fbpx

Оглашавање

02.06.2021. год.

Оглас за радно место – Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

 

26.10.2020. год.

Избор једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе) за ужу научну област Пословна економија, наставним предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг за шк. 2020/21. годину.

06.07.2020. год.

1. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе) за ужу научну област Општа економија и привредни развој, наставним предметима матичне Катедре, за шк. 2020/21. годину.

2. Два сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну областу Пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент, Предузетнички менаџмент, Управљање иновацијама и Пословно одлучивање, за шк. 2020/21. годину.

3. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставним предметима Економика и организација трговинских предузећа, Менаџмент у туризму и хотелијерству и Менаџмент у трговини, за шк. 2020/21. годину.

4. Једног  сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Пословна економија, на наставном предмету Економика предузећа, за шк. 2020/21. годину.

5. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Монетарне финансије, за шк. 2020/21. годину.

6. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Финансије и финансијске институције, на наставном предмету Међународне финансије, за шк. 2020/21. годину.

7. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави (вежбе), за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, на наставним предметима Рачуноводствени информациони системи и Управљачко рачуноводство за шк. 2020/21. годину.

 

15.01.2020. год.
Оглас за више радних места у ваннастави

 

06.11.2019. год.
Конкурс за избор сарадника у звање асистента са докторатом, за ужу научну област Математика (.pdf)

04.11.2019. год.
Оглас за избор демонстратора - Немачки језик у економији (.pdf)

31.10.2019. год.
Конкурс за избор два сарадника у настави, за ужу научну област Примењено рачунарство (.pdf)

23.10.2019. год.
Оглас за избор 6 демонстратора (.pdf)

28.06.2019. год.
Оглас за избор демонстратора (.pdf)

05.06.2019. год.
Конкурс за избор у звање асистент - ужа научна област Економске квантитативне методе (од 05.06.2019. године до 20.06.2019. године)

14.01.2019. год.
Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

03.12.2018.год
Оглас за избор 1 демонстратора - Финансије, финансијске институције и осигурање (.pdf)
Оглас за избор 1 демонстратора - Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (.pdf)

13.11.2018.год. - Оглас за избор 1 демонстратора - Јавне финансије (.pdf)

08.10.2018.год. - Оглас за избор 4 демонстратора (.pdf)

02.07.2018.год - Оглас за избор 9 демостратора (.pdf)

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага