић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милан Костић

др Виолета Тодоровић

Предности и недостаци стабилности цена као примарног циља монетарне политике

05.10.2016.

М 437

102.

272.

Владимир Димовић

Корпоративно управљање

др Верица Бабић

др Јелена Николић

др Милена Јакшић

Улога и значај институционалних инвеститора у корпоративном управљању

05.10.2016.

М 436

83.

271.

Милица Јанићијевић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Ненад Јанковић

Компаративна предност Србије у трговини у оквиру CEFTA споразума

05.10.2016.

М 435

71.

270.

Јована Милосављевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Компаративна анализа стратегија и инструмента монетарног регулисања Европске централне банке, система федералних резерви и Народне банке Србије

05.10.2016.

М 434

90.

269.

Милан Милојевић

Макроекономија – европски оквир

др Саша Обрадовић

др Владимир Мићић

др Лела Ристић

Актуелни проблеми рецесије привредних циклуса

13.09.2016.

М 433

64.

268.

Миљана Јањушевић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Финансијски ризици и профитабилност банака

11.07.2016.

М 432

85.

267.

Милан Миљуш

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Ерић Нилсен

др Марко Славковић

Међузависност лидерских стилова и конфликата у организацији

08.07.2016.

М 431

97.

266.

Петар Филђокић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Петар Веселиновић

др Владан Ивановић

Утицај институционалног оквира Европске уније на функционисање Европске монетарне уније

08.07.2016.

М 430

72.

265.

Невена Стојановић

Пословна стратегија

др Владимир Џенопољац

др Стево Јаношевић

др Слађана Савовић

Утицај аквизиције на пословне перформансе циљаног предузећа – пример предузећа Хемофарм

08.07.2016.

М 429

98.

264.

Анђелка Крсмановић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Милан Костић

Кључни фактори унапређења конкурентности и привредног развоја Републике Србије

08.07.2016.

М 428

77.

263.

Марина Стојиљковић

Туризам и агробизнис

др Лела Ристић

др Светислав Миленковић

др Мирјана Кнежевић

Управљање развојем агробизниса у туризму на подручју Расинске области

07.07.2016.

М 427

103.

262.

Александра Мијајиловић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Прилагођавање међународног трговинског система изазовима XXI века

06.07.2016.

М 426

92.

261.

Ивана Љујић

Менаџмент информациони системи

Др Зора Арсовски

др Весна Јањић

др Владимир Обрадовић

Менаџмент информациони системи у функцији подршке финансијским процесима у малим и средњим предузећима

06.07.2016.

М 425

135.

260.

Јулија Јовановић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Регулаторни приступи управљању ризицима у банкарству

14.06.2016.

М 424

92.

259

Јелена Јелић

Управљање ризицима финансијских институција

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Срђан Фуртула

Алтернативни приступи управљању ризицима у финансијским институцијама

14.06.2016.

М 423

89.

258.

Дубравка Зимовић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Владимир Ранковић

др Зоран Калинић

Менаџмент информациони системи у функцији интеграције пословних процеса дизајна производа и производње у средњим предузећима

07.06.2016.

М 422

143.

257.

Ана Маркићевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Никола Макојевић

Глобални аспект преструктурирања привреде Републике Србије

07.06.2016.

М 421

108.

256.

Љиљана Манџукић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Данијела Деспотовић

др Никола Макојевић

Изазови економске политике Републике Србије у савременим глобалним условима

06.06.2016.

М 420

111.

255.

Марија Чуљић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Марко Славковић

Утицај референтних група на доношење одлука потрошача у процесу куповине

06.06.2016.

М 419

80.

254.

Зорана Вукосављевић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Виолета Домановић

Утицај управљања асортиманом на позиционирање трговинских предузећа

02.06.2016.

М 418

70.

253.

Александра Павловић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Петар Веселиновић

Мале вароши као покретачка снага развоја туризма у гравитационој зони Западне Мораве

12.05.2016.

М 417

103.

252.

Марко Илић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Гордана Миловановић

Начини финансирања дефицита текућег рачуна Републике Србије у процесу транзиције

12.05.2016.

М 416

79.

251.

Сандра Калиновић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Мирослав Ђорђевић

Тимочка Крајина као перспективна туристичка дестинација Србије

11.05.2016.

М 415

100.

250.

Марија Лишанин

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Улога Европске банке за обнову и развој у финансирању пројеката у земљама у транзицији

12.04.2016.

М 414

71.

249.

Никола Лукић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Унапређење конкурентности транзиционих земаља региона Западног Балкана у процесу њиховог приступања Европској унији

12.04.2016.

М 413

91.

248.

Марина Илић

Међународно пословање предузећа

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Формулисање адекватне стратегије дистрибуције у процесу креирања ефективног међународног маркетинг микса

12.04.2016.

М 412

95.

247.

Ивана Игљатовић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Мирослав Ђорђевић

др Гордана Радосављевић

Хомоље као перспективна туристичка дестинација Србије

06.04.2016.

М 411

86.

246.

Катарина Ђорђевић

Мерење перформанси и системи контроле

др Виолета Домановић

др Слађана Савовић

др Весна Стојановић Алексић

Усклађена листа резултата као модел стратегијске контроле и управљања пословним перформансама

06.04.2016.

М 410

83.

245.

Недељко Мишић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Љиљана Максимовић

др Милан Коцић

Концентрација малопродаје на тржишту Европске уније

23.03.2016.

М 409

76.

244.

Тања Јокић

Политика девизног курса и платни биланс

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Проблем извора адекватног режима девизног курса у транзиционим земљама

18.03.2016.

М 408

93.

243.

Јасна Месаревић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

др Снежана Љубисављевић

др Слађана Савовић

Улога и значај интерне контроле у савременим условима пословања

18.03.2016.

М 407

115.

242.

Немања Пљакић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Јелена Николић

Улога интерне ревизије у корпоративном управљању

11.03.2016.

М 406

113.

241.

Тијана Јеленић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Јанковић

Утицај глобализације на спољнотрговинске системе земаља у развоју

10.03.2016.

