Оглашавање

15.01.2020. год.
Оглас за више радних места у ваннастави

 

06.11.2019. год.
Конкурс за избор сарадника у звање асистента са докторатом, за ужу научну област Математика (.pdf)

04.11.2019. год.
Оглас за избор демонстратора - Немачки језик у економији (.pdf)

31.10.2019. год.
Конкурс за избор два сарадника у настави, за ужу научну област Примењено рачунарство (.pdf)

23.10.2019. год.
Оглас за избор 6 демонстратора (.pdf)

28.06.2019. год.
Оглас за избор демонстратора (.pdf)

05.06.2019. год.
Конкурс за избор у звање асистент - ужа научна област Економске квантитативне методе (од 05.06.2019. године до 20.06.2019. године)

14.01.2019. год.
Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

03.12.2018.год
Оглас за избор 1 демонстратора - Финансије, финансијске институције и осигурање (.pdf)
Оглас за избор 1 демонстратора - Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (.pdf)

13.11.2018.год. - Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

08.10.2018.год. - Оглас за избор 4 демонстратора (.pdf)

02.07.2018.год - Оглас за избор 9 демостратора (.pdf)

Претрага