Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

 

Кандидат

Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме

1.

Снежана Топаловић

Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа

др Вељко Маринковић

30.12.2015.

2.

Немања Карапавловић

Мерни атрибути у финансијском извештавању и периодични резултат предузећа

др Владимир Обрадовић

28.09.2016.

3.

Марина Јанковић

Корпоративно управљање и избор оптималне структуре капитала

др Предраг Станчић

30.11.2016.

4.

Дијана Штрбац

Утицај структурних и технолошких промена на привредни развој Републике Србије

др Владимир Мићић

30.11.2016.

5.

Иван Костић

Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа

др Предраг Станчић

31.05.2017.

6.

Мирела Момчиловић

Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије

др Милан Чупић

29.06.2017.

7.

Соња Милутиновић

Доходовна конвергенција земаља Западног Балкана и чланица Европске уније у контексту европске економске интеграције

др Ненад Станишић

29.09.2017.

8.

Драган Стојковић

Светска финансијска криза и перспектива развоја тржиша капитала

др Милена Јакшић

29.09.2017.

9.

Милан Стаменковић

Мултиваријационо статистичко моделирање у функцији мерења степена економске развијености територијалних јединица

др Мирко Савић

29.09.2017.

10.     

Стеван Луковић

Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и дефинисаним доприносима

др Срђан Маринковић

13.06.2018.

11.     

Јасмина Огњановић

Стратегијско управљање нематеријалном имовином у хотелским предузећима

др Марко Славковић

19.11.2018.

12.

Марија Живановић

Утицај активности управљања људским ресурсима на перформансе запослених у организацијама јавног сектора у Републици Србији

др Биљана Ђорђевић

20.02.2019.

13.

Јована Филиповић

Детерминанте ставова и намера потрошача у погледу куповине домаћих и глобалних брендова

др Срђан Шапић

20.02.2019.

Претрага