М 405

82.

240.

Моника Милосављевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Јасмина Богићевић

др Мирјана Тодоровић

Ефекти каизен концепта на перформансе предузећа

04.02.2016.

М 404

86.

239.

Јасмина Радичевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

др Мирјана Кнежевић

Стање и перспективе светске привреде на почетку новог миленијума

05.02.2016.

М 403

93.

238.

Тања Бујошевић

Менаџмент информациони системи

Др Зора Арсовски

др Виолета Домановић

др Зоран Калинић

Менаџмент информациони системи у функцији унапређења процеса набавке

14.01.2016.

М 402

102.

237.

Мајда Кнежевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Властимир Лековић

др Никола Макојевић

Реформе јавног сектора као кључне детерминанта транзиције у Републици Србији

11.01.2016.

М 401

121.

236.

Срђан Стојанац

Менаџмент информациони системи

Др Зора Арсовски

др Владимир Ранковић

др Зоран Калинић

Менаџмент информациони системи у функцији управљања ланцима снабдевања

14.01.2016.

М 400

113.

235.

Ана Микић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Петар Веселиновић

Управљање атрактивним елементима туристичких дестинација Србије

11.01.2016.

М 399

112.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2015.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

234.

Никола Томовић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Значај активности унапређења продаје у поступку тржишног позиционирања трговинских ланаца

03.12.2015.

М 398

70.

233.

Ивана Властић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

Др Снежана Љубисављевић

др Јасмина Богићевић

Улога и значај интерне контроле и ревизије у јавном сектору

07.12.2015.

М 397

66.

232.

Ана Гуњић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Домановић

др Јасмина Богићевић

Могућности имплементације избалансиране карте резултата у малим и средњим предузећима

07.12.2015.

М 396

68.

231.

Светлана Миленковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Владимир Ранковић

др Срђан Шапић

Улога базе података у креирању понуде кључне димензије директног маркетинга

03.12.2015.

М 395

74.

230.

Јасна Колаковић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

Др Снежана Љубисављевић

др Мирјана Тодоровић

Интерне контроле у окружењу информационих технологија и утицај на процедуре интерне ревизије

18.12.2015.

М 394

70.

229.

Ивана Миловановић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Драган Стојановић

др Јасмина Богићевић

Мерење перформанси предузећа у функцији побољшања пословања

07.12.2015.

М 393

91.

228.

Ирена Марковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Контрола банкарског сектора у функцији превазилажења негативних последица глобалне финансијске кризе

10.12.2015.

М 392

97.

227.

Љиљана Радоњић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Достигнути ново критеријума конвергенције у Србији

10.12.2015.

М 391

86.

226.

Ненад Вукосављевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Предности и недостаци приступања Србије Европској монетарној унији

14.12.2015.

М 390

84.

225.

Славица Проловић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Весна Јањић

др Владимир Обрадовић

Предвиђање и начини превазилажења финансијских потешкоћа предузећа

11.12.2015.

М 389

92.

224.

Милица Петричковић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Снежана Љубисављевић

др Владимир Обрадовић

Економско-финансијски аспекти стечаја предузећа

11.12.2015. М 388

85.

223.

Џенан Хасановић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Снежана Љубисављевић

др Виолета Домановић

Додата економска вредност – савремени концепт мерења перформанси предузећа

21.01.2016. М 387

77.

222.

Катарина Голубовић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Развој електронског банкарства у Србији

20.01.2016.

М 386

95.

221.

Данка Доловић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Утицај организационе културе на организациону структуру

24.11.2015.

М 384

82.

220.

Данка Даниловић

Организационо понашање

др Предраг Станчић

др Снежана Љубисављевић

др Мирјана Кнежевић

Поступак и ефекти статусне промене издвајање уз оснивање акционарског друштва

24.11.2015.

М 383

68.

219.

Марија Видојевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Биљана Јовковић

др Милена Јакшић

Систем мера перформанси као основа контроле пословања осигуравајућих компанија

20.11.2015.

М 382

98.

218.

Милена Стевановић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Виолета Домановић

др Вељко Маринковић

Утицај праксе управљања људским ресурсима мултинационалних компанија на задовољство запослених у Србији

19.11.2015.

М 381

70.

217.

Невена Митровић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Виолета Домановић

Утицај активности личне продаје на убеђивачку моћ предузећа на сајамским манифестацијама

18.11.2015.

М 380

87.

216.

Стефан Чолић

Контраверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Љиљана Максимовић

др Милена Јакшић

Утицај кејнзијанске и неокласичне економске политике на настанак глобалне економске кризе

17.11.2015.

М 379

87.

215.

Сања Ћеран

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Срђан Фуртула

Ограничавање конкуренције у условима глобализације – Пример банкарског сектора Србије

17.11.2015.

М 378

70.

214.

Александра Јочић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Срђан Шапић

др Јелена Ерић Нилсен

Утицај тимског рада на остваривање перформанси запослених у мултинационалној компанији

17.11.2015.

М 377

80.

213.

Марија Радуловић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Виолета Тодоровић

др Зоран Калинић

Електронска трговина хартијама од вредности у Србији

17.11.2015.

М 376

85.

212.

Зоран Бујић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

Савремени приступ испитивању мотива у маркетинг истраживањима

17.11.2015.

М 375

64.

211.

Вања Васић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

Урицај пракси управљања људским ресурсима мултинационалних компанија на дизајн посла

17.11.2015.

М 374

111.

210.

Милица Ивановић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Ерић Нилсен

др Јелена Николић

Утицај карактеристика посла на задовољство запослених

16.11.2015.

М 373

69.

209.

Емир Инајетовић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Владимир Мићић

Транснационалне корпорације и ограничавање тржишне конкуренције

16.11.2015.

М 372

73.

208.

Матеа Ђоловић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

Контролни механизми у функцији побољшања система малопродајног франшизинга

13.11.2015.

М 371

74.

207.

Јована Влајић

Глобални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Утицај елемената културе на формирање промотивних активности на међународном тржишту

12.11.2015.

М 370

99.

206.

