fbpx

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1 Иван Костић Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа др Предраг Станчић 31.05.2017.
2 Данијела Дуркалић Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији др Срђан Фуртула 15.05.2019.
3 Ана Спасојевић Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда др Милан Коцић 11.09.2019.
4 Марија Радуловић Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе др Милан Костић 13.11.2019.
5 Јасмина Димитријевић Декомпозиција диспаритета у процесу регионалне конвергенције у Европској унији и Републици Србији др Петар Веселиновић 12.02.2020.
6 Горан Павловић Стратегијски значај људског капитала за организационе перформансе у процесима аквизиција др Марко Славковић 12.02.2020.
7 Александра Бошковић Утицај организационог дизајна на ангажованост запослених у дигиталном окружењу др Весна Стојановић Алексић 10.06.2020.
8 Маријана Симић Управљање вредношћу пројекта у дигиталној економији др Марко Славковић 09.09.2020.
9 Марко Савићевић Валоризација ефеката транзиције и глобализације на конкурентност привреда Западног Балкана др Љиљана Максимовић 09.09.2020.
10 Тијана Тубић Ћурчић Утицај међународног кретања производних фактора на доходовну неједнакост у процесу економске интеграције др Ненад Станишић 14.10.2020.
11 Јована Лазаревић Ефекти димензија националне културе и стила живота на процес одлучивања потрошача о куповини др Срђан Шапић 14.10.2020.
12 Стефан Вржина Финансијско управљање порезом на добитак предузећа у Србији др Милан Чупић 18.11.2020.
13 Милош Димитријевић Импликације примене иновација у аграру за одрживи развој Републике Србије др Лела Ристић 09.12.2020.
14 Ненад Михаиловић Ревизија пословних трансакција између повезаних правних лица др Снежана Љубисављевић 09.12.2020.

Претрага