Јована Перишић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Ненад Станишић

Позиција потрошачког етноцентризма у савременим културолошким истраживањима

12.11.2015.

М 369

74.

205.

Невена Ивковић

Мерење перформанси и системи контроле

др Виолета Домановић

др Верица Бабић

др Слађана Савовић

Ефекти међународних аквизиција на профитабилност предузећа

12.11.2015.

М 368

102.

204.

Маја Обреновић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Милена Јакшић

др Мирјана Тодоровић

Нефинансијска мерила перформанси у функцији оцене ефикасности предузећа

12.11.2015.

М 367

81.

203.

Александра Митровић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај културе на прихватање иностраних производа

12.11.2015.

М 366

72.

202.

Маријана Алексић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Зоран Калинић

Утицај нивоа образовања на задовољство корисника електронске трговине у Републици Србији

12.11.2015.

М 365

81.

201.

Слађана Новаковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Номинална и реална конвергенција у земљама Европске монетарне уније

10.11.2015.

М 364

115.

200.

Александар Ракоњац

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

Утицај тимског рада на задовољство запослених у мултинационалној компанији

10.11.2015.

М 363

94.

199.

Ана Рачић

Међународни менаџмент људских ресурса

др Марко Славковић

др Срђан Шапић

др Владимир Џенопољац

Локализација менаџмента људским ресурсима мултинационалних компанија из САД у Србију

10.11.2015.

М 362

78.

198.

Анђела Јанковић

Финансијски деривати

др Жарко Поповић

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Злато као инструмент хеџинга

10.11.2015.

М 361

77.

197.

Драгана Арсић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Јасмина Богићевић

др Биљана Јовковић

Презадуженост и дефицитни биланс као симптом потребе санирања предузећа

10.11.2015.

М 360

77.

196.

Ивана Поповић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

Утицај ставова потрошача на доношење одлуке о избору услужне компаније

07.11.2015.

М 359

70.

195.

Тијана Бачић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Зоран Калинић

Електронска трговина у функцији унапређења конкурентности малопродајних предузећа

06.11.2015.

М 358

72.

194.

Катарина Ракић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Улога Народне банке Србије у процесу приступања Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији

06.11.2015.

М 357

79.

193.

Јелена Воштинић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Карактеристике и перспективе Европске монетарне уније

05.11.2015.

М 356

122.

192.

Тијана Љубисављевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Медијски микс односа с јавношћу у функцији креирања пословног идентитета предузећа

05.11.2015.

М 355

82.

191.

Никола Сарић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

Утицај публицитета као облика промоције на имиџ предузећа

05.11.2015.

М 354

78.

190.

Јелена Божовић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Значај креативне стратегије у поступку формулисања дистинктивне пропагандне кампање

05.11.2015.

М 353

82.

189.

Александра Бошковић

Корпоративно управљање

др Верица Бабић

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Николић

Међузависност структуре власништва и корпоративне друштвене одговорности

19.10.2015.

М 352

120.

188.

Милица Капларевић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

Др Снежана Љубисављевић

др Виолета Тодоровић

Организација и задаци унутрашње контроле и ревизија у банкама

19.10.2015.

М 351

87.

187.

Драган Милосављевић

Менаџмент хотелских предузећа

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

др Мирјана Кнежевић

Предности примене система франшизинга као облика интернационализације пословања хотелског предузећа

19.10.2015.

М 350

75.

186.

Слађана Стефановић

Интерна контрола и ревизија

Др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Мирјана

Интерна ревизија као контролна функција предузећа

15.10.2015.

М 349

88+4

185.

Весна Склопић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Драган Стојановић

др Биљана Јовковић

Мерење перформанси у јавним предузећима

15.10.2015.

М 348

73

184.

Јована Спасић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Утицај промотивних активности на комуникационе вредности бренда

13.10.2015.

М 347

84.

183.

Кристина Пајић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Весна Јањић

Утицај управљања трошковима на перформансе трговинских ланаца

12.10.2015.

М 346

109.

182.

Милица Милекић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

др Ненад Јанковић

Глобални токови страних директних инвестиција

12.10.2015.

М 345

99.

181.

Јелена Костадиновић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

Утицај идентитета на позиционирање бренда у свести потрошача

12.10.2015.

М 344

72.

180.

Неда Пантелић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Улога међународног монетарног фонда у решавању кризе у транзиционим економијама

09.10.2015.

М 343

78.

179.

Маја Ђорђевић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Утицај савремених облика финансирања на извозно – увозне активности

08.10.2015.

М 342

61.

178.

Александра Драшковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

Маркетинг специјалних догађаја у функцији промовисања туристичке понуде

08.10.2015.

М 341

75.

177.

Милица Мирковић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Мирослав Ђорђевић

Кључни фактори и носиоци процеса глобализације светске привреде

08.10.2015.

М 340

76.

176.

Ивана Ристић Илић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Повећање конкурентности извоза Републике Србије у процесу придруживања Европској унији

07.10.2015.

М 339

101.

175.

Јелена Ристивојевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

Извозни потенцијал Републике Србије у новом глобалном окружењу

07.10.2015.

М 338

95.

174.

Милуша Рајичевић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Љиљана Максимовић

Утицај транзиције и светске економске кризе на ниво привредног развоја Србије и држава бивше СФРЈ

16.10.2015.

М 337

72.

173.

Лазар Вуковић

Контраверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Владимир Мићић

др Срђан Фуртула

Кретање основних индикатора тржишта рада и ефекти политике запошљавања у ЕУ и Србији

05.11.2015. М 336

86.

172.

Изабела Живковић

Институционална економија

др Властимир Лековић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Државна регулација као претпоставка успешности савремене тржишне привреде: поуке за Републику Србију

15.10.2015. М 335

101.

171.

Ивана Јовановић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Анализа спољне трговине Србије у контексту европског интеграционог и дезинтеграционог процеса

17.07.2015.

М 334

82.

170.

Ана Крстић

Квантитативне методе и модели у економији

др Предраг Мимовић

др Микица Дреновак

др Владимир Ранковић

Вишекритеријумска анализа у менаџменту – интегрисана примена ДЕА и АХП метода

10.07.2015.

М 333

84.

169.

Марко Тановић

Финансијски деривати

др Микица Дреновак

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Економски ефекти регулације тржишта кредитних деривата

09.07.2015.

М 332

58.

168.

Тијана Стаменић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Ерић Нилсен

др Марко Славковић

Утицај организационе структуре предузећа на мотивацију запослених

08.07.2015.

М 331

93.

167.

Ивана Стојковић

Корпоративно управљање

др Верица Бабић

др Славица Петровић

др Весна Стојановић Алексић

Механизми и транспарентност процеса награђивања менаџера

07.07.2015.

М 330

118.

166.

Иван Станојевић

Управљање каналима дистрибуције

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Примена концепта управљања односа са купцима у малопродаји

06.07.2015.

М 329

78.

165.

Тијана Стојановић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Улога Међународног монетарног фонда у решавању кризе у транзиционим економијама

22.06.2015.

М 328

78.

164.

Марија Ерац

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Марјановић

др Никола Макојевић

Запосленост и тржиште радне снаге Републике Србије и земаља Европске уније у условима глобализације

22.06.2015.

М 327

82.

163.

Стефан Планојевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Мирјана Кнежевић

др Срђан Шапић

Утицај односа с јавношћу на пословни идентитет невладиних организација

19.06.2015.

М 326

85.

162.

Александра Тодоровић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Еколошки маркетинг као детерминанта друштвено одговорног приступа паковању производа

19.06.2015.

М 325

70.

161.

Сандра Живковић

Међународно пословање предузећа

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Формулисање адекватне стратегије производа у процесу креирања ефективног међународног маркетинг микса

18.06.2015.

М 324

95.

160.

Владимир Јевремовић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Анализа извозног пословања на тржишту каблова

17.06.2015.

М 323

102.

159.

Сандра Драмићанин

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Ерић Нилсен

др Марко Славковић

Кључне претпоставке унапређења лидерског потенцијала менаџера у Србији

17.06.2015.

М 322

73.

158.

Јелена Антонијевић Здравковић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Срђан Ђинђић

др Виолета Тодоровић

Наплата пореза и доприноса у платном систему Србије

11.06.2015.

М 321

56.

157.

Тања Танасковић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Утицај процеса транзиције на структурне промене и развој привреде града Крагујевца

10.06.2015.

М 320

72.

156.

Данијела Дуркалић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Основни проблеми привредног развоја општине Вењачка Бања

10.06.2015.

М 319

71.

155.

Милош Дугић

Менаџмент хотелских предузећа

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

др Владимир Џенопољац

Утицај иновационих активности на конкурентност хотелских предузећа

08.06.2015.

М 318

77.

154.

Невена Кузмић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Маркетиншки изазови и ограничења у поступку увођења новог производа

08.05.2015.

М 315

102.

153.

Бојана Џаврић

Глобални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Међународне маркетинг одлуке у функцији успешног наступа предузећа на међународном тржишту

07.05.2015.

М 314

96.

152.

Александар Вуковић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Саша Обрадовић

др Ненад Станишић

Утицај глобалне економске кризе на спољну трговину Републике Србије

19.05.2015.

М 313

68.

151.

Марко Савићевић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

Глобална конкурентска позиција и економски развој Србије у условима кризе

19.05.2015.

М 312

72.

150.

Драгана Љујић

Контроверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Љиљана Максимовић

др Милан Костић

Утицај транзиције и економске кризе на тржиште рада у Републици Србији

14.05.2015.

М 311

95.

149.

Стефан Живановић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Данијела Деспотовић

др Никола Макојевић

Регионални аспект страних директних инвестиција у Југоисточној Европи

14.05.2015.

М 310

80.

148.

Јелена Мрдаковић

Контроверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Ненад Станишић

др Милан Костић

Савремени концепти на тржишту рада развијених земаља и могућности примене у Србији

14.05.2015.

М 309

98.

147.

Миливоје Гачевић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Весна Јањић

др Јасмина Богићевић

Интегрисана мримена усклађене листе резултата и економске додате вредности у функцији оцене ефикасности предузећа

11.05.2015.

М 308

132.

146.

Новица Танасковић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Гордана Марјановић

Кретање и остварени резултати у решавању проблема незапослености у Краљеву у периоду 2001-2014.

06.04.2015.

М 307

69.

145.

Катарина Јанићијевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

др Владимир Мићић

Привредна кретања у процесу транзиције економије Србије

06.04.2015.

М 306

103.

144.

Невена Тодоровић

Менаџмент хотелских предузећа

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

др Вељко Маринковић

Креирање бренда као фактор лојалности потрошача у хотелијерству

06.04.2015.

М 305

66.

143.

Катарина Здравковић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Макроекономска стабилност и одрживи развој привреде Републике Србије

02.04.2015.

М 304

88.

142.

Невена Вујсић

Глобализација и транзиција

др Милан Костић

др Љиљана Максимовић

др Владимир Мићић

Утицај транснационалних компанија на привреду Србије

10.03.2015.

М 303

58.

141.

Јелена Прокић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Лела Ристић

Утицај структурних промена на привредни раст и развој Републике Србије

10.03.2015.

М 302

74.

140.

Марина Рисимић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

Др Снежана Љубисављевић

др Јасмина Богићевић

Регулатива интерне ревизије у Републици Србији и земљама у окружењу

09.03.2015.

М 301

76.

139.

Милица Ђошић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Виолета Домановић

Утицај промотивног микса на репутацију трговинских центара

05.03.2015.

М 300

94.

138.

Вања Митровић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Примена SEPA директних задужења у платном систему Србије

05.03.2015.

М 299

104.

137.

Дејан Михајловић

Маркетинг

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Реализација активности спонзорства у складу са стандардима друштвено одговорног пословања

22.01.2015.

М 297

66.

136.

Ивана Андрејевић

Економија раста и развоја

др Владимир Мићић

др Мирослав Ђорђевић

др Милан Костић

Страни капитал као фактор конкурентности и развоја привреде Србије

22.01.2015.

М 296

76.

135.

Сандра Милосављевић

Глобализација и транзиција

др Љиљана Максимовић

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

Глобална стратегија транснационалних корпорација у привреди Републике Србије

16.01.2015.

М 295

94.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2014.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

134.

Тијана Бажалац

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Саша Обрадовић

др Ненад Станишић

Статички и динамички ефекти царинске уније

26.12.2014.

М 294

90.

133.

Филип Милојевић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Ненад Станишић

Предности и недостаци евроизације као потенцијалног режима девизног курса у Србији

25.12.2014.

М 293

123.

132.

Стефан Перић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Гордана Марјановић

Утицај монетаризма и кејнзијанизма на креирање монетарне политике Европске централне банке

22.12.2014.

М 292

97.

131.

Слађана Прибојац

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Тодоровић

др Драган Стојановић

Ефикасност финансијске анализе у оцени кредитне способности предузећа

18.12.2014.

М 291

75.

130.

Сандра Ковачевић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Управљање конкурентношћу српског извоза у турбулентним тржишним условима

17.12.2014.

М 290

70.

129.

Ивана Ђурић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Зоран Калинић

Убеђивачка моћ електронских медија као инструмената директног маркетинга

15.12.2014.

М 289

83.

128.

Жаклина Гарић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

Глобализација и процеси интеграције у Европи

12.12.2014.

М 288

71.

127.

Ивана Тутуновић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Никола Макојевић

Позитивни и негативни аспекти процеса глобализације

11.12.2014.

М 287

81.

126.

Анђелија Милошевић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Владимир Обрадовић

Стандарди и кодекси интерне ревизије

06.12.2014.

М 286

55.

125.

Стефан Сретеновић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Ненад Станишић

Концепт прекограничне сарадње као модел интеграционих процеса

05.11.2014. М 285

80.

124.

Душан Лазаревић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Никола Макојевић

Структурне промене и одрживи развој земаља Југоисточне Европе

12.11.2014. М 284

107.

123.

Иван Баловић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Положај Србије у глобалној привреди

12.11.2014. М 283

101.

122.

Александра Милојевић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Преференцијални трговински споразуми и мултилатерални трговински систем

14.11.2014. М 282

70.

121.

Данијела Јеремић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Владимир Џенопољац

Психографски аспекти сегментације потрошача

10.11.2014. М 281

74.

120.

Марија Недељковић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Мирјана Кнежевић

Развој дугорочне лојалности потрошача

07.11.2014. М 280

79.

119.

Александар Радовић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Тодоровић

др Биљана Јовковић

Ефекти финансијске кризе на традиционална мерила перформанси предузећа

10.10.2014. М 279

87.

118.

Дарко Ћурчић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Милена Јакшић

Утицај глобалне финансијске кризе на државе Европске уније

08.10.2014. М 278

95.

117.

Мира Илић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Виолета Домановић

Ефикасност остваривања циљева интерне контроле у предузећима Републике Србије

30.09.2014. М 277

93,4,4.

116.

Јелица Урошевић

Менаџмент хотелских предузећа

др Гордана Радосављевић

др Светислав Миленковић

др Вељко Маринковић

Примена стандарда квалитета у функцији повећања лојалности потрошача у хотелијерству

30.09.2014. М 276

II, 78.

115.

Јасмина Вучић

Менаџмент хотелских предузећа

др Гордана Радосављевић

Дд Весна Стојановић-Алексић

др Виолета Домановић

Утицај управљања ресурсима на продуктивност у хотелијерству

30.09.2014. М 275

87.

114.

Ирена Малићанин

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Мирослав Ђорђевић

Управљање догађајима у дестинацијама градског туризма Србије

30.09.2014. М 274

V, 109.

113.

Драгана Јовић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

Др Мирјана Тодоровић

др Јасмина Богићевић

Рачуноводствена информациона подршка менаџменту предузећа

29.09.2014. М 273

60.

112.

Андријана Вукићевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Јасмина Богићевић

др Биљана Јовковић

Мерење перформанси на основу cash flow концепта на примеру Kuč-company

10.07.2014. М 269

113.

111.

Лазар Рајовић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

др Снежана Љубисављевић

др Весна Јањић

Примена основних компоненти интерне контроле у функцији смањења ризика финансијских извештаја предузећа у Републици Србији

10.07.2014. М 268

74.

110.

Невенка Митровић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

Значај екстерних инструмената односа с јавношћу за побољшање тржишне позиције предузећа

04.07.2014. М 267

72.

109.

Јована Голо

Глобални маркетинг

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Креирање ефикасног маркетинг микса у функцији успешног наступа предузећа на међународном тржишту

03.07.2014. М 266

117.

108.

Катарина Радаковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

Стратегијски утицај односа с јавношћу на побољшање имиџа предузећа

03.07.2014. М 265

109.

107.

Невена васиљевић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

Ефекти промотивних активности на економичност трговинских предузећа

02.07.2014. М 264

78+3.

106.

Драгојла Рољевић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Утицај глобализације на привредна кретања у Србији

12.06.2014. М 262

89.

105.

Сања Аврамовић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Славица Петровић

др Срђан Шапић

Ефекти преузимања на пословање циљног предузећа

12.06.2014. М 261

79.

104.

Слађана Јанковић

Специјални биланси

др Владимир Обрадовић

др Радослав Стефановић

др Предраг Станчић

Рачуноводствени аспекти стечаја предузећа

11.06.2014. М 260

90.

103.

Саша Јаковљевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

др Виолета Тодоровић

Извори финансирања привредних активности у процесу транзиције

11.06.2014.

М 259

96.

102.

Ивана Милосављевић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Анализа стилова лидерства у предузећима у Србији

06.06.2014.

М 258

105.

101.

Марина Станковић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

Управљање односима са купцима у функцији унапређења ефикасности предузећа

20.05.2014.

М 257

89.

100.

Сања Радојичић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

др Виолета Тодоровић

Утицај процеса глобализације на финансијски сектор Србије

16.05.2014.

М 256

63.

99.

Милица Гмитрић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Формирање и вођење ефективних тимова у процесу организационих промена

17.04.2014.

М 255

74.

98.

Невена Ерић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Дизајнирање система награђивања у функцији повећања организационе успешности

17.04.2014.

М 254

75.

97.

Драгана Максимовић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Весна Стојановић Алексић

Лидерство у каналима дистрибуције производа у функцији унапређења ефикасности предузећа

16.04.2014.

М 253

68.

96.

Владимир Јовановић

Глобализација и транзиција

др Љиљана Максимовић

др Владимир Мићић

др Ненад Станишић

Економска моћ транснационалних компанија у олигополским индустријама на примеру дуванске индустрије у Србији

12.05.2014.

М 252

65.

95.

Јасмина Петровић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Верица Бабић

Анализа пословног окружења у функцији унапређења ефикасности трговинских предузећа

15.05.2014.

М 251

94.

94.

Јелица Вугделић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Данијела Деспотовић

Компаративна анализа економских индикатора у процесу транзиције Југоситочне Европе

19.05.2014.

М 250

100.

93.

Наташа Вранић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

Алтернативни приступи мерењу профитабилности трговинских предузећа

19.05.2014.

М 249

136.

92.

Јелена Ћосовић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

Кооперација и интеграција у функцији унапређења ефикасности канала дистрибуције производа

14.05.2014.

М 248

98.

91.

Урош Драгојевић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Славица Петровић

др Срђан Шапић

Аквизиција као форма интернационалних активности у функцији унапређења ефикасности предузећа

15.05.2014.

М 247

86.

90.

Светлана Утвић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Ненад Станишић

Хард и софт елементи туристичких дестинација Европске уније

16.04.2014.

М 246

115.

89.

Владимир Томовић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Спољно трговинско пословање предузећа на тржишту посуђа

08.04.2014.

М 245

72.

88.

Милош Марковић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Компаративна анализа конкурентности привреде Западног Балкана

02.04.2014.

М 244

84.

87.

Тијана Тубић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Ненад Станишић

Економски ефекти увођења евра у државама Европске монетарне уније

12.03.2014. М 243

102.

86.

Наташа Ђуровић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Владимир Обрадовић

Ограничења интерне контроле у спречавању проневера

11.03.2014. М 242

92.

85.

Јелена Вељовић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Радослав Стефановић

др Верица Бабић

Структура управног одбора као детерминанта финансијских перформанси предузећа

11.03.2014. М 241

82.

84.

Светлана Коматовић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Сиромаштво и социјална искљученост у Републици Србији : узроци, последице и могућности отклањања

11.03.2014. М 240

76.

83.

Милош Бјелановић

Корпоративни порески системи

др Срђан Ђинђић

др Милена Јакшић

др Срђан Фуртула

Перформансе алтернативних праваца реформе система опорезивања дохотка грађана у Републици Србији

07.03.2014. М 239

121.

82.

Весна Бјелић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Домановић

др Јасмина Богићевић

Вредносна мерила перформанси у функцији реализације циља генерисања вредности за акционаре

05.03.2014. М 238

77.

81.

Ивана Антонијевић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Саша Обрадовић

др Ненад Станишић

Економски аспект сарадње Србије и Европске уније

29.01.2014. М 237

82.

80.

Милена Терзић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Финансирање спољнотрговинских трансакција у епохи финансијске глобализације

19.02.2014.

М 236

81.

79.

Марија Брадић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Управљање спољном трговином Републике Србије у турбулентном окружењу

12.02.2014.

М 235

116.

78.

Милош Димитријевић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Петар Веселиновић

Утицај страних директних инвестиција на спољнотрговинско пословање предузећа

05.02.2014.

М 234

127.

77.

Велинка Грујичић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Радослав Стефановић

др Биљана Јовковић

Корпоративно управљање и захтеви према интерној ревизији

20.01.2014.

М 233

82.

76.

Марина Живковић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Зоран Калинић

Утицај електронских канала дистрибуције на ефикасност предузећа

10.02.2014.

М 232

69.

75.

Марко Гачевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Снежана Љубисављевић

др Виолета Домановић

Теоријско-методолошке основе тржишних мерила перформанси – стање и перспективе

24.01.2014.

М 231

79.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2013.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

74.

Милош Стојановић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Никола Макојевић

др Ненад Станишић

Утицај светске економске кризе на глобално кретање капитала

07.10.2013.

М 230

81.

73.

Марина Ракочевић

Управљање перформансама предузећа

др Весна Јањић

др Виолета Домановић

др Јасмина Богићевић

Традиционални систем мерила перформанси у функцији оцене ефикасности предузећа

16.01.2014.

М 228

90.

72.

Лазар Јањић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Виолета Тодоровић

Ефикасно организовање интерне контроле и интерне ревизије у банкама

27.12.2013.

М 227

78.

71.

Немања Славковић

Корпоративно управљање

др Верица Бабић

др Весна Стојановић Алексић

др Виолета Домановић

Улога управног одбора као интерног механизма корпоративног управљања у процесу реструктурирања предузећа

25.12.2013.

М 226

123.

70.

Невена Драмићанин

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Утицај домаће штедње на макроекономску стабилност Републике Србије

08.01.2014.

М 225

89.

69.

Весна Кањевац

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Виолета Тодоровић

Стратегије и инструменти монетарног регулисања Европске централне банке, Швајцарске националне банке и Народне банке Србије

22.11.2013.

М 224

103.

68.

Срећко Бачевац

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

Сатисфакција као основ за стварање базе лојалних потрошача

27.12.2013.

М 223

92.

67.

Сања Глигоров

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Утицај националне културе на степен формализације организационе структуре

13.11.2013.

М 222

61.

66.

Владислава Стојић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

др Никола Макојевић

Утицај процеса транзиције на кретање сиромаштва земљама Југоисточне Европе

02.12.2013.

М 221

86.

65.

Ивана мачужић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Виолета Домановић

др Зоран калинић

Мерење квалитета услуга путем адаптираног Servqual модела

06.12.2013.

М 220

70.

64.

Марина Живановић

Квантитативна анализа потрошачке тражње

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Срђан Фуртула

Идентификација кључних детерминанти задовољства клијента банака

05.12.2013.

М 219

74.

63.

Тамара Столић

Менаџмент информациони системи

Др Зора Арсовски

др Владимир Ранковић

др Виолета Домановић

Менаџмент информациони системи за подршку пословним процесима у малим и средњим предузећима

06.12.2013.

М 218

100.

62.

Ана Ерић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Кретања и анализа незапослености у Србији у периоду од 2002-2012. године

07.10.2013.

М 217

63.

61.

Марија Савковић

Контроверзе у макроекономији

др Гордана Марјановић

др Ненад Станишић

др Љиљана Максимовић

Политика тржишта рада у земљама ЕУ и Србији

18.11.2013.

М 214

83.

60.

Неда И. Савковић

Глобализација и транзиција

др Љиљана Максимовић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Улога транснационалних корпорација у стваранју глобалне привреде

18.11.2013.

М 213

57.

59.

Ненад Петровић

Финансисји деривати

др Микица Дреновак

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

Коришћење кредитног свопа државног дуга као инструмента заштите портфолија од кредитног ризика земаља Еврозоне

18.11.2013.

М 212

86.

58.

Јелена Тубић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Милан Коцић

Дистрибуција производа у функцији унапређења ефикасности предузећа

18.11.2013.

М 211

69.

57.

Јелена Милутиновић

Међународно пословање предузећа

др Срђан Шапић

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

Значај и улога пословне етике у међународној комуникацији

13.11.2013.

М 210

69.

56.

Невена Пртењак

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Никола Макојевић

Настанак и развој регионалних организација као носилаца процеса глобализације

20.11.2013.

М 209

78.

55.

Урош Марковић

Монетарни систем ЕУ

др Срђан Фуртула

др Драгана Марковић

др Виолета Тодоровић

Ограничења и предности стабилности цена као примарног циља монетарне политике

03.10.2013. М 208

106.

54.

Марко Грковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

Креирање базе лојалних клијената посредством концепта међузависног маркетинга

30.09.2013. М 207

96.

53.

Марија Јанковић

Маркетинг

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Виолета Домановић

Маркетиншки аспекти истраживања ставова потрошача

30.09.2013. М 206

68.

52.

Ђорђе Лукић

Управљање каналима дистрибуције

др Виолета Домановић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Стратегијске дистрибутивне алијансе у функцији унапређења ефикасности предузећа

30.09.2013. М 205

65.

51.

Ивана Челиковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Виолета Домановић

Управљање брендом у функцији унапређивања конкурентске позиције предузећа у Србији

30.09.2013. М 204

56.

50.

Лазар Седларевић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Функционисање банкарства у SEPA окружењу

30.09.2013. М 203

116.

49.

Јасна Склопић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Снежана Љубисављевић

др Весна Јањић

Систем мера перформанси у савременим условима пословања предузећа

30.09.2013. М 202

93.

48.

Милица П. Васић

Менаџмент информациони системи

Др Зора Арсовски

Др Владимир Ранковић

Др Зоран Калинић

Менаџмент информациони системи у здравству

27.09.2013. М 201

102. + ЦД-ром

47.

Немања Лојаница

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Мирослав Ђорђевић

др Саша Обрадовић

Концентрација привредних активности као последица процеса глобализациије

27.09.2013. М 200

96.

46.

Ана Кнежевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Виолета Домановић

Маркетиншки ефекти ПР-а у кризним ситуацијама

03.07.2013. М 199

66.

45.

Валентина Павловић

Корпоративно управљање

др Верица Бабић

др Весна Стојановић-Алескић

др Виолета Домановић

Утицај структуре власништва на перформансе корпорације

03.07.2013. М 198

61.

44.

Даница Ракић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Одлучивање о миксу унапређења продаје

03.07.2013. М 197

86.

43.

Роберт Стаматовић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Утицај глобализације на брендирање

26.04.2013. М 196

80.

42.

Тијана Колачарић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Биљана Јовковић

др Виолета Домановић

Улога и значај интерне контроле и ревизије у Јавном предузећу за комуналну привреду „Лазаревац“

10.04.2013. М 195

106.

41.

Надица Илић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Драган Стојановић

др Весна Јањић

Критичко вредновање традиционалних мерила перформанси предузећа

08.04.2013. М 194

80.

40.

Бојан Крстић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Радосављевић

др Виолета Домановић

Стратегијска позиција личне продаје у ИМК

07.03.2013. M 193

65.

39.

Милан Радичевић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Однос одрживог привредног развоја и конкурентности привреде

26.02.2013. M 192

93.

38.

Јелена Никодијевић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

Макроекономски аспект процеса транзиције у Србији - резултати и перспективе

25.02.2013. M 191

63.

37.

Ана Лазаревић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Весна Јањић

др Снежана Љубисављевић

Савремени системи  и концепти финансијских мера перформанси

25.01.2013. M 190

112.

36.

Марија Неборишевић

Међународно пословање предузећа

др Момчило Ђорђевић

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

Друштвена одговорност предузећа

25.01.2013. M 189

80.

35.

Никола Ковачевић

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Гордана Радосављевић

др Лела Ристић

Менаџмент дестинације одрживог туризма Србије

18.01.2013. M 186

103.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2012.

Ред. бр.

Име и презиме

Наставни предмет

Предметни наставник - ментор

Чланови комисије

Одобрена тема

Датум одбране

Бр. листова

34.

Ана Симовић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Драган Стојановић

др Весна Јањић

Компаративна финансијска анализа перформанси предузећа "RAPP ZASTAVA" и "RAPP HYDEMA AS"

28.12.2012. M 184

91.

33.

Иван Благојевић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Радослав Стефановић

др Снежана Љубисављевић

Преузимање предузећа као облик корпоративног преструктурирања

26.12.2012. M 183

96.

32.

Владимир Максимовић

Међународно пословање предузећа

др Момчило Ђорђевић

др Верица Бабић

др Срђан Шапић

Међународни аспект управљања људским ресурсима

14.11.2012. M 182

86.

31.

Маријана Радовановић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Момчило Ђорђевић

др Виолета Домановић

Утицај телевизијског оглашавања на ставове циљне јавности

09.11.2012. M 181

77.

30.

Александра Гобељић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Виолета Домановић

Утицај социолошких детерминанти на понашање потрошача

08.11.2012. M 179

70.

29.

Стефан Алимпић

Међународно пословање предузећа

др Момчило Ђорђевић

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

Начини интернационализације предузећа

05.11.2012. M 178

83.

28.

Милена Станисављевић

Организационо понашање

др Весна Стојановић Алексић

др Верица Бабић

др Виолета Домановић

Организационо учење у функцији управљања људским ресурсима

18.10.2012. M 177

82.

27.

Душан Андрић

Глобализација и транзиција

др Љиљана Максимовић

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

Економске и социјалне последице глобализације

17.10.2012. M 176

62.

26.

Немања Богосављевић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Драган Стојановић

др Весна Јањић

ЕРП системи у функцији обрачуна трошкова и калкулисања -компаративна анализа -"Рапп Хидема":"Рапп Застава"

16.10.2012. M 175

65.

25.

Никола Јеремић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Виолета Домановић

др Весна Јањић

Избалансирана карта резултата (BSC)-теоријске основе и могућност имплементације у "РАПП Застави" Крагујевац

15.10.2012. M 174

70.

24.

Љиљана Кашерић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Снежана Љубисављевић

др Јасмина Богићевић

Систем мерила перформанси у анализи кредитне способности предузећа

16.10.2012. M 173

71.

23.

Светлана Михаиловић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Светска економска криза-поуке за будући привредни раст и развој

16.10.2012. M 172

72.

22.

Јелена Дамјановић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Предраг Станчић

др Весна Јањић

др Виолета Домановић

Компаративна анализа финансијских мерила перформанси корпорација

15.10.2012. M 171

92.

21.

Милосава Ђурић

Управљање перформансама предузећа

др Слободан Малинић

др Снежана Љубисављевић

др Весна Јањић

Традиционални финансијски показатељи у функцији мерења перформанси предузећа

15.10.2012. M 170

120.

20.

Бојан Лукић

Електронски системи плаћања

др Емилија Вуксановић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

STP концепт у функцији повећања ефикасности у економичности у Rapp Marine Group

13.10.2012. M 169

57.

19.

Јовица Рацић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Љиљана Максимовић

Стање и перспективе конкурентности привреде Србије у глобалном окружењу

12.10.2012. M 168

63.

18.

Магдалена Петровић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Утицај глобалне економске кризе на спољну трговину Србије

11.10.2012. M 167

62.

17.

Јована Станић

Монетарни систем ЕУ

др Драгана Марковић

др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

Компаративна анализа монетарних политика ЕЦБ и НБС

12.10.2012. M 166

93.

16.

Подовац Милена

Менаџмент туристичких дестинација

др Светислав Миленковић

др Петар Веселиновић

др Гордана Радосављевић

Управљање туристичким дестинацијама у земљама Европске Уније

11.10.2012. M 165

99.

15.

Никола Петровић

Међународно пословање предузећа

др Момчило Ђорђевић

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

Предузећа и остваривање међународног успеха

09.10.2012. M 164

70.

14.

Наташа Вулић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Гордана Миловановић

др Виолета Домановић

Маркетишке могућности и ограничења франшизинга

08.10.2012. M 163

85.

13.

Предраг Јанковић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Слободан Малинић

др Владимир Ранковић

Менаџмент информациони системи за контролу и наплату пореза и доприноса

03.10.2012. M 161

92.

12.

Јелена Ивановић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Слободан Малинић

др Владимир Ранковић

Менаџмент информациони системи за подршку процесима управљања

буџетом у пореским системима

03.10.2012. M 162

104.

11.

Снежана Радосављевић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Светска привреда између глобалне рецесије и просперитета

27.09.2012. M 159

68.

110.

Јасмина Лукић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Допринос интерне контроле управљању ризицима банкарског пословања

24.09.2012. M 157

96.

9.

Дејан Томић

Економија раста и развоја

др Мирослав Ђорђевић

др Петар Веселиновић

др Владимир Мићић

Утицај страних извора финансирања на макроекономску стабилност

18.09.2012. M 158

81.

8.

Марија Крпан Аксентијевић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Момчило Ђорђевић

др Виолета Домановић

Друштвено одговоран маркетинг

11.07.2012. M 155

71.

7.

Светислав Кондић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Момчило Ђорђевић

др Срђан Шапић

Идентитет и позиционирање бренда

11.07.2012. M 153

67.

6.

Милена Костић

Глобализација и транзиција

др Петар Веселиновић

др Гордана Миловановић

др Никола Макојевић

Регионалне разлике у степену развијености као последица процеса глобализације

10.07.2012. M 154

91.

5.

Маја Петровић

Глобализација и транзиција

др Гордана Миловановић

др Петар Веселиновић

др Ненад Станишић

Управљање конкуретношћу српског извоза у турбулентним тржишним условима

06.07.2012. M 152

60.

4.

Александра Б. Станковић

Менаџмент информациони системи

др Зора Арсовски

др Слободан Малинић

др Владимир Ранковић

Менаџмент информациони системи материјалног књиговодства

04.07.2012. M 151

105+ ЦД-ром

3.

Немања Карапавловић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Радослав Стефановић

др Јасмина Богићевић

Интерна контрола и финансијско извештавања

29.06.2012. M 150

97+ ЦД-ром

2.

Сузана Јовановић

Интерна контрола и ревизија

др Снежана Љубисављевић

др Радослав Стефановић

др Емилија Вуксановић

Интерна ревизија у банкама

21.06.2012. M 149

79.

1.

Јелена Пурић

Електронски систем плаћања

др Емилија Вуксановић

др Верољуб Дугалић

др Виолета Тодоровић

FIX протокол у функцији унапређивања тржишта капитала у Србији

01.06.2012.

M 148

94.

Претрага